arrow arrow
Gerrit Cornelisz Uul
(Circa 1585-Between 1641)
Niesje Pieters
(1588-Before 1636)
Balthus Gerrits den Uijl
(1617-Between 1651)
Jannigje Cornelisdr
(Circa 1620-After 1669)
Handtekening Gerrit den Uijl 
(Click on Picture to View Full Size)
Gerrit Balthusz den Uijl
(1646-1720)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Beligje Aarts Advokaat
2. Marrigje Florisdr de Graaf

Gerrit Balthusz den Uijl 24,26,65,79,81,96,102,144,179

  General Notes:

Trouwt in Groot Ammers, wonende te Langerak. Vertrekt in 1676 naar Lopikerkapel. Vertrekt van Lopikerkapel naar Jaarsveld in 1683 (Van Capel met attest 11-3-1683).

Lidmaat te Jaarsveld 18-4-1684, 1685, 1690, 1691 (sub censura), 1695, 1698, 1699, 1701, 1703, 1706, 1720 (sub censura).

Jaarsveld Lidmatenreg. van de Ned. Herv. Kerk.
1700/1701 onder Ds. Egidius van Binnevelt.
Bovenend:
10 Gerrit Baltse
11 Maagje Flore s.h.v.
1703
13 Gerrit Balthse
14 Maagje Florew
1706 Onder Hiskias Bogaard
8 Gerrit Baltenz
9 Maagje Flore de Graaf h.v.
1720 De volgende lidmaten.
Van de Uytweg tot aan de Dronkenbrug
12 Gerrit Balth. den Uijl en
Machje Floren de Graaf zijn huisvr.
1729 Onder Ds. Johannes Vrolijk
Aant Beneede Einde
Gerrit Balthazar den Uijl [gest.]

Het lidmatenboek Jaarsveld vermeldt in 1720 ook: "Jan Korse wonende bij Den Uijl."

[N.A. weeskamer Langerak 2 fol. 120] Compareerde Janneken Cornelisse wede van Balten Gerritsz. den Uijl, geass. met Claas Jansz. Waal en Willem Andriesz. de Bruijn hare omen ter eenre en Jan Gerritsz. den Uijl won. Langerak als oom en bloedvoogd van de weeskinderen ter andere zijde. En verklaarden de comparanten met den anderen, bij forme van vertichting of boedelscheiding, overeengekomen te zijn, na taxatie, de boedel waard te zijn 400 gld. Janneken Cornelisdr. zal blijven in het volle bezit van de hele boedel. Janneken zal haar drie weeskinderen, met namen Gerrit 7½, Pieter 6, Niesken 2½ jaar, onderhouden en aan ieder kind zodra het mondig geworden is uitkeren één rosenobel. […] 10-6-1653.

8 1676
Aelt Aarts, Gerrit Balts den Uijl erfgen. van Jaepken Aelten eijser Andries Jans, Cornelis Jans te Everdingen mede erfgen. van Merten Pieters alhier ovl. x Jaepken Aelten.

Akte inv.nr.U97a1, aktenr. 336, d.d. 31-12-1682
Aktesoort Procuratie
Notaris P. LEECHBURCH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Erlandus Steenhouwer
Naam echtgenote eerste partij: x Wilhelmina Zaal van Vyanen
Beroep eerste partij: vendrich
Woonplaats eerste partij: Utrecht
Naam tweede partij: Paulus Staal
Beroep tweede partij: notaris
Samenvatting inhoud akte: om een koopovereenkomst aan te gaan met Gerrit Baltensen, wonend te Langerak, over een boomgaard, griend te verkopen en onroerend goed te verhuren
Verwijzingen: procuratie d.d. 15-10-1682 voor notaris N. van Vechten

f241v 2-2-1684 Comp. Theunis Jans voor haer selve en zich sterk makende voor zijn verder broers en susters kinderen en erfgen. van Jan Claes en Belitgen Bastiaens Gerrit Balssen Uijl won. tot Jaersvelt etc.

