arrow
Joris Gerrits van der Wolf
(Circa 1580-1620)
? ?
(-)
Gerrit Jorisz van der Wolf
(Circa 1610-)
Lijsbeth Jans
(Circa 1605-)
Gerrit Gerrits van den Dool
(Circa 1655-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Lijsbeth Pieters van den Dool

Gerrit Gerrits van den Dool 729,1300

  • Born: Circa 1655
  • Marriage: Lijsbeth Pieters van den Dool 1300

  General Notes:

Wonende onder Noordeloos 1680.

Weeskamer Meerkerk nr 5 d.d. 19-3-1672:
Op 19-3-1672 wordt een inventaris opgemaakt van de boedel van Gerrit Jorisz en Elisabeth Jans. Gerrit Jorisz had een voorkind bij zijn eerste vrouw Macheltgen Peters genaamd Annegen. Bij Elisabeth Jans had hij 5 kinderen, t.w. Macheltgen Gerrits, al overleden, gehuwd geweest met Gerrit Jansz Verkerck, bij wie 5 onmondige kinderen, Gerrit, Jan, Willem en Beertgen Gerrits. Zij bezaten o.a. land op Grootewaert in Noordeloos.

27-5-1690 / fol. 40-53
Ingen (tekent: Gerritsen) Boel, schout, Willem Gerritsz van den Dool en Joris Ariensz Verwolff, schepenen.
Jan Gerritsz Verkerck, Arie Claesz van den Dool x Lesken Gerrits en Hilleken, Anneke en Mecheltie Gerrits minderjarige kinderen geass. met Joris Jansz Verkerck haar oom van vaderszijde en Gerrit Gerritsz van den Dool haar oom van moederszijde, testamentaire voogden, samen kinderen van Gerrit Jansz Verkerck za. x Macheltie Gerrits, mitsgaders Cornelis Ariensz Hooglander won. in Berch Ambacht x Marichie Gerrits Verkerck voordochter van voornoemde Gerrit Jansz Verkerck za. verdelen en verloten de goederen door hun vader za. nagelaten, Cornelis Ariensz Hooglander, 2 mrg hoijlant gelegen op noordzij van Noordeloos 3 hont 50 roe hoijlant gelegen als voren over de tient gemeen in 5 hont met Joris Ariensz en nog de noordhelft in een hennipacker groot 2 hont gelegen als voren;
Hilleke, Anneke en Mecheltie Gerrits: de hofstede op Grootewaert groot 6 mrg met huys en schuer, 2 mrg 75 roe gelegen op Berch Ambacht, met nog 14 hont land gelegen op noordzijde;
Jan Gerritsz Verkerck; het lege huijs met 5 mrg land gelegen op Grootewaert;
Arien Claesz van den Dool: 6 mrg 3 hont land gelegen op Blommendael. Verwezen wordt in de acte naar het testament van Gerrit Jansz Verkerck
d.d. 15-12-1681 voor notaris Brouwer te Gorinchem, vervolgens naar de nadere testamentaire dispositie van Gerrit Jansz Verkerck d.d. 12-12-1689 voor dezelfde notaris.
Ook wordt vermeld het testament van Gerrit Jansz Verkerck x Mecheltie Gerrits d.d. 5-9-1657 voor notaris Adriaen Ooms in de Nieuwpoort.

6.9.1691 / fol. 398-399
GERRIT GERRITSZ VAN DEN DOOL vhz & hsm voor CORNELIS PIETERSZ VAN DEN DOOL, WILLEM JANSZ VAN DEN BERG, getr. met BARBER PIETERS VAN DEN DOOL, OCKER PLEUNEN, getr. met GEERTJE PIETERS VAN DEN DOOL en JACOB DINGEMANNEN, getr. met ANNIGJE PIETERS VAN DEN DOOL, kinderen en erfg. van PIETER GERRITSZ VAN DEN DOOL, trp. ARIEN CORNELISZ DECKER, won. Noordeloos, voor 75 gld, de helft van 1m lant waer van de wederhelft de voorn. ARIEN CORNELISZ DECKER toebehoort, gelegen op Buttersloot, ow de diaconij armen van Noordeloos, ww JORIS JANSZ VAN NES, strekkende voor van de halve dwarssloot van Mr JOHANNES SWAGERS tot de halve dwarssloot van JAN GERRITSZ VAN HOORNEN toe 155,1195,1534

Gerrit married Lijsbeth Pieters van den Dool, daughter of Pieter Gerrits van den Dool and Hilligje Ariens.1300 (Lijsbeth Pieters van den Dool was born circa 1660.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.