arrow
Jan Aarts de oude van Zijpvelt
(Circa 1605-)
Claasje Claasdr
(Circa 1610-)
Willem Gijsberts
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Willem Jans van Zijpvelt
(Circa 1640-)
Jacobje Willems
(Circa 1640-Before 1670)
Theunis Willems van Zijpvelt
(1669-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerritje Theunisdr van Dijk

Theunis Willems van Zijpvelt 34,68

  • Born: Achttienhoven 34
  • Christened: 28 february 1669, Westbroek 34
  • Marriage: Gerritje Theunisdr van Dijk 13 april 1709, Westbroek 34,68

  General Notes:

Akte inv.nr. U83b26, aktenr. 11, d.d. 28-02-1703
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Willem Jansen van Zypvelt
Beroep eerste partij: Agtienhoven
Naam tweede partij: Teunis Willemsen van Zypvelt, zoon
Woonplaats tweede partij: Agtienhoven
Soort onroerend goed: 4 mergen hoylant
Belendingen onroerend goed: voor en achter: Peter Aertss Verhoeff nw: NN de heer van Kockengen zw: domheer NN Nellesteyn
Gerecht onroerend goed: Westbroek, agter int Veenvelt

Akte inv.nr. U114a6, aktenr. 6, d.d. 01-03-1704
Aktesoort Huur en verhuur
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Antony van Oostrum
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Tonis Willemsen van Sypvelt
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Soort onroerend goed: hofsteede, huysinge c.a. met seventien mergen wey en hoylants
Ligging onroerend goed: wz Kerckdyk
Gerecht onroerend goed: Westbroeck
Bijzonderheden: tevens begrepen in de huur het zykamertje

Akte inv.nr. U97a12, aktenr. 108, d.d. 29-12-1708
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Cornelissen Vogel
Woonplaats eerste partij: Achtienhoven
Naam assistent eerste partij: ass.: Jacob Barten van Sypvelt, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Weyntgen Heyndricks, eerder wed. Cornelis Pietersen Vogel
Woonplaats assistent: Westbroeck
Naam tweede partij: Jacobje Willems van Sypvelt
Woonplaats tweede partij: Achtienhoven
Naam assistent tweede partij: ass.: Teunis Willemsen van Sypvelt, broer
Woonplaats assistent: Westbroeck
Soort onroerend goed: huysinge en hoffstede met 30 mergen lands - aanbreng bruidegom -
Gerecht onroerend goed: Achtienhoven
Soort onroerend goed: 6 mergen lands
Gerecht onroerend goed: Westbroeck

Akte inv.nr. U97a13, aktenr. 6, d.d. 02-02-1709
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Teunis Willemsen van Sypvelt
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Sypvelt
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobje Willems van Sypvelt
Naam tweede partij: Gysbert Willemsen van Sypvelt
Samenvatting inhoud akte: hun aandeel in de boedel en levende have uit de nalatenschap van Willem Jansen van Sypvelt en Aaltgen Jans, in leven echtelieden

Akte inv.nr. U114a7, aktenr. 182, d.d. 13-04-1709
Aktesoort Scheiding
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Willem Jansen van Zypvelt en Aeltgen Jans, in leven echtelieden:
Naam eerste partij: Tonis Willemsen van Zypvelt, zoon
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Zypvelt, zoon
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen 't Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobien Willems van Zypvelt, dochter
Naam eerste partij: Gysbert Willemsen van Zypvelt, zoon
Samenvatting inhoud akte: van onroerend goed
Soort onroerend goed: twee morgen van voer morgen lands - naar Tonis Willemsen van Zypvelt -
Belendingen onroerend goed: voor: Tonis Willemsen van Zypvelt achter en nw: N.N., wed. Bart Gerritsen zw: Gerrit Eversen Smith
Gerecht onroerend goed: Westbroeck, te Veenwaerts
Verwijzingen: transport d.d. 29-12-1706 voor gerecht van Westbroek
Bijzonderheden: andere twee morgen zyn in bezit van Tonis Willemsen van Zypvelt

Akte inv.nr. U114a7, aktenr. 183, d.d. 13-04-1709
Aktesoort Huwelijkse voorwaarden
Notaris J. WANTENAAR, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Tonis Willemsen van Zypvelt
Woonplaats eerste partij: Westbroeck
Naam assistent eerste partij: ass.: Pieter Cornelissen 't Vogel, zwager
Woonplaats assistent: Achtienhoven
Naam tweede partij: Gerrigjen Tonis van Dyck
Woonplaats tweede partij: Driebergen
Naam assistent tweede partij: ass.: Jan Teunissen, stiefvader
Naam echtgenote assistent: x Nelligjen Hermse, moeder
Soort onroerend goed: ses morgen lant - aanbreng bruidegom -
Gerecht onroerend goed: Westbroeck

Akte inv.nr. U83b37, aktenr. 14, d.d. 15-05-1717
Aktesoort Kwitantie
Notaris N. VONCK, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Teunis Willemssen van Sypvelt
Naam eerste partij: Jan Willemsen van Sypvelt, broer
Naam eerste partij: Pieter Cornelissen 't Vogel
Naam echtgenote eerste partij: x Jacobi Willem van Sypvelt, zuster
Naam tweede partij: Gysbert Willemsen van Sypvelt, broer
Samenvatting inhoud akte: voor de afwikkeling van de scheiding van de nalatenschap van hun ouders
Bijzonderheden: eerste party woont in Loosdrecht, Achttienhoven en Westbroek
Bijzonderheden: beide partyen zyn kinderen en erfgenamen van Willem Jansen van Sypvelt en Aeltien Jans, in leven echtelieden

Akte inv.nr. U177a4, aktenr. 100, d.d. 29-09-1736
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris W. VAN OUDENALLEN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Peter Wingelaer
Naam echtgenote eerste partij: x Jcobje Theunis van Zypeveld
Naam eerste partij: kinderen + Theunis Willemsen van Zypeveld en Gerritje Theunis van Dyk:
Naam eerste partij: Theunis Theunissen van Zypeveld
Naam eerste partij: Jacob Theunissen van Zypeveld
Naam eerste partij: Willem Theunissen van Sypeveldt
Naam eerste partij: Gerrit Theunissen van Sypeveld
Naam voogd eerste partij: voogd: Jan Jacobsen van Sypeveld
Naam voogd eerste partij: voogd: Gysbert Willemsen van Sypeveld
Naam tweede partij: Ryk van den Engel ( Ryk van den Hengel )
Soort onroerend goed: huysinge, hoff en hoffstede, boomgaartje c.a.
Ligging onroerend goed: Kerkdyk
Belendingen onroerend goed: achter: Barent Rutten ene zyde: Jan Gerritsen andere zyde: Hendrik Manensen
Gerecht onroerend goed: Westbroek 68

Theunis married Gerritje Theunisdr van Dijk, daughter of Theunis Jans van Dijk and Nelligje Hermans van Beerschoten, on 13 april 1709 in Westbroek 34.,68 (Gerritje Theunisdr van Dijk was born in Driebergen 34 and was christened on 29 february 1680 in Driebergen 48.)

  Marriage Notes:

Ondertrouw en huwelijkse voorwaarden. 34,68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.