arrow arrow
Balthus Gerrits den Uijl
(1617-Between 1651)
Jannigje Cornelisdr
(Circa 1620-After 1669)
Floris Claasz de Graaf
(Circa 1615-)
Anna Jans
(-)
Gerrit Balthusz den Uijl
(1646-1720)
Marrigje Florisdr de Graaf
(1640-1731)
Trijntje Gerrits den Uijl
(1677-1731)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Ariens Borst

Trijntje Gerrits den Uijl 26,65,102,105,119,179

   Another name for Trijntje was Catrina Gerrits den Uijl. 119

  General Notes:

Aangenomen op belijdenis met haar man te Jaarsveld in 1706. Lidmaat te Jaarsveld 1720, 1729.

Jaarsveld Lidmatenreg. van de Ned. Herv. Kerk.
1706 Onder Hiskias Bogaard
Aengenomen na opleiding en t.o.v. een ouderling
Trijntje Gerritsz den Uijl
1720 De volgende lidmaten.
Aan het Beneden Einde
62 Trijntje Gerritsen den Uijl
1729 Onder Ds. Johannes Vrolijk
Aant Beneede Einde
Trijntje Gerritsze den Uijl [gest.]

Akte nr. U144a6-77, d.d. 22-4-1719
Soort Koop en verkoop
Notaris J. WOERTMAN, UTRECHT
Actief 9-2-1705 tot 25-11-1722
Uittreksel:
Naam eerste comparant: de erven van Arnoldus Isbrandus van Raveswaey
Naam voogd eerste party: administrateurs:
Cornelis Franchois Joseph van den Berg Wtterlimmigen
Beroep voogd eerste party: raad en rekenmeester rekenkamer Brabandt
Naam voogd eerste party: Willem Assuerus van der Meer
Naam gemachtigde eerste party: q.q.: Cornelis van Liesvelt
Naam comparant ter andere zyde: Jan Arentsz Borst
Echtgenote comparant t.a.z.: x Tryntje Gerritsz den Uyl
Omschrijving onroerend goed: hofstede met huysinge en drie hond landts
Naastgelegen percelen: boven: Gerrit den Hartog beneden: de kerck voor: buerland van Lopick achter: ter halver sloot, over den Hogendyck
Gerecht w.o. het goed ligt: Jaarsvelt / polder de Graaf
Verwijzing naar andere aktes: procuratie 26-9-1717 voor Themaat Hattemsgerecht 68,91,302

Trijntje married Jan Ariens Borst, son of Arie Gerrits Borsch and Marrigje Hendriks Oskamp, on 12 june 1701 in Jaarsveld 26,102,105,119.,179 (Jan Ariens Borst was christened on 17 december 1676 in Lopik 27,102,105.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.