Johan Jan Barends de Jonge
(Circa 1525-)
Geertje Pieter Adriaans
(-)
Pieter Jan Barends
(Circa 1555-Before 1610)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. ? ?

2. Cuijntje Joosts

Pieter Jan Barends 912,947,1891

  • Born: Circa 1555
  • Marriage: (1): ? ?
  • Marriage: (2): Cuijntje Joosts 912
  • Died: Before 18 may 1610, before age 55 912

  General Notes:

14-11-1608
Kuentken Joostensdr, weduwe van Peter Jan Bernetsz., geass. door haar stiefvader Bruyn Jansz, is schuldig 106 car. g. aan Marichgen Hermans, weeskind van Herman Lenaertsz., gepr. bij Anna Hermansdr., betaald door de voogd Adriaen Cornelisz.

18-5-1610
Comp. Jan Woutersz als man en voogd van Marichjen Petersdr sijne hvr., Jacob Petersz Vuijren, Adriaen Willemsz als man en voogd van Cornelia Petersdr, Barent Jansz als oom ende voogd van Marrichgen Peters noch onmondich alle kinderen en erfgen. van salgr. Peter Jan Berents. transport. aan Kuentgen Joosten hare stiefmoeder 2 hont lant gelegen op Langesteijn in een weer van 6 mrg sijnde het leste weer palende aan de lantscheiding met Langerak mitsgaders haer comp. gerechtigheyd in 4 hont lant tandere tyden gecocht van de pastorye van Thienhoven gelegen in weer mede aldaar en bovendien haer gerechtigheyd in de erfenisse van Willemcke Barthen des voors Kuentgens moeder. coop voorwaerden van dd 19-5-1609
Kuentgen Joosten wed. van Peter Jan Berents, Jacob Bastiaens haer jegenw. man bekent ? 30-8-4 schuld als reste van de cooppen. van ca 2 hont lants etc. aen Marrichgen Peters het nagelaten weeskind van Peter Jan Berents met consent van Barent Jan Berents als oom ende bloetvoogt 627

Pieter married ? ?.

Pieter also married Cuijntje Joosts, daughter of Joost and Willempje Barts.912

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.