arrow arrow arrow arrow
Jan Anthonies van Barneveld
(1665-After 1744)
Neeltje Jurriaans van Eede
(Circa 1668-)
Rochus Gerrits van Epen
(Circa 1665-Before 1711)
Maria Theunisdr van Odijk
(Circa 1665-)
Anthonie Jans van Barneveld
(1694-Before 1727)
Metje Rochusdr van Epen
(1693-)
Jan Anthonies van Barneveld
(1718-1793)

 

Family Links

Spouses/Children::
Beatrix Pieters Lodder

Jan Anthonies van Barneveld 15,70,403,1062,1511

  • Christened: 23 january 1718, De Bilt 403
  • Marriage: Beatrix Pieters Lodder 15 july 1742, Bodegraven 15,70,1511
  • Buried: 3 december 1793, Westbroek 70

  General Notes:

Smid. Woont 1747 te Westbroek.

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 32-1, d.d. 17-12-1727
Aktesoort Akkoord
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonisz van Barnevelt
Beroep eerste partij: smit
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Metie van Epen, schoondochter
Naam echtgenote tweede partij: wed. Anthoni van Barnevelt
Beroep tweede partij: in leven mr smit
Naam tweede partij: Jan Anthonisz van Barnevelt, onm. zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam tweede partij: Rochus Anthonisz van Barnevelt, onm. zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Samenvatting inhoud akte: Jan Anthonisz van Barnevelt zal schuld van Metie van Epen c.s. aan Johan Sipman voldoen; Metie van Epen doet afstand van deel van rente, door Johan Sipman, als erfgenaam van Johan van Ede, verschuldigd aan haar kinderen; deze afstand dient ook ter verrekening van obligatie van Metie van Epen t. beh. v. haar schoonvader.

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 32-2, d.d. 17-12-1727
Aktesoort Procuratie
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonisz van Barnevelt, onmondige zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam eerste partij: Rochus Anthonisz van Barnevelt, onmondige zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Anthonisz van Barnevelt, grootvader
Beroep voogd: smit
Naam voogd eerste partij: Metie van Epen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Anthoni van Barnevelt
Beroep voogd: in leven mr smit
Woonplaats voogd: De Bilt
Naam tweede partij: Henrick Dons
Beroep tweede partij: procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Johan Sipman, koopman in yzer te Utrecht

12-8-1743 Bodegraven:
Wijnand Bonté, schout, Jerphaes van Egtelt en Hendrik Verkerk, schepenen van Bodegraven, oirkonde en kenne dat op huijden voor ons gecompareert zijn Jan van Barnevelt in huwelijk hebbende Beatrix Lodder voor 1/4 Maria de Jong voor 1/8 en Michiel Cramer in huwelijk hebbende Marigie de Jong voor 1/8 part als erfgen. van Pieter Lodder en Neeltie Schrael egtelieden overleden alhier, en sulx te samen voor de helfte # Mitsgaders Dirk van der Lee voor de wederhelfte, dewelke bekende verkogt te hebben en bij deesen in vollen en vrijen eijgendom op de draegen aen, en ten behoeve van, Pieter Verkerk een huijsie en erve zijnde No. 28P met een thuijntie daeragter aen met een hoekie gront voor 't gemelde huijs tot aen de deur van de paerdestal van Cornelis van Zegvelt, staende ende geleegen op de Wijlandse polder aen de nieuwerbrugge onder Bodegraven belent aend'eene zijde Cornelis van Zegvelt met de paerdestal, ende aen huijsie van Jan Verkerk, ende aen d'anderen zijde Geerloff Rijssevelt, strekkende van de bruggesteegh ...

Akte inv.nr. U196a5, aktenr. 34, d.d. 11-09-1747
Aktesoort Uitkoop
Notaris G.J. VAN SPALL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Roukes van Barnevelt
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Catharina Keppel
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Elizabeth van Barnevelt, 1 jaar
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan van Barnevelt
Woonplaats voogd: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: uit de boedel + Catharina Keppel en Roukes van Barnevelt
Bijzonderheden: in de marge: kwitantie d.d. 24-12-1767 van Elizabeth van Barnevelt en Antoni van Beusekom

Akte inv.nr. U237a1, aktenr. 1, d.d. 09-08-1755
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. DE CLEFAY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Vervoorn
Beroep eerste partij: advocaat hove van Utrecht
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Jan van Barneveld
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Soort onroerend goed: 5 mergen lands
Ligging onroerend goed: Kerkweg
Belendingen onroerend goed: achter: Binnenwegsendyk zw: Arie Barten nw: erve van Pieter Schadé
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Secq
Soort onroerend goed: 3 mergen lands
Ligging onroerend goed: Binnenwegzendyck
Belendingen onroerend goed: achter: Heereweg off Gageldyck zw: Arie Jansz. van Klinger nw: Willem Teunisz. van Vredendael
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, Binnenweg

Akte inv.nr. U218a8, aktenr. 121, d.d. 30-06-1758
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Rokus van Barneveld
Beroep eerste partij: meester timmerman
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam assistent eerste partij: borg: Jan van Barneveld, broer
Beroep assistent: meester smit
Woonplaats assistent: Westbroek
Naam tweede partij: Maria Lieshoud
Naam echtgenote tweede partij: wed. Huybert Fok
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening 1062,1343

Jan married Beatrix Pieters Lodder, daughter of Pieter Cornelisz Lodder and Neeltje Dirks Schraal, on 15 july 1742 in Bodegraven 15,70.,1511 (Beatrix Pieters Lodder was born circa 1721.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.