Huijg Gerrits
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Huijg Gerrits 467

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Heemraad, gezworene van De Vlist.

285 95v 27-3-1629
voor cornelis willemsz stolwijck* (tek)(schout), ghijsbert jacobsz ridder (tek) en cornelis jansz schijff (merk)(heemraden) stellen mr. jan hooft (advocaat voor t hof van utrecht) en antoni hooft (broers) beiden voor hun zelven, mitsgr's adam hooft zich sterk makende als naasten bloedvoogden over eva- en geertruijt hooft, hun onmondigen zusters en tevens nog (vlg's een procuratie (gepasseerd voor gerard vastert, notaris te utrecht op 14-3-1629 stilo veteri) van vern. adam hooft, hun broeder, notaris te utrecht) over vernoemde eva en geertruijt, verkocht te hebben aan huijch gerritsz ( won. aan de vlist) een 6m land in bonrepas. Strekt uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade. Belend ten noorden andries cornelisz en ten zuiden de nazaten van arijen gerritsz (brouwer van endegeest). Is mede ondertekend door g.a.bullick (secr.).

358 169v 26-5-1640
voor hugo blomvliet* (tek) (schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert cornelisz schijff (tek) (heemraden) stellen arien huijgen en jan leendertsz als man van lijsbet huijgens en als omen en voogden van de nagelaten kinderen van commertgen huijgens zalr. waar de vader van was arien eeuwoutsz verkocht te hebben (met approbatie van het gerecht van de vlist als oppervoogd) aan jan huijgensz 3/4de
parten van omtrent 20m land, waarvan 6m gelegen zijn op de oostzijde van de vlist, gemeen in een hofstede van 12m competerende de wederhelft de vern. jan huijgensz en strekt uit de diepte van de vlist tot de schutterskade. Belend ten noorden arien ariensz cs. en ten zuiden arien eeuwoutsz. De andere 8m zijn gelegen op de westzijde van de vlist, strekkende uit de diepte van de vlist tot achter de schenckel toe. Belend ten noorden arien eeuwoutsz en ten zuijden dirk willemsz danser. De verdere 6m zijn gelegen in bonrepas, strekt mede uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade toe. Belend ten noorden arie cornelisz en ten zuiden ghijsbert cornelisz schijff. Dit alles met de timmerage welke er op staan Dit alles met dusdanige vrij- en onvrijheden als de vermelde landerijen bij dode van huijch gerritsz
op hen comparanten en weeskinderen zijn gekomen. Is mede getekend door a.g.bullick secr.

361 172 25-5-1641 de acte is doorgestreept
voor hugo blomvliet* (tek)(schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert cornelisz schijff (tek)(heemraden) stelt jan huijgensz (onze inwonende buurman) schuldig te zijn aan de 2 nagelaten weeskinderen van commertgen huijgensdr, waarvan de vader is arien eeuwoutsz, 3200 car. gl. Dit ivm. de koop van de weeskinderen van 1/4de part in een 20m land te vlist en bonrepas. Was de vern. kinderen aanbestorven bij dode van huijch gerritsz hun bestevader en op 24-8-1638 bij de voogden van de kinderen met approbatie van het gerecht van de vlist en bonrepas aan de vern. comparant verkocht. Mag de som onder zich houden totdat de kinderen mondig zijn. De rente is 4%, waarvan het eerste en tweede jaar reeds zijn verschenen op 1-5-1640 en 1641. Stelt als onderpand 20m land, waarvan 6m gelegen is op de oostzijde van de vlist (gemeen in een hofstede van 12m, waarvan hem comparant de wederhelft mede competeerd en strekt uit de diepte van de vlist tot de schutterskade, belend ten noorden arien ariensz cs. en ten zuiden de vern. arien eeuwoutsz) en nog 8m land (gelegen op de westzijde van de vlist, strekkende mede uit de diepte van de vlist tot de schenkel, belend ten noorden arien eeuwoutsz en ten zuiden dirk willemsz danser) en de andere 6m land gelegen te bonrepas (strekkende uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade toe, belend ten noorden arie cornelisz en ten zuiden ghijsbert schijff). Is mede getekend door a.g.bullick secr.
In de marge staat: ik nicolaas jijnbol (tek) gehuwd met lidia ariens ouwerkerck bekend in mijn kwaliteit ten volle betaald te wezen door jan huijgensz mijn vrouw's oom (won. a/d vlist) van alzulken gedeelten van landerijen, leggende aan de vlist als de vern. mijne huisvrouwe haar door het overlijden van commertgen huijgen haar moeder zalr. daarin was competerende. Dat ik de vern. huijgen dien aangaande belove nu nog ten eeuwige dagen vorders te sullen moeien of mollesteren. De custingbrief is vermist, doch als die te voorschijn komt is die van nul en gener waarde, dd. 6-5-1651. Accordeerd met de kwitantie 3-4-1652 en was getekend door a.g. bullick secr. 467

Huijg married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.