Jan Cornelisz Wildschut
(Circa 1650-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Maria Cornelisdr van Nijvelt

2. Johanna Jans van Werkhoven

Jan Cornelisz Wildschut 128,1779

  • Born: Circa 1650
  • Marriage: (1): Maria Cornelisdr van Nijvelt 1 november 1678 128,1779
  • Marriage: (2): Johanna Jans van Werkhoven 128

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 185
Datum: 01-11-1678
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: G. DE COTEN
Personen:
Bruidegom: Jan Corneliss
Woonplaats: Vleuten
Ass: Gerrit Antoniss, oom
Ass: Hendrick Hendrickss, oom
Bruid: Maria Cornelis
Woonplaats: Velthuysen
Ass: Herman Adriaenss van Nyvelt, halfbroer
Ass: Goyert Janss van Spyck, behuwdoom
Ass: Bastiaen van Syl, neef
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a002

Testament
Aktenummer: 55
Datum: 20-03-1679
Soort akte: Testament
Notaris: J. VAN AELST
Personen:
Testateur: Weyntgen Adriaens
Erfgenaam: Maria Cornelis van Nyvelt, dochter van broer
Echtgenoot: geh. met Jan Corneliss Wiltschut
Erfgenaam: de 3 kinderen van Maeychien Adriaens van Velthuysen, zuster, weduwe van Cornelis van Syll
Rol in akte: Erfgenaam
Erfgenaam: de 3 kinderen van + Grietgen Adriaens van Nyvelt, zuster, en Goyert Janss van Spyck
Bijzonderheden: vererving zal hoofd voor hoofd geschieden Maeychien Adriaens van Velthuysen zal de lyftocht genieten aan het erfdeel van haar kinderen met uitsluiting van de weeskamer
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a002

Scheiding - van gemeen gebleven goederen
Aktenummer: 12
Datum: 06-02-1699
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Samenvatting: van gemeen gebleven goederen
Personen:
Eerste Partij: Johanna van Werckhoven
Echtgenoot: wed. Jan Cornelisz Wilschut, eerder wedr. Maria Cornelis van Nyvelt
Woonplaats: Oudenryn
Eerste Partij: onmondige kinderen van Jan Cornelisz Wilschut
Voogd: Anthony Pieck
Onmondige kinderen Jan Cornelisz Wiltschut by Maria Cornelis van Nyvelt:
Tweede Partij: Jacob Wiltschut
Tweede Partij: Cornelis Wiltschut
Tweede Partij: Johanna Wiltschut
Tweede Partij: Maria Wiltschut
Voogd: Harman Aertsz van Nyvelt, oom
Verwijzingen: scheiding d.d. 29-10-1692 voor notaris G. van Bylevelt
onroerend goed: 4 mergen weylants - naar kinderen by Maria Cornelis van Nyvelt -; Reyerskoperdyck
Locatie: Reyerskoperdyck
Belendingen: achter: Middelwetering ow boven: Jan Cornelisz en erven Huygh Pot ww beneden: Gerrit Ludolphsz
2 mergen weylant - naar kinderen by Maria Cornelis van Nyvelt -; Reyerskoperweteringe
Belendingen: achter: voorschreve 4 mergen boven: Jan Cornelisz en erven Huygh Pot beneden: Gerrit Ludolphs
4 mergen wey- en hoylant; zz Middelweteringe
Belendingen: zw: Jacob Claessen ow: voorschreve 2 mergen ww: abdye van St Paulus
9 mergen weylants - naar Johanna van Werckhoven en kinderen van Jan Cornelisz Wilschut -; Reyerskopperweteringe
Belendingen: achter: Achthoverweteringe ow: Hendrick Anthonisz van de Haer ww: nasaeten Claes Jacobsz aan de Meren
Gerecht: Reyerskop
Bijzonderheden: huis c.a. onder Veldhuizen en 4 morgen land onder Indyk blyven onverdeeld
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a012

