arrow arrow arrow
Cornelis Theunisz
(Circa 1540-Before 1579)
Lijntje Gorisdr
(Circa 1540-)
Claas Jans
(Circa 1540-)
Trijntje Dirks
(Circa 1545-)
Jan Cornelisz Stout
(Circa 1570-)
Adriaantje Claasdr
(Circa 1575-)
Claas Jans Stout
(Circa 1610-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Willems Abeel

2. Jacobje Aalts

Claas Jans Stout 359,440,1183

  • Born: Circa 1610
  • Marriage: (1): Neeltje Willems Abeel 359
  • Marriage: (2): Jacobje Aalts 359

  General Notes:

Schepen.

ora Langerak 25 fol 172 d.d. 31-3-1642: Gijsbert Mertensz als man en voocht van Hendricktgen Cornelis en Adriaen Petersz Verhouck als man en voocht van Maritgen Cornelis, tsamen kk. van Cornelis Bastiaensz Alblas sal., accorderen nopende de erffenisse van landerijen bij vn. Cornelis Bastiaensz nagelaten. Gijsbert Mertensz krijgt in de 2 weren van Alblas 4 m.. nog int weer van 13 m., daer vsz. Cornelis Alblas op gewoont en overleden is, 2 m. 1˝ hont, waertegen Adriaen Pietersz oock 1 m. int selve weer krijgt en nog 3 m. 5 hont lants in een weer van 11 m. 3 hont ontrent de eijckenboom daer Jan Cornelisz Stout in sijn leven en nu Claes Jansz Stout op woont, bel. O. Anna Ningen en W. Aert Thonis c.s.

-1643 f193#
Comp. Annitgen Cornelis, wed. van Ningh Jans, Adriaentgen Ningh haer doch­ter geass. met Cristiaen Thonis ende Cornelis Jans STOUT, hunne voogden ter eenre, Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Annitgen Ningen ter andere zijde. hebben geloot.
boven Cornelis Jans STOUT, beneden Claes Jans STOUT.

f11. $ 2-10-1659 tekst?
ovl. van Pietertje Pieters x Bastiaen Bastiaensz (de Heer), zus was een zuster van Marten Pieters, za. x Jacobje Aelten nu hvr. van Claes Jansz Stout

5-6-1650 f114
Bastiaen Herbertse, volmacht van Herbert Adriaense Smit, Cornelis en Claes Jans Stout, als voogden van de weeskinderen van Adriaen Herbert­se, zalgr. met namen; Adriaentge, Jan en Claes, moeder was Engeltje Jans, Maritge Jans als wed. van Adriaen Herbertse, een na kind is Jan Adri­aense, geass. met Pieter Mertens en Gerrit Basti­aense, beide omen.

f12v 22-6-1650
Comp. Claes en Thonis Willems, Claes Jans STOUT man en voocht van Neeltge Willems en Pieter Corne­lis­se Blom man en voocht van Heijlt­ge Willems transp. aen Aert Thonisse derselve oom en schoonoom.

Langerak RA.26 f13v 15-7-1650
(nakomelingen van Trijntje Dircksdr x Claas en Sijmon)
Adriaantje Huijgens wede van Jan Sijmons en als voochden haar broers Dirck en Jacob Huijgens, Cornelis Cornelisz de Groot schoonzoon van Dirck Claasse, Niesse Dircks zijn hvr. zuster en hare weeskind Trijntje Claas dr van Claas Claasse, Cornelis en Claas Jans Stout en Reijer Jacobs als kinderen van Adriaantje Claasse, Adriaan Jans Noomen en Aart Willems, Jan Wouters als gehuwd hebbende de dochters van Maritje Claas ter andere en Jan Pieters HOUMEN uijt Polsbroek wedr. nu Trijntje Jans ter andere etc.

f12 31-1-1651
Comp. Thonis Cornelisse BLOM man en voocht van Bastiaentje Adriaens en Jan Joosten man en voocht van Sijtge Adriaens transp. aen Aert Thonis­se voor de eene helfte en Claes, Thonis Willems, Claes Jans ­STOUT en Pieter Cornelisse BLOM tesamen voor de andere helfte.

f20 10-4-1651
Claes Jans STOUT ter eenre ende Neeltje Adriaens wed. van Adriaen Jacobs geass. met Cornelis Jacobs en Pleun Adriaens hare soonen
loting.

f18v 2-6-1651
Comp. ds Reijnierus HALMA transp. aen Cornelis Jans STOUT.

