Huijg Gerrits
(Circa 1570-)
? ?
(-)
Lijsbeth Huijgs
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Leenderts

Lijsbeth Huijgs 203,1308

  • Born: Circa 1600
  • Marriage: Jan Leenderts 203,1308

  General Notes:

Vermeld als getuige bij de doop van Gijsbert Jan Jans Hardenbol op 2-6-1658 te Polsbroek: "Lijsbeth Huijgen, hvr. van Jan Leenen, op de noord sijde"

Polsbroek:
Adriaen Huijgen, lidm. vertr. naar Schoonhoven met att. terug anno 1647
Arien Huijgen en Lijsbeth Huijgen, beide 1660 lidm. noord Polsbroek

358 169v 26-5-1640
voor hugo blomvliet* (tek) (schout), jacob leendertsz (merk) en ghijsbert cornelisz schijff (tek) (heemraden) stellen arien huijgen en jan leendertsz als man van lijsbet huijgens en als omen en voogden van de nagelaten kinderen van commertgen huijgens zalr. waar de vader van was arien eeuwoutsz verkocht te hebben (met approbatie van het gerecht van de vlist als oppervoogd) aan jan huijgensz 3/4de parten van omtrent 20m land, waarvan 6m gelegen zijn op de oostzijde van de vlist, gemeen in een hofstede van 12m competerende de wederhelft de vern. jan huijgensz en strekt uit de diepte van de vlist tot de schutterskade. Belend ten noorden arien ariensz cs. en ten zuiden arien eeuwoutsz. De andere 8m zijn gelegen op de westzijde van de vlist, strekkende uit de diepte van de vlist tot achter de schenckel toe. Belend ten noorden arien eeuwoutsz en ten zuijden dirk willemsz danser. De verdere 6m zijn gelegen in bonrepas, strekt mede uit de diepte van de vlist tot de lopikerkade toe. Belend ten noorden arie cornelisz en ten zuiden ghijsbert cornelisz schijff. Dit alles met de timmerage welke er op staan Dit alles met dusdanige vrij- en onvrijheden als de vermelde landerijen bij dode van huijch gerritsz op hen comparanten en weeskinderen zijn gekomen. Is mede getekend door a.g.bullick secr.

162. d.d. 20-5-1662
Leendert Jansse van Polsbroek, Gerrit Jansse van Polsbroek, ende Jacob Jansz. van Polsbroek, voor haar selven, ende haar sterk makende voor Lijsbeth Huijgen, haarlieden moeder, ende haer andere broeder ende swagers respectieve, tr. aan Jorden Matthijsz. Reysewall, onse jegenwoordige burgemeester, 6 morgen lants, strecken vuijtte halve Polsbroeker voorweteringe ter halve ouwe landschedyinge, tusschen Polsbroek ende Hoincoop toe, daer oostwaerts den voors. burgemeester Reysewall met 4 morgen ende westwaerts 't Capittel van St.Maria-kercke tot Utrecht met 12 morgen naest gelant ende gelegen sijn

163. d.d. 20-5-1662
volgt de schuldacte bij voorgaande transport
In de marge d.d. 24-5-1664: Jacob Jan Leenderts soo voor sijn selven en mede als geauthoriseerde van Lijsbet Huijge ende broeders en swagers, kinderen van Jan Leenderts, verklaart betaald te zijn door Jorden Mathijsse Reysewall 203,751,1308

Lijsbeth married Jan Leenderts, son of Leendert Jan Meesz and ? ? 203.,1308 (Jan Leenderts was born circa 1600.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.