Dirk
(Circa 1530-)
? ?
(-)
Hendrikje Dirks
(-Before 1602)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Willems

Hendrikje Dirks 148,150

  General Notes:

[N.A. weeskamer Langerak 1] Boedelscheiding na het overlijden van Hendrikje Dirksdr. op 25-3-1602. Niesgen Pietersdr. is dan 13 jr. De akte wordt gevolgd door de volgende aantekening: Op huiden den 1e januari 1609 zo zijn Gerrit Cornelisz. als man ende voogd van Niesgen Pietersdr. ter eenre ende Pieter Willemsz. derselver Niesgens vader ter andere zijde, overeengekomen dat denselven Pieter Willemsz. Niesgen zijn dochter zal geven voor haar moederlijk erfdeel (de penningen hier nevens vericht) als voor haar aenpaert van de erffenis van haar drie overleden broeders met de winst vandien tot deze dag toe, alsmede van zeker huijck van haar moeder de somme van 159 gld., waarvan betaald waren 122 gld. Hij blijft schuldig de som van 37 gld. welke hij nu belieft te betalen.

SAD, ora Langerak 20, fol. f47v. 27-4-1609: Anthonis Sijmons man en voogd van Maritge Dircks, Pieter Willems voor Hendricxken Dircks zijn overleden huisvrouw transporteren ten behoeve van de drie weeskinderen van Philip Bastiaans twee mergen twee hont en een quartier hont land, hetgeen het vierde part is van een weer land van 91/2 mergen. Van welk weer de helft toebehoort de kinderen van Jan Dircks en het andere vierde part de drie weeskinderen. 150,169,178

Hendrikje married Pieter Willems, son of Willem and ? ? 148,150.,178 (Pieter Willems was born circa 1560 in Langerak 145 and died circa 1623 in Langerak.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.