Gijsbert Gijsberts
(Circa 1605-)
? ?
(-)
Anthonie Jans
(Circa 1630-)
Jacobje Gijsberts
(Circa 1633-)
Jan Anthonies van Barneveld
(1665-After 1744)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Neeltje Jurriaans van Eede

2. Dirkje Hendriks van Egdom

Jan Anthonies van Barneveld 83,461,1068,1252

  • Born: Barneveld 83
  • Christened: 15 october 1665, Barneveld 1252
  • Marriage: (1): Neeltje Jurriaans van Eede 22 october 1693, Amersfoort 83,461
  • Marriage: (2): Dirkje Hendriks van Egdom 9 january 1701, Amersfoort 83,461,1068
  • Died: After 30 january 1744, after age 78 1068

  General Notes:

Meester-smid te De Bilt.

Akte inv.nr. U113c1, aktenr. 64, d.d. 30-12-1702
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonisz van Bernevelt
Beroep eerste partij: meester smith
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Jan Aertsz van Oostbroeck
Beroep tweede partij: smith
Naam assistent tweede partij: borg: Aryen Hermensz, vader
Naam assistent tweede partij: borg: Cryn van Leersum
Beroep assistent: herbergier en voerman
Woonplaats assistent: buyten Wittevrouwenpoort
Soort onroerend goed: smithshuysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: buyten Wittevrouwenpoort
Zakelijk trefwoord: smederyen

Akte inv.nr. U113c1, aktenr. 76, d.d. 29-12-1708
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris C. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonissen van Barnevelt
Beroep eerste partij: meester smith
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Jan Aartsz van Oostbroek
Beroep tweede partij: meester smith
Woonplaats tweede partij: buyten Wittevrouwenpoort
Soort onroerend goed: huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: buyten Wittevrouwenpoort

Inventarisnummer: 436-32
Bladzijde: 114 verso
Datum 1720-11-04
Verkoper: Jan Anthonissen van Barnevelt, meestersmit en Dirkje Henrix van Egdom, echtelieden wonende in de Bilt
Koper: Wulphert Heijnen, meesterschoenmaker en Elisabeth Maddelagen, echtelieden en borgers
Omschrijving: huis met een plaats en een lootsje daarachter aan de noordzijde van de Kamp (Kampstraat) aan de ene zijde naar de Kamppoort Justus Hooft van Huijsduijnen, brouwer aan de andere zijde de weduwe van Hendrik van Eede, smit. Belast met een canon van -:7:8 t.b.v. de Lieve Vrouwe Capelle. Cornelis van Coevorden regent van de Lieve Vrouwe Capelle geeft toestemming tot verkoop

Recordnr: 6210
Naam: Van Egdom, Henrik ..?.. , borger van Amersfoort
Echtgenoot: Rijks, Saartje, borgeres van Amersfoort
Omschrijving: huis, hoff en hoffstede met het huisje daarachter aan de Campstraat en achter de Camp (aan de ene zijde Pieter de Bruijn, aan de andere zijde Henrik van Cort, mr. smit)
(uit boedel 41v:) huis, hoff en hoffstede op de Campstraat van voor aan de straat tot achter de schuur van Theunis van de Koeijdijck met eewige gang over de steeg na daarachter de Camp (aan de ene zijde Peter van Veenhuysen en aan de andere zijde de Koedijk
Akten: Boedelscheiding: 01-09-1721 S. van Brinckesteyn AT 030a001 rep VI 40. 01-09-1721 S. van Brinckesteyn AT 030a001 rep VI 41v.
Testament: 20-03-1708 E. van Goudoever -o-.
Opmerkingen: Kinderen erfgenamen: Dirckje van Egdom, gehuwd met Jan Anthonissen van Barnevelt, wonend aan de Bilt; Rijkje van Egdom, gehuwd met Wulphert van Willikhuijsen, wonend tot Nijkerk; Maria van Egdom, gehuwd met Henrik van de Rouweduijst, wonend tot Amersfoort; Jan van Egdom, gehuwd met Willemina van de Rouweduyst, wonend in Amersfoort; Teunis van Egdom, gehuwd met Jannitje de Swart, wonend in Amsterdam

Akte inv.nr. U161a1, aktenr. 17, d.d. 28-09-1723
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris H. DOESBURG, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Teunissen van Barnevelt
Naam echtgenote eerste partij: x Dirckje Hendricks van Egdom
Beroep eerste partij: meester smith
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Willem Teunissen in't Velt
Naam tweede partij: Gysbert Teunissen in't Velt
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: over hun onmondige, na te laten kind(eren)

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 32-1, d.d. 17-12-1727
Aktesoort Akkoord
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonisz van Barnevelt
Beroep eerste partij: smit
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Metie van Epen, schoondochter
Naam echtgenote tweede partij: wed. Anthoni van Barnevelt
Beroep tweede partij: in leven mr smit
Naam tweede partij: Jan Anthonisz van Barnevelt, onm. zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam tweede partij: Rochus Anthonisz van Barnevelt, onm. zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Samenvatting inhoud akte: Jan Anthonisz van Barnevelt zal schuld van Metie van Epen c.s. aan Johan Sipman voldoen; Metie van Epen doet afstand van deel van rente, door Johan Sipman, als erfgenaam van Johan van Ede, verschuldigd aan haar kinderen; deze afstand dient ook ter verrekening van obligatie van Metie van Epen t. beh. v. haar schoonvader.

