arrow arrow arrow
Jan Cornelisz de Waal
(Circa 1680-)
Aletta Pieters Sanen
(Circa 1680-Circa 1716)
Pieter Aalberts van der Vliet
(Circa 1675-)
Claasje Claasdr
(-)
Pieter Jans de Waal
(1710-Circa 1750)
Elisabeth Pieters van der Vliet
(Circa 1700-)
Aletta Pieters de Waal
(Circa 1737-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jacob Claasz Staal

Aletta Pieters de Waal 68,241

  • Born: Circa 1737, Maarsseveen 241
  • Marriage: Jacob Claasz Staal 23 march 1761, Tienhoven 68,241

  General Notes:

Akte inv.nr. U218a6, aktenr. 23, d.d. 18-03-1756
Aktesoort Scheiding
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabet Gysbertsen Heus
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter de Waal, eerder wedr. Elisabet van der Vliet
Naam tweede partij: onmondig erven Pieter de Waal:
Naam tweede partij: zyn onmondige kinderen by + Elisabet van der Vliet:
Naam tweede partij: Aletta de Waal
Naam tweede partij: Jan de Waal
Naam tweede partij: Claasje de Waal
Naam tweede partij: zyn onmondige kinderen by Elisabet Gysbertsen Heus:
Naam tweede partij: Merritje de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Naam tweede partij: Pitertje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis de Waal, oom
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit van Voorthuysen, oom
Samenvatting inhoud akte: van de boedel van Elisabet Gysbertsen Heus en + Piter de Waal
Soort onroerend goed: 8 mergen land - naar Aletta de Waal, Jan de Waal en Claasje de Waal -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Zek
Soort onroerend goed: 8 mergen land
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: 2 mergen land met 4 akkers afgeveende turfflanden - naar Elisabet Gysbertsen Heus -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in de Veenlanden
Soort onroerend goed: hoffstede met huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in het Sek
Soort onroerend goed: hoffstede met huysinge c.a.
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden water en land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 300 roeden affgeturft veenland - naar Elisabet Gysbertsen Heus -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 300 roeden affgeturfft veenland
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Binneweg
Verwijzingen: huwelykse voorwaarden d.d. 9-12-1743 voor notaris C.F. Pronckert
Bijzonderheden: met boedelbeschryving
Bijzonderheden: Elisabet Gysbertsen Heus, dochter van + Gysbert Harmense Heus
Bijzonderheden: Piter de Waal, overleden te Maarsseveen, zoon van Jan de Waal
Zakelijk trefwoord: turfwinning

Akte inv.nr. U218a7, aktenr. 81, d.d. 29-09-1757
Aktesoort Liquidatie
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Elisabeth Gysberts Heus
Naam echtgenote eerste partij: wed. Pieter de Waal
Woonplaats eerste partij: Maersseveen
Naam tweede partij: de minderjarige nagelaten kinderen van Pieter de Waal en Elisabeth van der Vliet:
Naam tweede partij: Aletta de Waal
Naam tweede partij: Jan de Waal
Naam tweede partij: de minderjarige kinderen van Pieter de Waal en Elisabeth Gysberts Heus:
Naam tweede partij: Marritje de Waal
Naam tweede partij: Jacoba de Waal
Naam tweede partij: Pietertje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Gerrit van Voorthuysen
Naam voogd tweede partij: voogd: Cornelis de Waal
Samenvatting inhoud akte: van de boedel Pieter de Waal en Elisabeth Gysberts
Heus
Verwijzingen: goedkeuring d.d. 27-4-1756 door hof van Utrecht
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris N. de Graaff
Bijzonderheden: + Claesje de Waal, kind van + Pieter de Waal en Elisabeth van
der Vliet, is onlangs overleden

