arrow arrow arrow
Jacob Aarts van Zijpvelt
(Circa 1665-)
Jannigje Theunisdr Hoogveld
(Circa 1670-)
Willem Jans van Zijpvelt
(Circa 1640-)
Aaltje Jans
(1649-)
Jan Jacobs van Zijpvelt
(1692-)
Jacobje Willems van Zijpvelt
(1684-)
Jacob Jans van Zijpvelt
(1725-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aartje Roelofs Verbeek

Jacob Jans van Zijpvelt 19,70,72,420,1063

  • Born: Achttienhoven 72,420
  • Christened: 16 september 1725, Westbroek 72
  • Marriage: Aartje Roelofs Verbeek 3 december 1752, Westbroek 19,70,72,420,1063

  General Notes:

Akte inv.nr. U177a9, aktenr. 30, d.d. 02-12-1752
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Jansen van Sypeveld
Woonplaats eerste partij: Aghtienhoven
Naam tweede partij: Aartje Roelofsen Verbeeck, onmondig
Naam assistent tweede partij: ass.: Jacob Elberden ( Jacob Elbertsen ), stiefvader
Woonplaats assistent: De Vuursch
Bijzonderheden: lyftocht langstlevende
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 134-1, d.d. 03-02-1753
Aktesoort Scheiding
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacobie Willems van Zypveld, eerder wed. Pieter Vogel
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jan Jacobse van Zypveld
Woonplaats eerste partij: Agtienhoven
Naam tweede partij: Jacob Janse van Zypveld, zoon
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Soort onroerend goed: hofstede, huys met 32 mergen en 320 roeden land - naar Jacob Janse van Zypveld -
Ligging onroerend goed: weerszyden: Karnemelksdyk
Belendingen onroerend goed: ene zyde achter: Oostveen
Gerecht onroerend goed: Agtienhoven

Akte inv.nr. U160a15, aktenr. 134-2, d.d. 03-02-1753
Aktesoort Goedkeuring
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen + Jacobie Willems van Zypveld en Pieter Vogel:
Naam eerste partij: Cornelis Pieterse Vogel, zoon
Naam eerste partij: Willem Pieterse Vogel, zoon
Naam eerste partij: Cornelis Goossense van Bemmel
Naam voogd eerste partij: voogd: Goosen van Bemmel, vader
Naam echtgenote voogd: wedr. Weyntje Pieterse Vogel
Naam eerste partij: Pietertie Cornelis de Jong
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis Gysbertse de Jong, vader
Naam echtgenote voogd: wedr. Weyntje Pieterse Vogel
Samenvatting inhoud akte: van scheiding tussen Jacobie Willems van Zypveld en Jacob Janse van Zypveld

Akte inv.nr. U204a4, aktenr. 140, d.d. 23-11-1754
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Pieterse Vogel
Woonplaats eerste partij: Breukeleveen
Naam tweede partij: Jacob Jansz van Zypvelt
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven

Akte inv.nr. U204a4, aktenr. 141, d.d. 23-11-1754
Aktesoort Scheiding
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: enige zoon en erfgenaam van Jan Jacobse van Zypvelt, in leven gehuwd met Jacobje Willemse van Zypvelt:
Naam eerste partij: Jacob Janse van Zypveld
Naam tweede partij: (klein)kinderen en enige erven ab intestato Jacobje Willemse van Zypvelt, eerder gehuwd met Pieter Cornelisz Vogel:
Naam tweede partij: Cornelis Pieterse Vogel
Naam tweede partij: Willem Pieterse Vogel
Naam tweede partij: Hendrik Pieterse Vogel
Naam tweede partij: Goosen van Bemmel
Naam echtgenote tweede partij: wedr. Aeltje Pieterse Vogel
Naam tweede partij: Cornelis Goosense van Bemmel, zoon
Naam tweede partij: Cornelis Gysbertse de Jong
Naam echtgenote tweede partij: wedr. Weyntje Pieterse Vogel
Naam tweede partij: Pietertje Cornelisse de Jong, dochter
Samenvatting inhoud akte: van de boedel Jacobje Willemse van Zypvelt
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 4-7-1723 voor notaris H. van Hees
Verwijzingen: uitkoop d.d. 13-5-1723 voor notaris H. van Hees
Verwijzingen: goedkeuring d.d. 19-6-1723 voor het hof van Utrecht
Verwijzingen: akte d.d. 3-2-1753 voor notaris H. Dons
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 1-5-1751 voor notaris G.C. Qualenbrinck
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 29-11-1749 voor notaris G.C. Qualenbrinck

Akte inv.nr. U177a10, aktenr. 98, d.d. 02-12-1758
Aktesoort Scheiding
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Elbersen
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jannighje Gerritse, eerder wed. Roeloff Reynders
Naam tweede partij: kinderen + Roeloff Reynders en + Jannighje Gerritse:
Naam tweede partij: Jacob Graves
Naam echtgenote tweede partij: Jannighje Roelofsen
Naam tweede partij: Jacob Jansen van Zypeveld
Naam echtgenote tweede partij: x Aartje Roelofsen
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Jacob Elbersen en + Jannighje Gerritse
Soort onroerend goed: huysinge c.a. met 1/2 mergen lands - naar Jacob Elbersen -
Belendingen onroerend goed: ow en nw: heer van Drakensteyn
Gerecht onroerend goed: de Vuursche
Soort onroerend goed: 8 dammaten lands in 3 campen
Gerecht onroerend goed: Eembrugh, Pikmanspolder
Soort onroerend goed: huysinge, erff en 2 mergen 434 roeden lands - naar Jacob Graves nomine uxoris -
Belendingen onroerend goed: zw: heer van Drakensteyn nw en ww: Balthasar Constantyn baron van Lynden
Gerecht onroerend goed: de Vuursche
Soort onroerend goed: 5 dammaten te veld
Gerecht onroerend goed: Eemnes binnendyx, Peter Peelenerff
Soort onroerend goed: 5 1/2 dammaat land
Belendingen onroerend goed: ow: Haarackker zw: Abraham Mouton, NN Houwert, Jacob Schothorst en NN Verwey ww: de gemene wegh
Gerecht onroerend goed: Eemland
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 15-2-1732 voor het gerecht van de Vuursche

