arrow
Vas Huijgs van Ardenne
(Circa 1580-1636)
Dingena Huijgs
(-)
Arie Vasz van Ardenne
(Circa 1605-)
? ?
(-)
Vas Ariens van Ardenne
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Marrigje Cornelisdr

Vas Ariens van Ardenne 85,86

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: Marrigje Cornelisdr 86

  General Notes:

2. 6-3-1679
Comp. Dorothea Adriaens Sannen, geass. met haer vader Adriaen Ariensz Sannen, Coen Cornelisz [Coenen Backershoeff] als bloetvoocht over Neeltie Adriaen Cornelis voor 2/3e part en Marrichie Cornelis Coenen [Backershoeff] wede van Cornelis Adriaen Vassen [van ARDENNEN] geass. met Vas Adriaens [van ARDENNEN] broeder van de voorn Cornelis Adriaens voor 1/3e part, eigenaars van een weer van 6 mrg, noch 2 mrg alles gelegen neffens de anderen op Gijbelant belend ten oosten Hanneman, rentmr. en ten westen Andries Jansz van ZUIJDAM en Gerridt Cornelisz Molenaer, trp. aan Aert Cornelis Coenen [Backershoeff],

3. 6-3-1679
Comp. Aert Cornelis Coenen [Backershoeff], Vas Adriaensz [van ARDENNEN], de 1e comparant eigenaar van 2100 roedenlant en de 2e comparant van 1662 roeden 6 voet in een weer van 7 mrg. opt oosteijnd van Brandwijck belend ten oosten Dirck Cornelisz Groenevelt cs. en ten westen Jacobus Hendricks Vuerens, trp. aan Marrichje Cornelis Coenen [Backershoeff], wede van Cornelis Adriaens Vassen [van ARDENNEN],

Brandwijk RA.1 5. 12-6-1679
Comp. de gezamelijke kinderen en erfgenamen van Cornelis Coenen in zijn leven schout van Brandwijk en Gijbelant trp. aan Willem Jansz Obergh, bode alhier, 1 mrg land in een weer van 12 mrg agter de kerck van Brandwijk belend ten oosten de pastorij en ten westen de wede van Jan Adriaan Leendertsz, acte getekend door;
Koen Cornelisse, schout
Aart Cornelisse Haan
Merrigen Cornelisse x Vas Ariensz
Anna Cornelisse
Dorothea Adriaans Sannen

RA.1 11. 23-8-1681
Comp. Dirck Meesz BAEN is geld schuldig aen Coen Cornelisz [Backershoeff], schout f 101,- 10 stv. Vas Adriaensz [van ARDENNEN] f 26,- 10 stv. Aert Cornelisz HAEN f 26,- 10 stv. Diederick HARTCOORN en Aert Lauweris [LOPICK], allen kinderen en erfgenamen of wel aangetrouwde van Cornelis Coenen [Backershoeff], schout tot Brandwijck hypotheek op de helft van 11 mrg 3 hont opt oosteijnd van Brandwijck belend ten oosten de wede van Cornelis Dircksz en ten westen 't weer de tien mrg, 86

Vas married Marrigje Cornelisdr, daughter of Cornelis Coens and Neeltje Ariens de Bes.86

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.