arrow arrow
Cornelis Dirks Boef
(1499-After 1576)
Geertruij Aarts
(Circa 1505-Before 1557)
Goris Cornelisz Boef
(Circa 1541-Before 1621)
Jannigje Cornelisdr
(Circa 1545-Before 1632)
Claas Gorisz Boef
(Before 1613-1677)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Pieters

Claas Gorisz Boef 243

  • Born: Before 1613 243
  • Marriage: Jannigje Pieters
  • Died: 8 may 1677, Benschop, about age 64 243
  • Buried: 14 may 1677, Benschop 243

  General Notes:

Claes erft samen met zijn broers en zussen perceel 53 in Benschop van hun ouders. Hij koopt van de overige erfgenamen (Jan en Cornelis Gorisz voor zich selven, Jacob Adriaens de Amersfoorder en Cornelis Jansz van Swoll beide voor hun huijsvrouwen, Leendert Cornelis als vader en de voorn. Jan Gorisz als oudste oom als voogden over het kind van Aentgen Gorisdr) hun erfdeel af in april 1632. Het perceel wordt omschreven als: 'een huijsinge, berg, schuur en getimmerte, 1 mergen landts, gemeen in een weer van 6 mergen, staande en gelegen op de Zuidzijde van Benschop, beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschoppers voorwetering tot aan de halve landscheiding van Lopik toe'.

Claes kocht in 1660 ook perceel 52 te Benschop.

1126 p.56 4-11-1632
Comp. Voor schout en schepenen van Benscop ondergen. Claes Gorisz. won. in deze gerechte en verwillecoirde voor hem en zijn erffgen. ten behoeve van Jan en Cornelis Gorisz., Jacob Amersfoorder en Cornelis Jans van Swoll elcq voor hemselve, mitsgaders Leendert Cornelisz. als vader en Jan Gorisz. voors- als oom en sulcx rechte bloetvoochden van 't naergelate weeskind van Aentgen Gorisdr., sijns compts broeders en swagers en susterskindt, respectieve en derselve erven offte 't recht dezes vercrijge, (seecker vijff gerechte sesdepaerts van vier duijsent twee hondert en twee en twintich car. gld. tesaemenen over coop van seeker vier mergen eijgenlandt, met huijs, berg schuijr bepotinge en beplantinge op een gedeelte van die leggen indeze gheijte Thiens ) hij belooft te betalen...

no. 1126-pak 56. d.8-6-1638 Jacob Adriaensz. Amersfoorder, ais principael, Frederick Adriaensz. Amersfoorder, en Claes Goris zun broeder en swager respective als borgen en mede ais principaal elcq van hen ais eijgen propre schuldt voor f.1000, aan en t.b.v. Adriaen Jacobsz. en zijn erven. 178,243

Claas married Jannigje Pieters, daughter of Pieter Claasz and Adriaantje Adriaans.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.