arrow
Jan Gerrit Wouters
(Circa 1610-)
? ?
(-)
Egbert Everts
(Circa 1610-Before 1655)
Geertje Melcherts
(-)
Cornelis Jans van 't Broeck
(Circa 1640-)
Lijsbeth Egberts van Santbrinck
(Circa 1645-)
Melchert Cornelisz van den Broek
(1682-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hilligje Hendriks van Corlaar

Melchert Cornelisz van den Broek 33,48,575

  • Christened: 13 august 1682, Scherpenzeel 575
  • Marriage: Hilligje Hendriks van Corlaar 11 november 1708, De Bilt 48

  General Notes:

Trouwt wonende De Bilt. Woont 1730 in de Leije onder De Bilt.

Akte inv.nr. U127a10, aktenr. 33, d.d. 17-06-1715
Aktesoort Schenking
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Maessen van Corlaer
Woonplaats eerste partij: De Bilt, de Leyen
Naam tweede partij: Melchior Cornelisz van de Broek
Naam echtgenote tweede partij: x Hillichie Hendriks van Corlaer, dochter
Soort onroerend goed: hoffstede mette huysinge c.a. en landeryen
Gerecht onroerend goed: De Bilt, de Leyen
Verwijzingen: uitkoop 2-12-1703 voor nots. D. Houtman
Bijzonderheden: onder conditie van huisvesting en verzorging; met approbatie van Arien Huybertsz van Dyck en Fychie Hendriks van Corlaer, schoonzoon en dochter
Bijzonderheden: met vee, gereedschap en inboedel
Bijzonderheden: begunstigden nemen alle schulden over

Akte inv.nr. U137a10, aktenr. 55, d.d. 20-01-1720
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris B. J. VAN ZWEERD, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Johan Frederik Mamuchet
Naam tweede partij: Melchior Cornelisse van den Broek
Woonplaats tweede partij: De Bilt , in de Leyer
Soort onroerend goed: omtrent 3 mergen weyland
Ligging onroerend goed: Heerenwegh of Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: Binnewegh of Sekdyk
Gerecht onroerend goed: Westbroek , in 't Binnewegh

Akte inv.nr. U175a2, aktenr. 134, d.d. 23-02-1726
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris W. VAN DAM, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan van Minnebeke
Beroep eerste partij: advocaat voor den hove van Utregt
Naam tweede partij: Melchior van den Broek
Soort onroerend goed: helfte hoffstede en landen
Naam onroerend goed: Drogesteyn
Gerecht onroerend goed: De Bild en Oostveen
Bijzonderheden: per 18-01-1727 neemt Arris Willems van Houwelaar de huur over

Akte inv.nr. U141a2, aktenr. 228, d.d. 04-01-1727
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris W. VERWEY, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Melchior van den Broek
Woonplaats eerste partij: De Bilt, De Leye
Naam tweede partij: Hendrik Hendriksz van Peerebroek
Woonplaats tweede partij: Seyst
Samenvatting inhoud akte: f 300,- vanwege lening

Akte inv.nr. U166a4, aktenr. 118, d.d. 17-05-1727
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Catharina van Heusden
Naam echtgenote eerste partij: wed. Joan Frederik Mamuchet
Naam tweede partij: Melchior Cornelis van den Broek
Woonplaats tweede partij: de Bilt
Soort onroerend goed: 3 mergen weyland
Ligging onroerend goed: Heereweg off Gageldyk
Belendingen onroerend goed: achter: Sekdyk off Binneweg
Gerecht onroerend goed: Westbroek, Binnenweg
Bijzonderheden: renversaal akte

