arrow
Claas Gerrits Voort
(Circa 1580-Before 1648)
Annigje Adriaans
(-)
Jan Snel
(Circa 1600-)
Aaltje Anthonies Breij
(Circa 1605-After 1683)
Gijsbert Claasz Voort
(Circa 1625-Circa 1670)
Neeltje Jans Snel
(Circa 1630-)
Aletta Gijsberts Voort
(1658-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Joost Splinters van Hamersveld
2. Pieter Pieters Sanen

3. Paulus Dirks van Ligtenberg

Aletta Gijsberts Voort 72,1068

  • Born: Achttienhoven 72
  • Christened: february 1658, Westbroek 72
  • Marriage: (1): Joost Splinters van Hamersveld 128
  • Marriage: (2): Pieter Pieters Sanen
  • Marriage: (3): Paulus Dirks van Ligtenberg 21 july 1694 1068

  General Notes:

Akte inv.nr. U75c1, aktenr. 141, d.d. 13-04-1671
Aktesoort Uitkoop
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Neeltgen Jans
Naam echtgenote eerste partij: wed. Ghysbert Claess Voort
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Harman Janss Snell, broer
Naam assistent eerste partij: ass.: Peeter Corneliss Loeven, zwager
Woonplaats assistent: Maersenveen
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Ghysbert Claess Voort en Gerrichgen Goyers, in leven echtelieden:
Naam tweede partij: Claes Ghysbertss Voort
Naam tweede partij: Goyert Ghysbertss Voort
Naam voogd tweede partij: voogd: Gosen Corneliss van Bemmell
Woonplaats voogd: Westbroeck
Naam voogd tweede partij: voogd: Justus van der Laeck
Beroep voogd: notaris 's hoffs Utrecht
Naam tweede partij: onmondige kinderen van Ghysbert Claess Voort en Neeltgen Jans:
Naam tweede partij: Annichgen Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Aeltgen Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Jan Ghysberts Voort
Naam tweede partij: Maria Ghysberts Voort
Naam voogd tweede partij: voogd: Henrick Willemss
Woonplaats voogd: Achtienhoven
Naam voogd tweede partij: voogd: Beernt Janss
Woonplaats voogd: Achterweteringe
Samenvatting inhoud akte: uit boedel Ghysbert Claess Voort
Bijzonderheden: Neeltgen Jans benoemt haar moeder Aeltgen Anthonis Brey tot borg op 15-4-1671

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 42
Aktedatum 19-08-1674
Aktesoort Testament
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: Aeltgen Anthonis
Naam echtgenote eerste partij: laatst wed. Jan Dircxss van Oucoop
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: kinderen + Neeltjen Jans, dochter, en Gysbert Claess Voort:
Naam tweede partij: Annichjen Gysberts Voort
Naam tweede partij: Aeltje Gysberts Voort
Naam tweede partij: Marriechje Gysberts Voort
Bijzonderheden: halfbroers van de erfgenamen worden uitgesloten

Akkoord - over de uitbetaling van hun vaderlyk en moederlyk erfdeel, alsmede de portie van hun overleden broer Jan Gysbertss Voort
Aktenummer: 139
Datum: 20-04-1676
Soort akte: Akkoord
Notaris: J. DUERKANT
Samenvatting: over de uitbetaling van hun vaderlyk en moederlyk erfdeel, alsmede de portie van hun overleden broer Jan Gysbertss Voort
Personen:
Eerste Partij: Peter Claess Breemans
Echtgenoot: wedr. Neeltgen Jans Snel
Tweede Partij: de kinderen van + Neeltgen Jans Snel
Tweede Partij: Berent Coster
Echtgenoot: x Annichgen Gysberts Voort
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Tweede Partij: Joost Splinterss van Hamersvelt
Echtgenoot: x Aeltgen Gysberts Voort
Tweede Partij: Maria Gysberts Voort
Voogd: Aeltgen Anthonis Brey, grootmoeder
Bijzonderheden: proces voor gerecht van Utrecht wordt bee´ndigd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U070a006

Akte inv.nr. U114a2, aktenr. 13, d.d. 18-07-1687
Aktesoort Codicil
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Antonisz Brey
Woonplaats eerste partij: Theinhoven
Samenvatting inhoud akte: toevoeging bepaling over de erfportie voor 1/4 deel aan Annichie Gysberts Voort, Alletta Gysberts Voort en Marrichie Gysberts Voort, kinderen van Neeltje Jans en Gysbert Claesz Voort
Samenvatting inhoud akte: toewyzing prelegaat aan Reyer Jacobsen Baes voor het verzorgen van de rouwmaaltyd
Verwijzingen: testament d.d. 18-5-1687 voor notaris R. van Vechoven

