Mees Ariens Visser
(Circa 1645-)
? ?
(-)
Marrigje Meesdr Visser
(Circa 1675-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Pieters van der Pijl

Marrigje Meesdr Visser 655

  • Born: Circa 1675
  • Marriage: Cornelis Pieters van der Pijl 655

  General Notes:

Sliedrecht Ra.1162/20 28-12-1744
Comp. Willem Meese Visser, won. in Sliedregt, Pieter Meese Visser won. op Giessendam buytendams, Leyntje Meese Visser wed. van Corstiaen Pieterse Peyl en Cornelis Pieterse Peyl als in huwelijk hebbende Marigje Meese Visser, beijde won. te Langerak, Swaantje Ariens van der Hoek wed. van Hendrik Pieterse Prins, item Claas van de Donk in huwelijk hebbende Pietertje Ariens van der Hoek, beijde won. onder Niemandsvrient, kinderen van wijlen Wijntje Meese Visser, mitsgaeders Geysbert Pieters Both als in huwelijk hebbende Neeltie Leenderts Visser won. onder Naaltwijk in Sliedregt enige dr. van wijlen Leenderts Meese Visser en sijnde tesamen de enige erfgenamen van wijlen Arie Meese Visser, voor de ene helfte alsmede Daniel Pauwelse van de Giessen, won. in de stede Heukelom soo voor sijn selven en als last en procuratie hebbende van sijn suster Aaltie Pauwels van de Giessen, Hendrik Pauwelse van de Giessen, schoolmr. en mathematicus won. in de stadt Rotterdam, alle 3 kinderen van wijlen Pauwels van de Giessen en laatstelijk Casper Bellaerts won. te Dordregt als in huwelijk hebbende Anna Geerits die een dr. is van wijlen Geertruij van de Giessen, welke Pauwels en Geertruy de enige broer en suster sijn geweest van wijlen Corne- lis van der Giessen in sijn leven schoolmr. te Papendregt en vader van wijlen Seygie Cornelis van de Giessen in haer leven wed. van voors. Arij Meese Visser sijn de enige nigte en neven van s'vaders sijde van de gemelde Seygie Cornelis van de Giessen en de welke bij haer testamente verleden voor notaris Evert van Asperen tot Giessen dam residerende 2-6-1733 sijn geinstitueert tot haere enige erfge-namen hooft voor hooft de welke verklaarden verkogt te hebben. ingevolge publ. verkoping van 9-11-1744 aan Cornelis Leendertse Scharm schepen van Sliedregt van 1 mrg 137 roe hooylant gelegen in Niemantsvrient in Reyneweer oft westerseweer van Niemantsvrient in't agterblok f75,- 1404

Marrigje married Cornelis Pieters van der Pijl, son of Pieter Jans van der Pijl and Jaapje Cornelisdr Stout.655

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.