Akte inv.nr. U169a4, aktenr. 59, d.d. 26-12-1730
Aktesoort Scheiding
Notaris W. VAN VLOTEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Hendrik Janse van Bunschoten, zoon Annigje Krynen Hemelryken
Naam tweede partij: kleinkinderen van Annigje Krynen Hemelryken, wed. Jan Willemse van Bunschoten:
Naam tweede partij: onmondige kinderen Jan Hendrikse van Appeldoorn en Geertje Jans van Bunschoten:
Naam tweede partij: Lysbeth van Appeldoorn
Naam tweede partij: Hendrik van Appeldoorn
Naam tweede partij: Jannigje van Appeldoorn
Naam tweede partij: Hermyn van Appeldoorn
Naam voogd tweede partij: voogd: Jan Hendrikse van Appeldoorn, vader
Naam voogd tweede partij: voogd: Melgert Cornelisse van den Broek
Naam tweede partij: Catharina Otto van de Rosmeulen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Geerlof Willemse
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Annigje Krynen Hemelryken, weduwe Jan Willemse van Bunschoten
Soort onroerend goed: 7 mergen soo bouwland als heetvelt - naar tweede party -
Ligging onroerend goed: de Groenekantsewetering
Belendingen onroerend goed: achter: het pad naar de Leye ow: erven NN de Leeuw en nakomelingen + NN Gerobulus ww: NN van Voorst
Gerecht onroerend goed: Oostveen
Verwijzingen: koop en verkoop d.d. 3-4-1728 voor notaris W. van Vloten
Bijzonderheden: beide partyen zyn medeërfgenamen van Annigje Krynen Hemelryken, in leven wed. Jan Willemse van Bunschoten

Akte inv.nr. U166a12, aktenr. 16, d.d. 05-02-1735
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris E. VLAER, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Catharina van Heusden
Naam echtgenote eerste partij: wed. Johan Frederik Mamuchet
Naam tweede partij: Melchert Cornelisse van den Broek
Soort onroerend goed: 3 mergen weylands
Gerecht onroerend goed: de Gagel
Bijzonderheden: renversaal akte

Akte inv.nr. U160a12, aktenr. 63, d.d. 12-03-1735
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Pieter Berentse Copper
Naam echtgenote eerste partij: x Neeltie Hendriks
Woonplaats eerste partij: De Bilt
Naam tweede partij: Nicolaas Kien
Beroep tweede partij: raad in de vroedschap en schepen van Utregt
Soort onroerend goed: hofstede c.a. met 24 mergen land
Soort onroerend goed: hofstede c.a. met 20 mergen
Ligging onroerend goed: nz de wegh genaamt de Bunten of Leyen
Belendingen onroerend goed: nw: de heyvelden van Melchert van den Broek ow: gemeene weg tusschen deze hofstede en die van de kinderen en erfgenamen van NN de vrouwe van Houten ww: Melchert van den Broek
Soort onroerend goed: 4 mergen lands
Ligging onroerend goed: zz de weg genaamt de Leyen
Belendingen onroerend goed: zw: NN Kien en nacomelingen van Joost Andriesse van Vuren ow: kinderen en erfgenamen van NN de vrouwe van Houten ww: de steeg van de Leyen na de Bisschopwetering
Gerecht onroerend goed: De Bilt
Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 14-5-1735 voor voldoening kooppenningen

Akte inv.nr. U160a12, aktenr. 64, d.d. 12-03-1735
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris H. DONS, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Nicolaas Kien
Beroep eerste partij: raad in de vroedschap en schepen van Utregt
Naam tweede partij: Pieter Berentse Copper
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltie Hendriks
Woonplaats tweede partij: de Bilt
Soort onroerend goed: huys c.a. met 24 mergen boomgaerd, bouw- en weyland:
Soort onroerend goed: huys c.a. met 20 mergen land
Ligging onroerend goed: nz de weg genaemt de Bunten of Leyen
Belendingen onroerend goed: nw: heyvelden van Melchert van den Broek ow: de gemene weg naer de Leyde ww: hofstede van Melchert van den Broek
Soort onroerend goed: 4 mergen lands
Ligging onroerend goed: zz de weg genaamt de Leyen
Belendingen onroerend goed: zw: de verhuurder
Gerecht onroerend goed: de Bilt
Verwijzingen: koop en verkoop d.d. 12-3-1735 voor [notaris H. Dons] 48,68

Melchert married Hilligje Hendriks van Corlaar, daughter of Hendrik Maasz van Corlaar and Maria Ariens van den Hoeven, on 11 november 1708 in De Bilt.48 (Hilligje Hendriks van Corlaar was christened on 5 february 1688 in Driebergen 48.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.