arrow
Theunis Pieters van Muijlwijck
(1473-Before 1546)
Susanna Jacobs
(-)
Jan Pieters
(-)
? ?
(-)
Adriaan Theunisz van Muijlwijck
(Circa 1510-Before 1564)
Anna Jans
(-)
Dionijs Adriaans van Muijlwijck
(1540-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Catalijntje Willem Dirks

Dionijs Adriaans van Muijlwijck 98,99,443

  • Born: 1540 561
  • Marriage: Catalijntje Willem Dirks 98

  General Notes:

De Kroniek van Hoornaar zegt dat Dionijs in 1555 de eerste steen legde bij de herbouw van de in 1523 ingestorte kerktoren (van de St.Dionijskerk te Hoornaar). Hij zou toen 15 jaar geweest zijn.

9-8-1545, fol. 32v
Matthijs Jans MUIJLWIJCK, neef en bestorven voogd van Ghijsbert Jans uijt Langer­ack, alsmede gecoren voogd van de onm. kinderen, Dionijs, Peter en Susanne, Adriaen Anthonisz van MUIJLWIJCK kinderen, en de voorn. Matthijs nog als gekozen voogd van de nijet wel machtige Dirck Anthonisse van MUIJLWIJCK (is innocent volgens andere akte) accepteert de voogdijschap enz.

fol.245v/246 29-12-1564
Anna Jansdr x Adriaan Anteunis van MUIJLWIJCK zalgr. ten eenre en Dionijs, Peter en Susanna Adriaans van MUIJLWIJCK ter ander schei­ding Anna Jansdr 7 mrg. op Langerak in't Waal, nog 5 mrg. in de Luttelwaart op Hoornaar, de 3 kinderen 1½ mrg. genaamt de Teijaart op Hoornaar, nog 5 mrg. 2 hond gen. de Geer in de grote weerdt onder Noordeloos, 20½ hond gelegen zoals boven, nog 10 hond in de grote Waert. Verder blijkt dat Anna Jans nog gehuwd geweest is met Jacob Jans. verder hebben de kinderen nog georven van Hilleke, Jan Peters wede*

22-1-1589 f5v
Dionijs Adriaens van MUIJLWIJCK, Cornelis Peters en Gherit Peter Huijgen alle 3 kerkmr. van Hoornaar transport aan Matthijs Adriaens de VRIES

12-6-1600 f57
Aerdt Pieters wonende Minkeloos trp. aan Cornelis Gherrits wonende Hoornaar 2 mrg. in de hoek bij de Beempt onder Hoornaar onbedeeld met zijn broer Adriaen Pieters zuidw Nijs Ariens van MUIJLWIJCK, Adriaen Peters had dit land verhijpotheekt aan Cornelis Lange tot Schoonho­ven, zijn vader Pieter Aerdts staat borg met 3 mrg. en een coij gelegen in de Beempt en genaamd de "Stekerlaar" oostw de erfgen. van Thonis Fredricks en westw Hendrick Baijensz sterkk. van de Minceloos t/d ½ dwarssloot.