Scheiding
Aktenummer: 32
Datum: 24-02-1700
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Eerste Partij: Johanna van Werckhoven
Echtgenoot: wed. Jan Cornelisz Wiltschuth, eerder wedr. Maria van Nyvelt
Woonplaats: Vleuten, Oudenryn
Onmondige erven Jan Cornelisz Wiltschuth:
Kinderen van Jan Cornelisz Wiltschuth by Maria van Nyvelt:
Tweede Partij: Jacob Wiltschuth
Tweede Partij: Cornelis Wiltschuth
Tweede Partij: Johanna Wiltschuth
Tweede Partij: Maria Wiltschuth
Kinderen Jan Cornelisz Wiltschuth by Johanna van Werckhoven:
Tweede Partij: Adriaen Wiltschuth
Tweede Partij: Maria Wiltschuth
Tweede Partij: Johanna Wiltschuth
Voogd: Harman Aertsz van Nyvelt
Woonplaats: Velthuysen
Voogd: Anthony Pieck
Beroep: koopman in knoopen
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed: hofsteede met 12 mergen boomgaert, bouw- en weylant - naar Johanna van Werckhoven -;
Gerecht: Hoogheweyde
2 mergen weylant;
Gerecht: Laegheweyde, by den Hoet
4 mergen weylant;
Gerecht: Laegheweyde, ontrent het hoff ter Weyde
10 mergen bouwlant - naar kinderen by Maria van Nyvelt -;
Gerecht: Oudenryn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a012

Scheiding
Aktenummer: 3
Datum: 13-06-1704
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Eerste Partij: Anthony Uyttewael
Echtgenoot: x Johanna Wiltschuth, dochter Jan Corneliss Wiltschuth en Maria Cornelis van Nyvelt, in leven echtelieden
Woonplaats: Velthuysen
Onmondige kinderen van Jan Corneliss Wiltschuth en Maria Cornelis van Nyvelt, in leven echtelieden:
Eerste Partij: Jacob Wiltschuth
Eerste Partij: Cornelis Wiltschuth
Eerste Partij: Maria Wiltschuth
Voogd: Harman Aertss van Nyvelt
Woonplaats: Velthuysen
Voogd: Anthony Pieck
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: 3 onmondige kinderen + Jan Corneliss Wiltschuth en Johanna van Werckhoven
Voogd: Elis Jacobss van de Bilt, stiefvader
Echtgenoot: x Johanna van Werckhoven, eerder wed. Jan Corneliss Wiltschuth
onroerend goed: 9 mergen weylants - naar Anthony Uyttewael c.s. -; Reyerscoperweetering
Belendingen: achter: Achthoverwetering ow: Hendrick Anthoniss van de Haer ww: erven Claes Jacobss van de Meern
Gerecht: Reyerskop
Verwijzingen: scheiding d.d. 6-2-1699 voor notaris J.A. Becker
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a015

Voogdbenoeming - assumtie en surrogatie in plaats van + Harman Aertss van Nyvelt over drie onmondige kinderen van + Jan Corneliss Wiltschuth en Johanna van Werckhoven
Aktenummer: 2
Datum: 09-05-1711
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: J. A. BECKER
Samenvatting: assumtie en surrogatie in plaats van + Harman Aertss van Nyvelt over drie onmondige kinderen van + Jan Corneliss Wiltschuth en Johanna van Werckhoven
Personen:
Constituant: Anthony Pieck
Woonplaats: Utrecht
Geconstitueerde: Elis Jacobss van de Bilt
Echtgenoot: geh. met Johanna van Werckhoven, eerder wed. Jan Corneliss Wiltschuth
Woonplaats: Oudenryn, gerecht Vleuten
Verwijzingen: scheiding d.d. 13-6-1704 voor notaris J.A. Becker
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a020 128

Jan married Maria Cornelisdr van Nijvelt, daughter of Cornelis Adriaans van Nijvelt and Jannigje Cornelisdr van Oudewel, on 1 november 1678 128.,1779 (Maria Cornelisdr van Nijvelt was born circa 1655.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Jan also married Johanna Jans van Werkhoven, daughter of Jan Augustijns van Werkhoven and Aaltje Gijsberts Stulting.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.