Geertje Melcherts
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Egbert Everts

Geertje Melcherts 411

  • Marriage: Egbert Everts 411

  General Notes:

0602 Gerecht Leusden, Leusderbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar
Inventarisnummer: 1049
Bladzijdenummer: Fol. 314vo-315vo
Datering: 14-06-1655
Soort akte: Schuldbekentenis
Vervangende schout: Ros Gerritsz de With
Gerechtsman en gerfde: Frans van Lommetsum, Evert Woutersz
Objecten: Cleijn Sambrijnck; een erf en goed met huis, hof, hofstede
Verkoper: Geertgen Melchiors
Schuldeiser: Gerard de Wijs
Schuldenaar: Jacob Simonsz
Woonplaats: Leusden
Samenvatting:
Jacob Sijmonsz en zijn vrouw Anna Meijnsen, won. Snorrenhoef, onder Leusden, lenen 1500 gulden van Gerard de Wijs en zijn vrouw jkvr. Willemina Fransen (doorgehaald: Dompselaer). Onderpand: de hofstede, genaamd Cleijn Sambrijnck, in Snorrenhoef, onder Leusden, door hen gebruikt. De hofstede is door hen in juni gekocht van Geertgen Melchiors, wed. Ebbert Evertsz, met bevestiging van het Hof van Utrecht d.d. 27-07-1654.

Akteplaats: Amersfoort
8126 1672-03-28 (Kwestie kooppenningen): 28-03-1672 A. v. Brinckesteyn AT 015a001 folio 32 .
Datering: 1672-03-28
Omschrijving: Kwestie kooppenningen van 't erf Cleyn Santbrinck.
Naam: Jans, Cornelis (als man en voogd over: Egberts, Tijsge), wonend Woudenbergh; Thonnis, Jan (als man en voogd over: Egberts, Evertge), wonend Driebergen; (mede-erfgenamen van: Everts, Egbert en Melcherts, Geertge), mede caverende voor haar halve zusters, Meynsdr., Anna (wed. van Simons, Jacob), geassisteerd met zoon: Jacobs, Jan.
Opmerkingen:
Anna Meynsdr. machtigde Ludolph de With van Sombeecken, procureur Hof van Utrecht. Getuigen: Jan Schot (of Schodt) en Adriaen Dirks van Ruymst. (in de kantlijn staat: Simon Jacobs, wonend Zevenhuysen). 411

Geertje married Egbert Everts.411 (Egbert Everts was born circa 1610 and died before 14 june 1655 411.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.