arrow arrow
Cornelis Adriaans van Nijvelt
(Circa 1630-)
Jannigje Cornelisdr van Oudewel
(Circa 1610-1672)
Jan Cornelisz Wildschut
(Circa 1650-)
Maria Cornelisdr van Nijvelt
(Circa 1655-)
Jacob Jans Wildschut
(Circa 1680-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Reijertje Jans Kemp

Jacob Jans Wildschut 68,281

  • Born: Circa 1680
  • Marriage: Reijertje Jans Kemp 68,281

  General Notes:

Scheiding - van gemeen gebleven goederen
Aktenummer: 12
Datum: 06-02-1699
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Samenvatting: van gemeen gebleven goederen
Personen:
Eerste Partij: Johanna van Werckhoven
Echtgenoot: wed. Jan Cornelisz Wilschut, eerder wedr. Maria Cornelis van Nyvelt
Woonplaats: Oudenryn
Eerste Partij: onmondige kinderen van Jan Cornelisz Wilschut
Voogd: Anthony Pieck
Onmondige kinderen Jan Cornelisz Wiltschut by Maria Cornelis van Nyvelt:
Tweede Partij: Jacob Wiltschut
Tweede Partij: Cornelis Wiltschut
Tweede Partij: Johanna Wiltschut
Tweede Partij: Maria Wiltschut
Voogd: Harman Aertsz van Nyvelt, oom
Verwijzingen: scheiding d.d. 29-10-1692 voor notaris G. van Bylevelt
onroerend goed: 4 mergen weylants - naar kinderen by Maria Cornelis van Nyvelt -; Reyerskoperdyck
Locatie: Reyerskoperdyck
Belendingen: achter: Middelwetering ow boven: Jan Cornelisz en erven Huygh Pot ww beneden: Gerrit Ludolphsz
2 mergen weylant - naar kinderen by Maria Cornelis van Nyvelt -; Reyerskoperweteringe
Belendingen: achter: voorschreve 4 mergen boven: Jan Cornelisz en erven Huygh Pot beneden: Gerrit Ludolphs
4 mergen wey- en hoylant; zz Middelweteringe
Belendingen: zw: Jacob Claessen ow: voorschreve 2 mergen ww: abdye van St Paulus
9 mergen weylants - naar Johanna van Werckhoven en kinderen van Jan Cornelisz Wilschut -; Reyerskopperweteringe
Belendingen: achter: Achthoverweteringe ow: Hendrick Anthonisz van de Haer ww: nasaeten Claes Jacobsz aan de Meren
Gerecht: Reyerskop
Bijzonderheden: huis c.a. onder Veldhuizen en 4 morgen land onder Indyk blyven onverdeeld
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a012

Scheiding
Aktenummer: 32
Datum: 24-02-1700
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Eerste Partij: Johanna van Werckhoven
Echtgenoot: wed. Jan Cornelisz Wiltschuth, eerder wedr. Maria van Nyvelt
Woonplaats: Vleuten, Oudenryn
Onmondige erven Jan Cornelisz Wiltschuth:
Kinderen van Jan Cornelisz Wiltschuth by Maria van Nyvelt:
Tweede Partij: Jacob Wiltschuth
Tweede Partij: Cornelis Wiltschuth
Tweede Partij: Johanna Wiltschuth
Tweede Partij: Maria Wiltschuth
Kinderen Jan Cornelisz Wiltschuth by Johanna van Werckhoven:
Tweede Partij: Adriaen Wiltschuth
Tweede Partij: Maria Wiltschuth
Tweede Partij: Johanna Wiltschuth
Voogd: Harman Aertsz van Nyvelt
Woonplaats: Velthuysen
Voogd: Anthony Pieck
Beroep: koopman in knoopen
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed: hofsteede met 12 mergen boomgaert, bouw- en weylant - naar Johanna van Werckhoven -;
Gerecht: Hoogheweyde
2 mergen weylant;
Gerecht: Laegheweyde, by den Hoet
4 mergen weylant;
Gerecht: Laegheweyde, ontrent het hoff ter Weyde
10 mergen bouwlant - naar kinderen by Maria van Nyvelt -;
Gerecht: Oudenryn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a012