Akte inv.nr. U177a10, aktenr. 99, d.d. 09-12-1758
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Elbersen
Naam echtgenote eerste partij: [ wedr. Jannighje Gerritse, eerder wed. Roeloff Reynders ]
Woonplaats eerste partij: de Vuursche
Naam tweede partij: Jacob Jansen van Zypeveld
Naam echtgenote tweede partij: [ x Aartje Roelofsen, stiefdochter ]
Samenvatting inhoud akte: f 326-12-8 restant uitkooppenningen ter voldoening moederlyk erfdeel

Akte inv.nr. U204a6, aktenr. 110, d.d. 20-02-1762
Aktesoort Borgtocht
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Jansz van Zypvelt
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: Pietertje Cornelisse de Jongh
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Pieterse Vogel
Naam voogd tweede partij: voogd: Willem Pieterse Vogel
Naam voogd tweede partij: voogd: Hendrik Pieterse Vogel
Samenvatting inhoud akte: voor Cornelis de Jong, weduwnaar van Wyntje Pieterse Vogel, voor voldoening uit kooppenningen uit nalatenschap van echtgenote ten behoeve van zyn dochtertje

Akte inv.nr. U177a12, aktenr. 35, d.d. 09-02-1765
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aaltje Roelofsen Verbeeck
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob van Zypeveldt
Woonplaats eerste partij: Aghtienhoven
Naam tweede partij: Jacob Graves
Woonplaats tweede partij: De Vuursche
Naam tweede partij: Cornelis Vogel
Woonplaats tweede partij: [ Oostveen ], Aghterweteringh
Samenvatting inhoud akte: over haar kinderen Jan van Zypeveld, 11 jaar, Jannigje van Zypeveld, 10 jaar, Roeloff van Zypeveld, 9 jaar, Jacob van Zypeveld, 7 jaar, en Jacoba van Zypeveld, 3 jaar
Bijzonderheden: met acceptatie
Bijzonderheden: Jacob Graves is een oom van de kinderen

Akte inv.nr. U204a9, aktenr. 93, d.d. 11-01-1766
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gysbert Jacobsz Spelt
Naam tweede partij: Aartje Roelofse van Beek
Naam echtgenote tweede partij: wed. Jacob Jansz van Sypvelt
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Soort onroerend goed: hofstede, bestaande in huysinge c.a. met 27 mergen 395 roeden lands - aanbreng bruid -
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: 6 mergen land
Gerecht onroerend goed: Westbroek
Verwijzingen: uitkoop d.d. 11-1-1766 voor notaris J. van Lanckom
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: bruid heeft voorkinderen Jan van Sypvelt, Jannigje van Sypvelt, Roelof van Sypvelt, Jacob van Sypvelt en Japikje van Sypvelt

Akte inv.nr. U204a9, aktenr. 94, d.d. 11-01-1766
Aktesoort Uitkoop
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aartje Roelofse van Beek
Naam echtgenote eerste partij: wed. Jacob Jansz van Sypvelt
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: erven ab intestato Jacob Jansz van Sypvelt:
Naam tweede partij: Jan van Sypvelt, zoon
Naam tweede partij: Jannigje van Sypvelt, dochter
Naam tweede partij: Roelof van Sypvelt, zoon
Naam tweede partij: Jacob van Sypvelt, zoon
Naam tweede partij: Japikje van Sypvelt, dochter
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis Vogel
Woonplaats voogd: Maartensdyk, Achterwetering
Naam voogd tweede partij: voogd: Jacobus Graves
Woonplaats voogd: Vuurst
Samenvatting inhoud akte: uit de nalatenschap van hun vader
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 9-2-1765 voor notaris W. van Oudenallen
Verwijzingen: schuldbekentenis d.d. 17-1-1761 voor notaris J. van Lanckom

Akte inv.nr. U204a11, aktenr. 99, d.d. 09-06-1770
Aktesoort Voogdbenoeming
Notaris J. VAN LANCKOM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aartje Roelofse van Beek, eerder wed. Jacob Jansz van Sypvelt
Naam echtgenote eerste partij: gehuwd met Gysbert Spelt
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam tweede partij: Cornelis van Bemmel
Woonplaats tweede partij: Westbroek
Samenvatting inhoud akte: assumptie over haar onmondige kinderen Jan van Sypvelt, Jannigje van Sypvelt, Roeloff van Sypvelt, Jacob van Sypvelt en Japikje van Sypvelt
Bijzonderheden: in verband met overlyden van medevoogd Cornelis Vogel op 1-1-1770
Bijzonderheden: met acceptatie 1063

  Christening Notes:

Getuige: Jannetje Teunis.

Jacob married Aartje Roelofs Verbeek, daughter of Roelof Reijnderts Verbeek and Jannigje Gerrits Austingh, on 3 december 1752 in Westbroek 19,70,72,420.,1063 (Aartje Roelofs Verbeek was born in De Vuursche 72,420 and was christened on 22 may 1729 in De Vuursche 516.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.