arrow arrow arrow
Cornelis Theunisz
(Circa 1540-Before 1579)
Lijntje Gorisdr
(Circa 1540-)
Claas Jans
(Circa 1540-)
Trijntje Dirks
(Circa 1545-)
Jan Cornelisz Stout
(Circa 1570-)
Adriaantje Claasdr
(Circa 1575-)
Cornelis Jans Stout
(1596-1669)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beertje Ariens

Cornelis Jans Stout 158,159,359,440,1183

  General Notes:

Achtman te Langerak.

-1643 f193#
Comp. Annitgen Cornelis, wed. van Ningh Jans, Adriaentgen Ningh haer doch­ter geass. met Cristiaen Thonis ende Cornelis Jans STOUT, hunne voogden ter eenre, Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Annitgen Ningen ter andere zijde. hebben geloot.
boven Cornelis Jans STOUT, beneden Claes Jans STOUT.

f205 1644
Comp. Claes Jacobs, Cornelis Jans STOUT ende Jan Bastiaens elck voor hem selve, geloot 1e het weer van Claes Adriaens MAET, 2e het weer van Adri­aentgen Adriaens MAET.

f226 1646
Comp. Anna /Ningens is Cornelis/ wed. van Naningh Jans geass. met Cornelis Jans STOUT, hare voogd in deze. geloot

5-6-1650 f114
Bastiaen Herbertse, volmacht van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van Adriaen Herbert­se, zalgr. met namen; Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adri­aense, geass. met Pieter Mertens en Gerrit Basti­aense, beide omen.

Langerak RA.26 f13v 15-7-1650
(nakomelingen van Trijntje Dircksdr x Claas en Sijmon)
Adriaantje Huijgens wede van Jan Sijmons en als voochden haar broers Dirck en Jacob Huijgens, Cornelis Cornelisz de Groot schoonzoon van Dirck Claasse, Niesse Dircks zijn hvr. zuster en hare weeskind Trijntje Claas dr van Claas Claasse, Cornelis en Claas Jans Stout en Reijer Jacobs als kinderen van Adriaantje Claasse, Adriaan Jans Noomen en Aart Willems, Jan Wouters als gehuwd hebbende de dochters van Maritje Claas ter andere en Jan Pieters HOUMEN uijt Polsbroek wedr. nu Trijntje Jans ter andere etc.

[N.A. ora Langerak 26 fol. 19v] Andries Bastiaans Alblas out ca 71 jaar en Cornelis Jans Stout ca 55 jaar, beijde armmeesters, leggen t.v.v. Balte Gerrits den Uijl een verklaring af over een scheldpartij de dag daarvoor plaats vond in de herberg van Maritgen Jansdr. Jacob Peetersz.zou hem uitgescholden hebben voor schelm en dief. 9-4-1651.

f40 6-9-1655
Matthijs Jans de JONGH, Bastiaen Maertens,schepenen, Cornelis Jans STOUT en Cornelis Jans armmr.s verkl.

28-9-1651#
Niesken Cornelis wede van Jilis Ariens geass. met Cornelis Jans Stout haere vader en voocht ter eenre en Reijer Jillis Versloot won. Loopick als voocht van de weeskinderen voor hem selve als hem sterkmakende ende vervangens voor Breningh Arensz een mede voocht ter andere zijde weesk. Jan Jilis out 5 jaar, Aeffjen Jilis out 3 jaar en Arien Jilis 1

f88v 9-6-1663#
Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Annigje Nanningh, Lourens Gerrits Boeckhorst man en voogd van Adriaentge Nanninghs, won. Hazers­woude, verlo­ting van zalgr Nanninghs goede­ren.
Thonis land waar hij nu op won. oostw. Cornelis Jans STOUT en westw. Claes Jans STOUT.

11-10-1664 f151
Jaepien Cornelisse Stout wed. van Cors Sanderse won. Langerak en Corne­lis Jans Stout haar vader. Sander Adriaense en zijn zoon Adriaen Sander­se won. Langerak bloedvoogden van de weeskinderen; Jan 11, Hendrickie 9 en Adriaen 2 jaar.

f111 28-2-1666#
Acte van beschrijving tussen Cornelis Jans STOUT en zijn kinderen, hij is inw. van Lange­rak, wedr. van Beertge Ariens ter eenre Cornelis Cornelis STOUT, Cornelis Jans Stuijfsack man en voogd van Ariaentge Cornelis STOUT, Cornelis Reijers man en voogd van Niesge Cornelis STOUT, Jan Adriaens Truijr man en voogd van Adriaent­ge Cornelis STOUT, Pieter Jans (Pijl/zijn merk O) man en voogd van Jaepke Corne­lis STOUT, Maritgen Cornelis STOUT geass. met haer oom Claes Jans STOUT, alle erfgenamen van de ol. Beertge Ariens haere moeder.
Cornelis Jans STOUT behoud de behuizinge etc.
Niesge, Adriaentge en Jaepke hebben o.a. in t'Arie Vinckenweer 10 hont weijlant.

f143v 1-3-1667
lootinge tussen Claes Adriaens Herberts en sijne broeders
Claes Adriaen Herberts voor haer selve en Bastiaen Herberts en Corne­lis Jans STOUT omen en bloet­voochden van Jan de outste zoon van Adriaen Her­berts en Engel­tien Jans STOUT en Bastiaen Herberts en Thonis Cors SMITH omen en bloetvoochden van Jan Adriaens den jongsten zoon bij Maritgen Jans zijn 2e hvr. wed.

20-12-1667
Contract tussen de voogden van Jan Adriaensz ter eenre ende Claes Adriaens ter andere Bastiaen Herberts ende Cornelis Jans STOUT won. La. oom en bloedvoogd van Jan Adriaens den oudste soon van Adriaen Herberts en Engel­tien Jans STOUT en Claes Adriaen Herberts broer van Jan voorn. etc.

f157 29-2-1668
Proc. op de hr. drossaert
Cornelis Jans STOUT achtman van La. als grootvader van de nagelaten kinde­ren van Cors Sanders x Jaepken Cornelis STOUT

26-5-1669 f171#
Lotinge tussen de kinderen van Cornelis Jans STOUT in sijn leven agtman te La. Claes Jans STOUT en Jacob Adriaen ABEEL schepenen.
Cornelis Cornelis STOUT, Adriaentge x Jan Adriaens Truijr, Jaepken x Pieter Jans (Pijl eerder wed. van Cors Sanders), Maritge x Ghijsbert Baltens Otterspoor, Adriaentgen Corne­lis STOUT den oudsten x Cornelis Jans Stuijfsack, Niesken wed. van Cornelis Reijers met Claes Adriaens MAET haer voogd, alle nagelaten kinderen van Beertgen Ariens hunne moeder. zie ook 28-2-1666.

150,359,985

Cornelis married Beertje Ariens 159.,359 (Beertje Ariens was born circa 1600 159 and died before 28 february 1666 713.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.