arrow arrow
Theunis Aarts Corevaar
(Circa 1610-Before 1651)
Niesje Dirks
(Circa 1610-After 1662)
Theunis Ariens
(Circa 1623-)
Marrigje Pieters
(Circa 1629-)
Nijs Theunisz Corevaar
(Circa 1650-1712)
Marrigje Theunisdr
(1655-)
Jan Nijsz Corevaar
(1684-1750)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Cornelisdr

Jan Nijsz Corevaar 143,176,273

  • Christened: 19 november 1684, Groot-Ammers 143,273
  • Marriage: Jannigje Cornelisdr 8 february 1711, Ottoland 176,273
  • Died: 11 december 1750, Molenaarsgraaf, at age 66 143,273

  General Notes:

Woonde in Laag-Blokland, was sinds 1720 schepen aldaar, kocht in 1724 land in het oosteinde van Molenaarsgraaf, verhuisde naar Molenaarsgraaf 23.6.1726. In 1726 en 1727 kocht hij nog veel meer land aan het westeinde van Molenaarsgraaf.
Was blijkens zijn handtekening de schrijfkunst goed meester. In 1730 werd hij schepen van Molenaarsgraaf en bleef dat tot zijn dood. In dat zelfde jaar kocht hij vier graven in de kerk voor zijn familie. Hierin zijn behalve hijzelf en zijn vrouw ook enige kinderen en kleinkinderen en zijn zuster Pietertje begraven. Zijn erfgenamen waren tenminste 4 kinderen en de beide kinderen van zijn eerder overleden oudste zoon.

RA Blokland 144 1.2.1716: Comp Mels Ariens, won Giessen Oudekerck, voor de helft en Dirck Claessen Baes, won. op Bergambacht en Cornelis Dirxen, won op Goudriaen, beyden als test. voogden van het onmondige kint van Cornelis Cornelisz Pals geprocureert bij Merichien Ariens, overleden Giessen Oudekerck-Bovenkerck, voor de wederhelft, als erfgenamen van Aeryaentien Melsen, overleden op Bergambacht, tr. aan Jan Nyssen Corevaer, nu won. Molenaersgraef 2/5e part van het oosterse weer lant van de voorn. Aryaentien Melsen op de langer- of zuydzijde van Blocklant etc. ten oosten dHeer van Blocklant en ten westen het navolgende weer van Aeryaentien Melsen en 2/5e part van het westers weer, ten oosten het oosterse weer en ten westen ... e.e.a. volgens de Cavelcedulle voor notaris Johan van Asperen van 2.11.1715

RA Blokland 157 24.1.1721: comp Rambert Chielen geh. met Jannichjen Jans, won. op Molenaersgraef, Arien Jansen won. op Noulant, voor hen selven en als voogden van haer minderjarige zuster Neeltie Jans, allen kinderen van Jan Arien, overleden op Giessen Nieukerck, als mede erfgenamen van wylen Aeryaentie Melsen, overl. Bergambacht, tr. aan Jan Nyssen Corevaer, etc.

RA Blokland 160 8.4.1721: comp Jan Joosten de Waal, won. Heycop getr. met Berber Ariens, Cornelis Ariens, op Gybelant, als mede erfgenamen van Aeryaentie Melsen, tr. aan Jan Nyssen Corevaer, etc.

RA Blokland 162 18.8.1721: comp. Jacob Huygen, Geertruy Huygen, weduwe van Cornelis Melsen, Naeltjen Huygen, bej. dochter won Blocklant, kinderen van wylen Huygh Jacobsz, overleden Blocklant, voor 1/3e part, Jacob Pleunen Verkayck en Claas Heycoop geh. met Geertruy Pleunen Verkayck, als kinderen van wylen Neeltje Jacobs, overleden Meerkerk voor 1/3e part, en de baljuw en schout van Blocklant als oppervoogd van de nagelaten onmondige kinderen van wylen Maria de Bruyn, geh. met Jasper Leendertsz, nml. Lena, Leendert, Jacob en Ingetje, won. Molenaersgraef, kints kinderen van Marygje Jacobs, overleden Blocklant, voor 1/3e part, allen erfgenamen van Lyntje Jacobsen, weduwe van Hendrik Jacobse Prins, overleden Blocklant. tr. aan Geertruy Huygen, weduwe van Cornelis Melsen en Jan Nyssen Corevaer, etc. volgt de condities. 273

Jan married Jannigje Cornelisdr on 8 february 1711 in Ottoland 176.,273 (Jannigje Cornelisdr was christened on 20 october 1686 in Ottoland 273, died on 19 february 1738 in Molenaarsgraaf 273 and was buried on 22 february 1738 in Molenaarsgraaf 273.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.