Akte inv.nr. U218a11, aktenr. 36, d.d. 14-03-1761
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris N. DE GRAAFF, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jacob Stael, zoon van + Maria Post
Naam tweede partij: Aletta de Wael, minderjarig
Naam assistent tweede partij: ass.: Gerrit Voorthuysen, voogd
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis de Wael, voogd
Verwijzingen: goedkeuring d.d. 6-10-1758 voor notaris Nicolaas de Graaff
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Bijzonderheden: Maria Post, in leven laatst gehuwd met Gysbert Metz

Akte inv.nr. U242a2, aktenr. 69, d.d. 06-03-1762
Aktesoort Scheiding
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: kinderen + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet:
Naam eerste partij: Jacobus Staal
Naam echtgenote eerste partij: x Aletta de Waal
Naam eerste partij: Jan de Waall, minderjarig
Naam voogd eerste partij: voogd: Cornelis de Waal
Naam voogd eerste partij: voogd: Gerrid Voorthuysen
Naam tweede partij: onmondige kinderen + Pieter de Waal en Elisabeth Gysbertse Heus:
Naam tweede partij: Merrigje de Waal
Naam tweede partij: Coba de Waal
Naam tweede partij: Pietje de Waal
Naam voogd tweede partij: voogd: Elisabeth Gysbertse Heus, moeder
Naam echtgenote voogd: nu geh. met Markus van Kesteren
Samenvatting inhoud akte: van de nalatenschap van Claasje de Waal, dochter + Pieter de Waal en + Elisabeth van Vliet, welke Pieter de Waal een zoon was van + Jan de Waall
Soort onroerend goed: 8 mergen land - naar tweede party -
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Buytenweg
Soort onroerend goed: kamp land verongeldende voor 1 mergen 225 roeden - naar eerste party -
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Zek
Soort onroerend goed: 1 mergen 150 roeden land
Gerecht onroerend goed: Maarseveen, in 't Binneweg
Soort onroerend goed: 8 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Westbroek, in 't Zek
Verwijzingen: scheiding d.d. 4-12-1743 voor notaris M. de Leeuw
Verwijzingen: [kwitantie d.d. 6-3-1762 voor notaris H.N. van Schalkwyk Velden]
Verwijzingen: scheiding d.d. 14-11-1752 vvor notaris I. Munnicks
Verwijzingen: scheiding d.d. 18-3-1756 voor notaris Nicolaas de Graaff
Bijzonderheden: ook op 20-3-1762 gedateerd