16-11-1693
Copie van contract tussen Jan Arslee ende voogden over zijn 2 onm. kinde­ren. Jan Arslee wedr. van Niesge Balsen den Uul ter eenre ende Gerrit Balsen den Uul, won. Jaersvelt, Jan Cornelis VUIJCK won. alh. als bloet­voogden over Baltis Jans out 7 jaer en Lijsbet 13 jaer

Akte inv.nr.U110c1, aktenr. 28, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gillis van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Hendrick Adriaen van der Marck
Soort onroerend goed: huysinge ende hofstede c.a. met 10 mergen boomgaerd, wey- en griendland, daer onder 2 mergen uytterweert
Ligging onroerend goed: Lopickerwetering
Belendingen onroerend goed: achter: Leck ow: NN heer van Jaersveld en Cornelis Janssen den Bode ww: verkoopster
Gerecht onroerend goed: Jaarsvelt, Grave
Soort onroerend goed: tien hond wey- ende griendland
Belendingen onroerend goed: voor en ow: de armen van Jaersvelt achter: tot over den Hogendyck ww: Jan Peter Isbrandse
Gerecht onroerend goed: Jaarsvelt
Soort onroerend goed: drie mergen uytterweert
Ligging onroerend goed: Leck
Belendingen onroerend goed: achter: Gerrit den Uyl ow: Frederick van den Pauwels ww: Jan van Maurick
Gerecht onroerend goed: Lexmont

Akte inv.nr.U110c1, aktenr. 28, d.d. 24-12-1698
Aktesoort Openbare verkoping
Notaris H. VAN HEES, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Geertruyd van Alteren
Naam echtgenote eerste partij: wed. Gilles van der Nisse
Naam gemachtigde eerste partij: q.q.: Johan Breyer
Naam tweede partij: Theunis Arissen
Naam assistent tweede partij: borg: Arien Masen
Naam assistent tweede partij: borg: Gerrit den Uyl
Soort onroerend goed: vyff hond griendlands
Ligging onroerend goed: Oude Sloot
Belendingen onroerend goed: ow en ww: erven NN Esveld, drossaert
Gerecht onroerend goed: achter Jaersvelt

Akte nr. U133a1-43, d.d. 1-5-1699
Soort Procuratie
Notaris P. DE BERTOUL, UTRECHT
Actief 23-9-1696 tot 19-1-1736
Uittreksel:
Naam eerste comparant: Pieter Hendrick van Ravenswaey
Naam comparant ter andere zyde: Gerrit den Uyll
Beroep comparant t.a.z.: bruycker
Woonplaats comparant t.a.z.: Jaersvelt.
Inhoud rechtshandeling: om namens van Ravenswaey te compareren bij de tienjarige meting van de Hoge Lekdyk voor landeryen onder Jaarsveld

Akte nr. U126a2-59, d.d. 13-11-1704
Soort Overeenkomst
Notaris A. DUERKANT, UTRECHT
Actief 22-3-1693 tot 31-3-1718
Uittreksel:
Naam eerste comparant: Gerrit Baltisz den Uyl
Woonplaats eerste comparant: Jaarsveld.
Naam comparant ter andere zyde: Teunis Korevaar
Woonplaats comparant t.a.z.: Amsterdam
Inhoud rechtshandeling: ter zake van het verrichten van diverse koopmanschappen.

Deze Teunis Korevaar is mogelijk een zoon van zijn vrouw uit haar eerste huwelijk. 9,24,68,73,79,81,91,144,179

Gerrit married Beligje Aarts Advokaat, daughter of Aart Aalts and Hendrikje Adriaans Alblas 53.,65 (Beligje Aarts Advokaat was born circa 1648 in Langerak 73 and died before 1 march 1676 in Langerak 73.)

Gerrit also married Marrigje Florisdr de Graaf, daughter of Floris Claasz de Graaf and Anna Jans, on 5 april 1676 in Groot-Ammers 9,26,65,76,77,81,102,144.,179 (Marrigje Florisdr de Graaf was christened on 26 december 1640 in Groot-Ammers 102 and died on 1 july 1731 9.)

  Marriage Notes:

Maijke Florisse de Graaf trouwt als weduwe van Aart Ockerse Coorevaar, wonende Groot-Ammers met Gerrit Balthus den Uijl, wonende Langerack. Ondertrouw op 21 maart.

Interessant is, dat Gerrit zaken deed met eneTheunis Corevaar. Dit is mogelijk de Theunis uit het eerste huwelijk van zijn vrouw.

Gerrit en Maagje stonden jaren achtereen onder censuur van het kerkbestuur in Jaarsveld. 9,76,77,179

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.