Akte inv.nr. U127a17, aktenr. 32-2, d.d. 17-12-1727
Aktesoort Procuratie
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Anthonisz van Barnevelt, onmondige zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam eerste partij: Rochus Anthonisz van Barnevelt, onmondige zoon Anthoni van Barnevelt by Metie van Epen
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Anthonisz van Barnevelt, grootvader
Beroep voogd: smit
Naam voogd eerste partij: Metie van Epen, moeder
Naam echtgenote voogd: wed. Anthoni van Barnevelt
Beroep voogd: in leven mr smit
Woonplaats voogd: De Bilt
Naam tweede partij: Henrick Dons
Beroep tweede partij: procureur hove van Utrecht
Samenvatting inhoud akte: om te procederen tegen Johan Sipman, koopman in yzer te Utrecht

Akte inv.nr. U174a4, aktenr. 22, d.d. 09-06-1731
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. J. VAN OVERMEER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Wyer Hendrik van Overmeer
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap van Utrecht
Naam tweede partij: Cornelis Teunisse van Barneveld
Naam assistent tweede partij: borg: Jan Teunisse van Barneveld
Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a. landeryen
Gerecht onroerend goed: Renswoude en Amerongen, Emmickhuysen

Akte inv.nr. U151a14, aktenr. 65, d.d. 02-08-1735
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. DE COOLE, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Evert Cortendyck
Beroep eerste partij: meester smith
Woonplaats eerste partij: buyten Wittevrouwenpoort
Naam tweede partij: Jan Tonisse van Barnevelt
Samenvatting inhoud akte: f 500,- als rest van kooppenningen

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 143, d.d. 05-12-1739
Aktesoort Scheiding
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van Barnevelt
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Dirkje van Egdom
Beroep eerste partij: meester smit
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Hendrik van Barnevelt, zoon
Beroep tweede partij: meester smit
Naam tweede partij: Hendrik van Mydregt
Naam echtgenote tweede partij: x Jacomina van Barnevelt, dochter
Beroep tweede partij: meester kuyper
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van vrouw respectievelyk moeder
Soort onroerend goed: huyzinge c.a. - naar Jan van Barnevelt -
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Soort onroerend goed: huyzinge c.a. met smitstede en opstallen - naar Hendrik van Barnevelt -
Ligging onroerend goed: nz Biltse Steenstraat
Belendingen onroerend goed: ow: N.N., wed. NN de Greeff ww: volgend perceel
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Soort onroerend goed: huyzinge c.a. - naar Hendrik van Mydregt -
Ligging onroerend goed: nz Steenstraat
Belendingen onroerend goed: ow: vorig perceel ww: Christiaan van den Hengel
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Zakelijk trefwoord: smederyen

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 144, d.d. 05-12-1739
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik van Mydrecht
Naam echtgenote eerste partij: x Jacomina van Barnevelt
Beroep eerste partij: meester kuyper
Woonplaats eerste partij: De Bild
Naam tweede partij: Jan van Barnevelt, schoonvader
Beroep tweede partij: meester smit te De Bild
Samenvatting inhoud akte: f 450,- wegens lening en toegescheiden erfdeel
Verwijzingen: scheiding d.d. 5-12-1739 voor notaris A.N. Keppel

Akte inv.nr. U164a2, aktenr. 145, d.d. 05-12-1739
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris A. N. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik van Barnevelt
Beroep eerste partij: meester smit
Woonplaats eerste partij: De Bild
Naam tweede partij: Jan van Barnevelt, vader
Samenvatting inhoud akte: f 450,- vanwege toegescheiden erfdeel en overname van smidsgereedschap
Verwijzingen: scheiding d.d. 5-12-1739 voor notaris A.N. Keppel

Akte inv.nr. U169a10, aktenr. 101, d.d. 30-01-1744
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris W. VAN VLOTEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Dirk van Brink
Naam echtgenote eerste partij: x Johanna Geertruyd Brouwer
Naam tweede partij: Rochus van Barneveld
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan van Barneveld, grootvader
Samenvatting inhoud akte: f 1.500,- vanwege lening
Verwijzingen: resolutie d.d. 20-01-1744 voor burgemeester en vroedschap van Utrecht
Bijzonderheden: met als onderpand effecten uit de nalatenschap van haar grootmoeder Maria Veen, laatst wed. Albert de Valk, berustende by de momberkamer te Utrecht
Bijzonderheden: cassatie d.d. 01-02-1746 352,1068

Jan married Neeltje Jurriaans van Eede, daughter of Jurriaan Hendriks van Eede and Jannigje Pieters van Doornik, on 22 october 1693 in Amersfoort 83.,461 (Neeltje Jurriaans van Eede was born circa 1668 in Amersfoort 83.)

Jan also married Dirkje Hendriks van Egdom, daughter of Hendrik Jans van Egdom and Saartje Rijks, on 9 january 1701 in Amersfoort 83,461.,1068 (Dirkje Hendriks van Egdom was born in Amersfoort 461 and was christened on 12 november 1669 in Amersfoort 83.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.