f28 7-5-1652
Comp. Jan en Jacob Goriss en Cornelis Jans man en voocht van Maritge Goris transp. aen Claes Jans STOUT.

f41 27-5-1654
Comp. Cornelis Jans STOUT als armverzorger en Claes Jans STOUT schepen zich sterk makende voor Reijnier Jacobs man en voocht van Lijntgen Jans STOUT, Adriaen Jans NOOMEN schepen man en voocht van Sijtgen Pleunen voor hem selve en zich sterk makende voor Jan Geuvits? man en voocht van Lijntgen Pleunen, Aert Willems man en voocht van Maritge Pleunen zijne swagers en schoonzusters en Cornelis Corne­lisse de GROOT out schepen van Ammers Graef­land man en voocht van Anneken Dirricks hem sterk makende voor Niesken Dirricks zijne schoon­sus­ter wed. Thonis Aerts COREVAER, Trijnt­ge Claes nagela­ten dr van Claes Claesse geass. met Jan Hendricks VLUCHT? haere oom alle erfgenamen van Jan Sijmons transp. aen Sander Adriaens.

95 16-12-1657
Johan Goorisse trp. aan Claes Janssen Stout.

f100
Bastiaen Bastiaens met en nevens Pieter Claes als cosijn en bloetvoocht van de de wk van Bastiaen Bastiaens' x Pietertje Pieters' trp aan Claes Jans Stout.

f60 2-1?-1658
Anthonis Adriaen Helmich won. Molengr. nagelaten zoon ende enige erfgen. van Arien Ariense Helmich die erfgen. is geweest van merrich­gen Dirricks in haar leven hvr. van Willem Meertens Prins in Nieuw­poort ol. en heeft ont­vangen van Jacobgen Aeltens wed. van Meerten pieters nu getr. met Claes Jans STOUT.

?2-6-1658
Anthonis Adriaens Helmich won. Molenaarsgraaf, nagelaten zoon van Arien Ariens Helmich, die erfgen. geweest is van Merrigje Dircks hvr. van Willem Meertens (Pieters/Prins?) inde Nieuwpoort. Heeft ontvangen van Jacobje Aelten wed. van Meerten Pieters nu getr. aen Claes Jans STOUT f 700,-

f88v 9-6-1663#
Thonis Adriaens ALBLAS man en voogd van Annigje Nanningh, Lourens Gerrits Boeckhorst man en voogd van Adriaentge Nanninghs, won. Hazers­woude, verlo­ting van zalgr Nanninghs goede­ren.
Thonis land waar hij nu op won. oostw. Cornelis Jans STOUT en westw. Claes Jans STOUT

f111 28-2-1666#
Acte van beschrijving tussen Cornelis Jans STOUT en zijn kinderen, hij is inw. van Lange­rak, wedr. van Beertge Ariens ter eenre
Cornelis Cornelis STOUT,
Cornelis Jans Stuijfsack man en voogd van Ariaentge Cornelis STOUT, Cornelis Reijers man en voogd van Niesge Cornelis STOUT,
Jan Adriaens Truijr man en voogd van Adriaent­ge Cornelis STOUT,
Pieter Jans (Pijl/zijn merk O) man en voogd van Jaepke Corne­lis STOUT, Maritgen Cornelis STOUT geass. met haer oom Claes Jans STOUT,
alle erfgenamen van de ol. Beertge Ariens haere moeder.
Cornelis Jans STOUT behoud de behuizinge etc.
Niesge, Adriaentge en Jaepke hebben o.a. in t'Arie Vinckenweer 10 hont weijlant.

f168v 18-5-1669
Procuratie op Annitge Ningens. Claes Jans STOUT ende Bastiaen Her­berts schepenen. Thonis Adriaen ALBLAS buijrman draagt alle zijn zaken over aen zijn hvr. Annitge Ningens vermits zijn impotentheijt.

17-12-1670 f185
Getuigenis voor Jacobje Aelten (2e) hvr. van Claes Jans STOUT oud waers­man.

f332 1685
westw kinderen Claes Jans Stout.159,359

Claas married Neeltje Willems Abeel, daughter of Willem Claasz Abeel and Aaltje Theunisdr.359 (Neeltje Willems Abeel was born circa 1610 and died before 23 june 1657 438.)

Claas also married Jacobje Aalts, daughter of Aalt Aarts and Aagje Theunisdr Smit.359 (Jacobje Aalts was born circa 1610.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.