Scheiding
Aktenummer: 3
Datum: 13-06-1704
Soort akte: Scheiding
Notaris: J. A. BECKER
Personen:
Eerste Partij: Anthony Uyttewael
Echtgenoot: x Johanna Wiltschuth, dochter Jan Corneliss Wiltschuth en Maria Cornelis van Nyvelt, in leven echtelieden
Woonplaats: Velthuysen
Onmondige kinderen van Jan Corneliss Wiltschuth en Maria Cornelis van Nyvelt, in leven echtelieden:
Eerste Partij: Jacob Wiltschuth
Eerste Partij: Cornelis Wiltschuth
Eerste Partij: Maria Wiltschuth
Voogd: Harman Aertss van Nyvelt
Woonplaats: Velthuysen
Voogd: Anthony Pieck
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: 3 onmondige kinderen + Jan Corneliss Wiltschuth en Johanna van Werckhoven
Voogd: Elis Jacobss van de Bilt, stiefvader
Echtgenoot: x Johanna van Werckhoven, eerder wed. Jan Corneliss Wiltschuth
onroerend goed: 9 mergen weylants - naar Anthony Uyttewael c.s. -; Reyerscoperweetering
Belendingen: achter: Achthoverwetering ow: Hendrick Anthoniss van de Haer ww: erven Claes Jacobss van de Meern
Gerecht: Reyerskop
Verwijzingen: scheiding d.d. 6-2-1699 voor notaris J.A. Becker
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U100a015

Huur en verhuur
Aktenummer: 72
Datum: 03-05-1710
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: P. LEECHBURCH
Personen:
Verhuurder: Claas van Veldhuysen
Verhuurder: Elbert den Bruynen
Huurder: Jacob Jansen Wiltschut
onroerend goed: huysinge en hoffstede c.a. met 50 mergen boomgaart, bouw- wey- en hoyland;
Gerecht: Vleuten, omtrent de Maarn en Heycop
1 mergen bouwlandt en 4 mergen weylant;
Belendingen: omtrent de Lauwbrugh
Gerecht: Vleuten
2 mergen boomgaart als bouwlandt;
Gerecht: Vleuten
2 mergen weylant;
Gerecht: Heycop
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a013

Schuldbekentenis - f 900,- vanwege lening
Aktenummer: 176
Datum: 10-05-1710
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 900,- vanwege lening
Notaris: J. BOTH
Personen:
Schuldenaar: Jacob Jansz Wilschut
Echtgenoot: Reyereyntie Jans Kemp
Woonplaats: Vleuten
Schuldeiser: Daam der Weyde
Beroep: backer
Woonplaats: Utregt
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U142a001

Huur en verhuur
Aktenummer: 38
Datum: 18-04-1711
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: J. WOERTMAN
Personen:
Verhuurder: Willem Gysbrecht van Egmond van der Nieuburch
Huurder: Jacob Jansz Wiltschut
onroerend goed: seven mergen weyland; Heycopper Molenvliet daar de molens op staan
Gerecht: Ouden Rhyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U144a002

Procuratie - om met Hendrik Willemss van Kleeff, wedr. Reyeryntie van de Kemp, te komen tot scheiding van de boedel
Aktenummer: 32
Datum: 13-05-1730
Soort akte: Procuratie
Notaris: H. DONS
Samenvatting: om met Hendrik Willemss van Kleeff, wedr. Reyeryntie van de Kemp, te komen tot scheiding van de boedel
Personen:
Constituant: 4 onmondige kinderen + Jacob Jansse Wildschut en + Reyeryntie van de Kemp
Voogd: Arien Jansse Kemp, oom
Woonplaats: Blockland
Geconstitueerde: Anthony Uyttewael
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U160a010

Kwitantie - voor aflossing f 1000-0-0 aan hem verschaft om te beleggen voor de 4 kinderen
Aktenummer: 32
Datum: 31-07-1745
Soort akte: Kwitantie
Notaris: M. DE LEEUW
Samenvatting: voor aflossing f 1000-0-0 aan hem verschaft om te beleggen voor de 4 kinderen
Personen:
De erven Jacob Jansz Wilschut en Reyeryntje Jans Kemp, in leven echtelieden:
Eerste Partij: Jan van Miltenburg
Echtgenoot: x Catharina Wilschut, dochter
Woonplaats: Laage Weyde
Eerste Partij: Jan Jansz van Spaenjen
Echtgenoot: x Maria Wildschut, dochter
Woonplaats: Breudyk
Eerste Partij: Hendrik Wilschut, zoon
Woonplaats: Maerssenbroek
Eerste Partij: Jan Wilschut
Woonplaats: Vleuten
Tweede Partij: Jan van der Pant
Beroep: schout van Veldhuysen
Bijzonderheden: met garantie voor aanspraken by eventueel terugvinden van een vermiste obligatie; ook gedateerd op 4-5-1745
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U183a010 68

Jacob married Reijertje Jans Kemp, daughter of Jan Reijers Kemp and Trijntje Ariens van der Laan 68.,281

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.