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 278
Datum: 21-07-1694
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Bruidegom: Pauls Dircxss van Lichtenberch
Echtgenoot: wedr. Jannichje Claes
Woonplaats: Tienhoven
Assistent: Ermbout Dircxss, broer
Assistent: Hendrick Dircxss van Lichtenberch, broer
Bruid: Aletta Gysberts Voort
Echtgenoot: wed. Peter Saemen
Woonplaats: Tienhoven
Assistent: Goyert Gysbertss Voort, broer
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U127a3, aktenr. 10, d.d. 10-03-1705
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan de Wael
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacomina Ernst, moeder
Naam echtgenote assistent: wed. Cornelis de Wael
Woonplaats assistent: De Bilt
Naam tweede partij: Aletta Pieters Saanen
Naam assistent tweede partij: ass.: Paulus van Lichtenberch, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Aletta van de Voort, moeder
Woonplaats assistent: Thienhoven

Akte inv.nr. U148a3, aktenr. 128, d.d. 07-05-1715
Aktesoort Scheiding
Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Paulus Dirksen van Ligtenbergh
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Gysberts Voort, eerder wed. Pieter Sanen
Naam eerste partij: Dirk Paulussen van Ligtenbergh, onmondige zoon
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Jan Cornelissen van der Togt
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltjen Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Woonplaats tweede partij: Uythoven, aen 't huys ter Lugt
Naam tweede partij: Jan de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Aletta Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Beroep tweede partij: gerechtsbode
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: hofstede c.a. groot vier mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter Oudendyk zw: Joost Janssen Brey nw: Jan Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen 250 roeden weyland ende water - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Gerrit Janssen Verhoeff zw en nw: Joost Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Sek
Soort onroerend goed: twe mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Cornelis Hermanssen van Mynden nw: Jacob Cornelissen Vlug
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: ses mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Joost Janssen Brey nw: erven NN Rotgans
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Buytenweg
Soort onroerend goed: een mergen 75 roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe en een halff mergen land - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: naast: de Weerwal off 't Kerkeland nw en zw: Roel Aartsen Smit
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een mergen vier hond 75 roeden
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe honderd en vyftig roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Elbert Klaessen Veenman
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een halve mergen lands - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: een kwart mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: hofstede met huysinge c.a., groot vier mergen weyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter: erven schout NN Bosch, nu Arien Verwoert zw: Jacob Dirksen nw: erven Jan Gysen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen hoyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Belendingen onroerend goed: zw: erven NN Rotgans nw: Peter Zegertsen van Oostveen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Buytenweg
Bijzonderheden: enige percelen in Tienhoven en Breukeleveen blyven gemeen

Akte inv.nr. U127a13, aktenr. 40, d.d. 12-08-1719
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris D. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Paulus Dirksz van Ligtenbergh
Naam echtgenote eerste partij: laatst wedr. Aletta Saenen
Woonplaats eerste partij: Tienhoven
Naam tweede partij: Elisabet Arisz van Soelen
Naam echtgenote tweede partij: wed. Gerrit Jansz van Hooff
Beroep tweede partij: in leven geregtsbode van Tienhoven
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: huysinge en vier mergen lands aanbreng bruidegom
Ligging onroerend goed: wz Dyk
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: twee en een halff mergen soo water als landt aanbreng bruidegom
Belendingen onroerend goed: voor: Elisabet Arisz van Soelen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven in 't Sek
Soort onroerend goed: twee mergen lands aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, in 't Binneweg
Soort onroerend goed: ses mergen lands aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, int Buytenwegh
Soort onroerend goed: vier mergen lands aanbreng bruidegom
Gerecht onroerend goed: Breuekelveen, int Buytenweg
Soort onroerend goed: huysinge, erve en grondt, groot een half mergen aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: wz Dyck
Belendingen onroerend goed: nw: Joost Jansz zw: Jacob Vlug
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: campje weyland aanbreng bruid
Ligging onroerend goed: wz Dyck
Belendingen onroerend goed: ene zyde: N.N. van de Poll andere zyde: Jacob Post
Gerecht onroerend goed: Tienhoven 1068

Aletta married Joost Splinters van Hamersveld.128

Aletta also married Pieter Pieters Sanen, son of Pieter Pieters Sanen and Neeltje Theunisdr Seijpestein. (Pieter Pieters Sanen was born circa 1655.)

Aletta also married Paulus Dirks van Ligtenberg, son of Dirk van Ligtenberg and ? ?, on 21 july 1694.1068 (Paulus Dirks van Ligtenberg was born circa 1655.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.