Akte inv.nr. U242a27, aktenr. 68, d.d. 28-01-1804
Aktesoort Scheiding
Notaris H. N. SCHALKWIJK A VELDEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Jacobus Staal en Aletta de Waal:
Naam eerste partij: Claas Staal, zoon
Naam eerste partij: Pieter Staal, zoon
Naam eerste partij: Elisabet Staal, dochter
Naam eerste partij: Maria Staal, dochter
Soort onroerend goed: 1/4 aandeel in hofsteede, bestaande in 2 huizen c.a. - naar Claas Staal, Elisabet Staal en Maria Staal -
Ligging onroerend goed: Dyk
Belendingen onroerend goed: achter: gedempte Dwarssloot
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: voorland van 12 roeden lang
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 32
Soort onroerend goed: 1 mergen land - naar Claas Staal -
Belendingen onroerend goed: ene zyde: NN Slagt andere zyde: Gys Castelyn ow: Claas Staal ww: de kinderen van Dirk Drost
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 30, Buytenweg
Soort onroerend goed: 5 mergen land
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Weetering andere zyde: Zoogweetering
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, 't Buytenweg, blok no. 31
Soort onroerend goed: stukje veenland
Belendingen onroerend goed: ene zyde: De Twaalff Roeden andere zyde: De Paal
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 32
Soort onroerend goed: 1 voorland
Belendingen onroerend goed: ow: Jasper Schipper ww: Evert Bos by Evert Klyn
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 voorland, en akker
Ligging onroerend goed: De Weer
Belendingen onroerend goed: ow en ww: Evert Bos
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 voorland en akker
Belendingen onroerend goed: ow: Evert Bos ww: Gerrid Bakker
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 akker
Belendingen onroerend goed: ow en ww: H. Post
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: akkers, groot 3 mergen 75 roeden
Gerecht onroerend goed: Maarseveen
Soort onroerend goed: 2 mergen 444 roeden land - naar Pieter Staal -
Ligging onroerend goed: Den Drech
Belendingen onroerend goed: ene zyde: wed. Jan Dolleman ow: baron NN ww: Pieter Staal
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: 2 mergen 594 roeden land
Ligging onroerend goed: Den Drech
Belendingen onroerend goed: ene zyde: NN Hooykaas ow: Pieter Staal ww: de erven NN Wassenaar
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosdrecht
Soort onroerend goed: ruym 200 roeden land
Ligging onroerend goed: wz Meent voor: Lammert aan de Meent
Belendingen onroerend goed: ww: Dirk Bemmelen
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 houtboschje
Naam onroerend goed: Oostende
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: akkers, groot 1 mergen 340 roeden, met het houtboschje
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: 1 mergen land - naar Elisabet Staal -
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Willem Bosch andere zyde: NN de Vry
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, 't Buytenweg blok no. 28
Soort onroerend goed: 5 mergen land
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Wetering andere zyde: Zoogweetering
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, 't Buytenweg, blok no. 28
Soort onroerend goed: stuk land
Ligging onroerend goed: Nieuwendyk, bezeyden De Meend
Belendingen onroerend goed: ow: De Meend ww: Dirk van Bemmelen
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: land
Naam onroerend goed: De Akker van Fytjes
Belendingen onroerend goed: ow: Gyp Otten ww: Zeger van Oostveen
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 voorland
Ligging onroerend goed: Nieuwendyk
Belendingen onroerend goed: ow: Cornelis Bakker ww: G Bakker
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 voorland
Naam onroerend goed: De Krielemile
Belendingen onroerend goed: ow: Jans Meyer ww: Jacob Sas
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: 1 voorland
Ligging onroerend goed: Ouden Dyk
Belendingen onroerend goed: ow: Heyn Post ww: Jan Vlug
Gerecht onroerend goed: Loosdrecht
Soort onroerend goed: 13 morgen 292 roeden akkers
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: 1 boschje
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 27
Soort onroerend goed: 5 morgen 250 roeden land - naar Maria Staal -
Ligging onroerend goed: Weetering
Belendingen onroerend goed: achter: Zoogwetering
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, 't Buitenweg, blok no. 31
Soort onroerend goed: stuk veenland
Belendingen onroerend goed: ene zyde: paal no. 2 andere zyde: Dwarssloot
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, 't Buitenweg
Soort onroerend goed: stuk veenland, groot 500 roeden
Belendingen onroerend goed: ene zyde: Jan Slagt andere zyde: NN de Vry
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 31
Soort onroerend goed: 3 voorlanden en akkers
Belendingen onroerend goed: ow: Gyp Otten ww: G Bakker
Gerecht onroerend goed: Nieuw Loosrecht
Soort onroerend goed: huis c.a.
Ligging onroerend goed: oz Dyk
Belendingen onroerend goed: ow: Maarten Loenen
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen, blok no. 27
Bijzonderheden: 2 stukken land onder Breukeleveen respectievelyk Maarsseveen blyven gemeen
Bijzonderheden: de toewyzing in 34-1 betreft overname van het deel van Pieter Staal waaronder ook vee, gereedschappen en winkelwaren; Pieter Staal verklaart de tegenwaarde in geld ontvangen te hebben 68

Aletta married Jacob Claasz Staal, son of Claas Jans Staal and Maria Jacobs Post, on 23 march 1761 in Tienhoven 68.,241 (Jacob Claasz Staal was born circa 1735 in Breukelerveen 241.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.