arrow arrow
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1595-)
Aaltje Klinkers
(-)
Theunis Barts Seijpestein
(Circa 1605-)
Jannigje Anthonies Breij
(Circa 1605-)
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1625-Before 1675)
Neeltje Theunisdr Seijpestein
(Circa 1630-)
Pieter Pieters Sanen
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aletta Gijsberts Voort

Pieter Pieters Sanen 68

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: Aletta Gijsberts Voort

  General Notes:

Akte Inventarisnummer U66a2, aktenummer 279
Aktedatum 22-09-1676
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris R. VAN VECHOVEN, UTRECHT
Uittreksel Naam eerste partij: erven Anthonis Bartss ende Jannichje Teunis:
Naam eerste partij: Anthonis Anthoniss Bartss, zoon
Naam eerste partij: Arien Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Jan Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Barth Anthoniss, zoon
Naam eerste partij: Dirck Willemss Pannecoeck
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Niesgen Anthonis, dochter
Naam eerste partij: onmondige kinderen + Niesgen Anthonis:
Naam eerste partij: Jannichje Dircx
Naam eerste partij: Lysbeth Dircx
Naam eerste partij: kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis, dochter:
Naam eerste partij: Peter Peterss Saenen
Naam eerste partij: de onmondigen
Naam tweede partij: Cornelis Anthoniss
Woonplaats tweede partij: Tienhoven
Soort onroerend goed: 3 mergen lants
Ligging onroerend goed: oz Oudendyck
Belendingen onroerend goed: zw: Jan Janss Brey, schoenmaecker nw: Jan Gerritss van Hooff voor: weduwe en erven Cornelis Willemss Smith
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, t Seck
Bijzonderheden: koper zal schuld aan Elisabeth Rotgans, gehuwd met kapitein NN Pauw, betalen

Akte inv.nr. U108a1, aktenr. 31, d.d. 24-08-1682
Aktesoort Scheiding
Notaris J. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Petersen Saen
Naam eerste partij: Cornelis Jacobsen Vlugh
Woonplaats eerste partij: Tienhooven
Samenvatting inhoud akte: van perceel dat zy gezamenlyk gekocht hebben
Soort onroerend goed: vierde part van 't voorste en vierde part van het achterste eynde van ses mergen - naar Peter Petersen Saen -
Soort onroerend goed: middelste gedeelte van zes mergen - naar Cornelis Jacobsen Vlugh -
Gerecht onroerend goed: Tienhooven

Akte inv.nr. U75b1, aktenr. 100, d.d. 27-05-1683
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris A. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Goyert Ghysbertss Voort
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Petert Peterss Haen, zwager [=Zaan?]
Woonplaats assistent: Thienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Gosen Corneliss van Bemmell, oom
Naam tweede partij: Emmerentie Jacobs Bosch
Woonplaats tweede partij: Westbroeck
Naam assistent tweede partij: ass.: Ghysbert Janss, schoonvader
Naam assistent tweede partij: ass.: Bastiaentgen Thymans, moeder
Naam echtgenote assistent: eerder wed. Jacob Corneliss Bosch
Naam assistent tweede partij: ass.: Cornelis Harmanss van Meynen
Naam assistent tweede partij: ass.: Henrick Jan Schouten, oom
Soort onroerend goed: stuckgen lants groot 1 mergen 450 roeden
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven, Veenlant

Afstand - van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Aktenummer: 11
Datum: 25-02-1688
Soort akte: Afstand
Samenvatting: van hun deel in de nalatenschap van hun ouders
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Kinderen Peter Saenen en Neeltje Anthonis van Sypesteyn, in leven echtelieden:
Cedent: Peter Peterss Saenen
Woonplaats: Tienhoven
Cedent: Jannichje Peters Saenen, 28 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Niesje Peters Saenen, 26 jaar
Woonplaats: Maersen
Cedent: Cornelia Peters Saenen, onmondig
Cedent: Anthonis Peterss Saenen, onmondig
Voogd: Anthonis Anthoniss Sypesteyn, oom
Cessionaris: Willem Peterss Saenen, broer
Woonplaats: Tienhoven
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Uitkoop - uit de boedels van Marriechje Gysberts Voort en Cornelis Anthoniss Brey, overoudoom
Aktenummer: 123
Datum: 05-07-1690
Soort akte: Uitkoop
Samenvatting: uit de boedels van Marriechje Gysberts Voort en Cornelis Anthoniss Brey, overoudoom
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Uitkoper: Willem Peterss Saenen
Echtgenoot: wedr. Marriechje Gysberts Voort
Woonplaats: Tienhoven
Kinderen en erven Marriechje Gysberts Voort:
Tweede Partij: Peter Willemss Saenen, 7 jaar
Tweede Partij: Cornelia Willems Saenen, 5 jaar
Tweede Partij: Gysbert Willemss Saenen, 1 1/2 jaar
Voogd: Peter Saenen, oom
Woonplaats: Tienhoven
Voogd: Goyert Gysbertss, oom
Woonplaats: Tienhoven
onroerend goed: 1 mergen lant;
Belendingen: voor: Jan Gerritss van Hooff
3/4 mergen lant;
Belendingen: voor: Jan Gerritss van Hooff achter: N.N., wed. Jan Willemss Pannecoeck zw: Jan Janss Brey den ouden nw: N.N., wed. Elbert van Liesvelt
huysinge en hoffstede; Tienhovensen dyck
Belendingen: achter: Merrichje Willems tot Weseph zw: kinderen Luytgert Willemss nw: de costerye woning
Gerecht: Tienhoven, 't Seck
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U83b13, aktenr. 55, d.d. 26-07-1690
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Peterss Sanen
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Willhem van Bambrug
Beroep tweede partij: coopman van wynen
Woonplaats tweede partij: Utregt
Samenvatting inhoud akte: f 200,- vanwege lening
Bijzonderheden: niet door notaris en één getuige ondertekend
Bijzonderheden: op 27-2-1692 vertoont Willem van Bambrugh kwitantie

