Aart van Zijpvelt
(Circa 1575-)
? ?
(-)
Jan Aarts de oude van Zijpvelt
(Circa 1605-)
Claasje Claasdr
(Circa 1610-)
Willem Jans van Zijpvelt
(Circa 1640-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Jacobje Willems

2. Aaltje Jans

Willem Jans van Zijpvelt 72,1063

  • Born: Circa 1640
  • Marriage: (1): Jacobje Willems 7 december 1667 128
  • Marriage: (2): Aaltje Jans 2 may 1675, Westbroek 72

  General Notes:

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 18, d.d. 07-12-1667
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Janszn
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertszn, vader
Naam assistent eerste partij: ass.: Jan Aertszn den Jongen, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Gerrit Aerdtszn, oom
Naam assistent eerste partij: ass.: Adrieyaen Janszn de Roy
Naam assistent eerste partij: ass.: Aerdt Janszn
Naam tweede partij: Jacobusyen Willems
Naam echtgenote tweede partij: wed. Cornelis Wynnen
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Willem Ghyssen, vader
Naam assistent tweede partij: ass.: Seegger Jacobuszn, oom
Naam assistent tweede partij: ass.: Gysberdt Willemszn, broer

Akte inv.nr. U75a1, aktenr. 275, d.d. 09-04-1670
Aktesoort Verklaring
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Jan Aertss
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Jacobgen Willems
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Samenvatting inhoud akte: dat hy reauditie verzoekt by het hof van Utrecht, naar aanleiding van arbitrale uitspraak in het voordeel van Willem Ghysbertss gedaan

Akte inv.nr. U70a4, aktenr. 106, d.d. 12-11-1670
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris J. DUERKANT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Janss
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Jan Aertss den ouden, vader
Woonplaats assistent: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: borg: Jan Aertss den jongen, oom
Woonplaats assistent: aen de Achterweteringe
Naam tweede partij: Gysbert van Nyenrode
Naam tweede partij: Cornelis de Pauw
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege zyn borgtocht voor Eerst Corneliss, woonachtig geweest aan de Maartensdyk

Akte inv.nr. U83b26, aktenr. 11, d.d. 28-02-1703
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Jansen van Zypvelt
Beroep eerste partij: Agtienhoven
Naam tweede partij: Teunis Willemsen van Zypvelt, zoon
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Soort onroerend goed: 4 mergen hoylant
Belendingen onroerend goed: voor en achter: Peter Aertss Verhoeff nw: NN de heer van Kockengen zw: domheer NN Nellesteyn
Gerecht onroerend goed: Westbroek, agter int Veenvelt

Akte inv.nr. U114a7, aktenr. 66, d.d. 11-12-1706
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Aart Gerritsen van Zypvelt
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam tweede partij: Willem Jansen van Zypvelt
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Soort onroerend goed: twee morgen, zynde de helft van 4 morgen lants
Ligging onroerend goed: de Kerckdyck
Belendingen onroerend goed: achter: N.N., wed. Bart Gerritsen nw: N.N., wed. Bart Gerritsen zw: N.N., wed. Arien Gerritsen Smith en Gerrit Evertsen Smith
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, 't Veenlant

Akte inv.nr. U97a13, aktenr. 6, d.d. 02-02-1709
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Teunis Willemsen van Sypvelt
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Sypvelt
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobje Willems van Sypvelt
Naam tweede partij: Gysbert Willemsen van Sypvelt
Samenvatting inhoud akte: hun aandeel in de boedel en levende have uit de nalatenschap van Willem Jansen van Sypvelt en Aaltgen Jans, in leven echtelieden

Akte inv.nr. U114a7, aktenr. 182, d.d. 13-04-1709
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Willem Jansen van Zypvelt en Aeltgen Jans, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Tonis Willemsen van Zypvelt, zoon
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Zypvelt, zoon
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen 't Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobien Willems van Zypvelt, dochter
Naam eerste partij: Gysbert Willemsen van Zypvelt, zoon
Samenvatting inhoud akte: van onroerend goed
Soort onroerend goed: twee morgen van voer morgen lands - naar Tonis Willemsen van Zypvelt -
Belendingen onroerend goed: voor: Tonis Willemsen van Zypvelt achter en nw: N.N., wed. Bart Gerritsen zw: Gerrit Eversen Smith
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, te Veenwaerts
Verwijzingen: transport d.d. 29-12-1706 voor gerecht van Westbroek
Bijzonderheden: andere twee morgen zyn in bezit van Tonis Willemsen van Zypvelt

Akte inv.nr. U83b37, aktenr. 14, d.d. 15-05-1717
Aktesoort Kwitantie
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Teunis Willemssen van Sypvelt
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Sypvelt, broer
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen 't Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobi Willem van Sypvelt, zuster
Naam tweede partij: Gysbert Willemsen van Sypvelt, broer
Samenvatting inhoud akte: voor de afwikkeling van de scheiding van de nalatenschap van hun ouders
Bijzonderheden: eerste party woont in Loosdrecht, Achttienhoven en Westbroek
Bijzonderheden: beide partyen zyn kinderen en erfgenamen van Willem Jansen van Sypvelt en Aeltien Jans, in leven echtelieden 1063

Willem married Jacobje Willems, daughter of Willem Gijsberts and ? ?, on 7 december 1667.128 (Jacobje Willems was born circa 1640 and died before 9 april 1670 128.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Willem also married Aaltje Jans, daughter of Jan Jans and Jacobje Cornelisdr, on 2 may 1675 in Westbroek.72 (Aaltje Jans was christened on 16 september 1649 in Westbroek 72.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.