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 278
Datum: 21-07-1694
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: R. VAN VECHOVEN
Personen:
Bruidegom: Pauls Dircxss van Lichtenberch
Echtgenoot: wedr. Jannichje Claes
Woonplaats: Tienhoven
Assistent: Ermbout Dircxss, broer
Assistent: Hendrick Dircxss van Lichtenberch, broer
Bruid: Aletta Gysberts Voort
Echtgenoot: wed. Peter Saemen
Woonplaats: Tienhoven
Assistent: Goyert Gysbertss Voort, broer
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U066a005

Akte inv.nr. U148a3, aktenr. 128, d.d. 07-05-1715
Aktesoort Scheiding Notaris W. A. KEPPEL, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Paulus Dirksen van Ligtenbergh
Naam echtgenote eerste partij: wedr. Aletta Gysberts Voort, eerder wed. Pieter Sanen
Naam eerste partij: Dirk Paulussen van Ligtenbergh, onmondige zoon
Woonplaats eerste partij: Thienhoven
Naam tweede partij: Jan Cornelissen van der Togt
Naam echtgenote tweede partij: x Neeltjen Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Woonplaats tweede partij: Uythoven, aen 't huys ter Lugt
Naam tweede partij: Jan de Wael
Naam echtgenote tweede partij: x Aletta Pieters Sanen, dochter van Aletta Gysberts Voort
Beroep tweede partij: gerechtsbode
Woonplaats tweede partij: De Bilt
Soort onroerend goed: hofstede c.a. groot vier mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter Oudendyk zw: Joost Janssen Brey nw: Jan Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen 250 roeden weyland ende water - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Gerrit Janssen Verhoeff zw en nw: Joost Janssen Brey
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Sek
Soort onroerend goed: twe mergen weyland - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Cornelis Hermanssen van Mynden nw: Jacob Cornelissen Vlug
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: ses mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: zw: Joost Janssen Brey nw: erven NN Rotgans
Gerecht onroerend goed: Thienhoven, Buytenweg
Soort onroerend goed: een mergen 75 roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe en een halff mergen land - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: naast: de Weerwal off 't Kerkeland nw en zw: Roel Aartsen Smit
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een mergen vier hond 75 roeden
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: twe honderd en vyftig roeden - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Belendingen onroerend goed: voor: Elbert Klaessen Veenman
Gerecht onroerend goed: Breukelenveen
Soort onroerend goed: een halve mergen lands - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: een kwart mergen - naar Paulus Dirksen van Ligtenbergh en zyn zoon -
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Binnenweg
Soort onroerend goed: hofstede met huysinge c.a., groot vier mergen weyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Ligging onroerend goed: Lodyk
Belendingen onroerend goed: achter: erven schout NN Bosch, nu Arien Verwoert zw: Jacob Dirksen nw: erven Jan Gysen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven
Soort onroerend goed: twe mergen hoyland - naar Jan Cornelissen van der Togt en Jan de Wael -
Belendingen onroerend goed: zw: erven NN Rotgans nw: Peter Zegertsen van Oostveen
Gerecht onroerend goed: Tienhoven, Buytenweg
Bijzonderheden: enige percelen in Tienhoven en Breukeleveen blyven gemeen 68

Pieter married Aletta Gijsberts Voort, daughter of Gijsbert Claasz Voort and Neeltje Jans Snel. (Aletta Gijsberts Voort was born in Achttienhoven 34 and was christened in february 1658 in Westbroek 34.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.