13-7-1609 f185
Comp. Marijcke Gherritsdr x Jan Jacobs zalgr. in zijn leven schout van Hoornaar die daarvoor gehuwd was met Marijcke Corneliss Vassendr. (van Ardennen?). geass. met haar broer Cornelis Gerrits ter eenre en Adriaen Dionijs van Muijlwijck met Coenraedt Pieters van Muijlwijck, tegenwoordig schout van Hoornaar als voogden en momboirs van vaders zijde van de nagelaten weeskinderen van Jan Jacobs zalgr. x Marijcke Cornelisdr zalgr. met name Jacob, Anna en Elisabeth Jansz en uit 2e huw met Marijcke Gerritsdr. Adriaen, Geertgen en Marijcke Jansz. Mitsgaders Huijch Vasstert van Ardennen als voogd van moederszijde over de voorn. voorkinderen en nog Cornelis Gerits als oom en voogd van moederszijde van de kinderen van zijn zuster
Alle tesamen erfgen. van hun zalgr vader Jan Jacobs ten andere, deling de voorkinderen 7½ mrg. op Hoornaar gen. "de oude Dijck" zuidw. de Achterwetering van de Luttelwaert, westw. het waterschap de Overwaert, strekk. van de nieuwe moelens af tot de Beemptse opslag; nog 3½ mrg. op Hoorn in de Luttelwaert, oostw. Susanna Adriaens van Muijlwijck, westw. de wede (Marijcke Geeritsdr) strekk. van de Giessen af tot de ½ Middelwetering toe; nog 2 mrg. 5 hont in het Calcerweert op Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorn. kinderen en westw. Gerrit Ghijsberts; nog 5 mrg. gen. "het Schaepweer" gelegen als voren, zuidw. de wede Jan Jacobs, noordw. de voorkinderen; nog 2 mrg. 5 hont gen. "de Graefelichheijt" in de lage Giessen, zuidw. Jan Lenart, noordw. de voorkinderen, nog een huijs en hofstad met 9 mrg. gelegen te Brandwijk in't Ghijbeland, oostw. Cornelis Aerts de BOER, westw. de erfgen. van zalgr. Pieter Cornelis Vassen.
Marijcke Gherrits met haer kinderen; 8 mrg. 5½ hont met huis en schuur waarin voorn. Jan Jacobs in zijn leven zelf gewoond heeft te Hoornaar in de lage Giessen, zuidw. de voorkinderen, noordw. idem; nog 3 campen gen. "de Vuijlboet" in de Luttelwaert binnen Hoornaar tesamen 5 mrg. 2 hont, zuidw. mr. Adriaen Cornelis docter der stadt van der Goude, noordw. Jan Michelsz?? van Muijlwijck; nog 5 mrg. 3 hont te Leerbroek gen. "het Steehouwersweer" oostw. het cleermaekersgilde te Gorcum, westw. Thonis? Cornelis cum suis, strekk. van de ½ Leerbroekse voordijck af tot de ½ Achterwetering toe; nog 2 mrg. te Reijerscoop onder Leerbroek, oostw. Johan PERSIJN, westw. de erfgen. van Frans CAEL, strekk. van de ½ Kleine wetering af tot westw. de dwarssloot van Willem Ghijsbertsland; nog 4 mrg. 2 hont gen. "de Vogelensanck" zuidw. Hendrick Jans, westw. de voorn. 3 voorkinderen.

Gorcum RA.608 f36 19-3-1612
Cornelis Lenaertsz als vader en voogd van zijn onmondige zoon Dionijs Cornelis verwekt bij Geertruijdt Dionijs van Muijlwijck, geass. met Adriaen Dionijsz van Muijlwijck haar broer als oom en bloedvoogd van't voorn kind ter eenre en de voorn Adriaen Dionijsz van Muijlwijck met Anthonis Dionijsz van Muijlwijck, Dirck Dionijsz van Muijlwijck en Ghijsbert Dionijsz van Muijlwijck, elk voor zich zelve en zich sterkmakende, ter andere, scheiding van de goederen nagelaten door resp. grootouders als vader en moeder.
Dionijs Adriaensz van Muijlwijck x Lijntken Willem Dircksdr, beide zalgr. mitsgaders de goederen nagelaten door hun moeije en oud moeije Susanna van Muijlwijck zalgr. oa. Dionijs Cornelisz de helft van een huis en hofstede groot 11 mrg. in de Heerlijkheid van Langerak, gemeen en onverdeeld met Anthonis Petersz van Muijlwijck.

RA.451
13-4-1640 f33
Comp. Hendrik Coenen van Muijlwijck trp. aan Gijsbert Dionijs van Muijlwijck 1½ mrg. in Hoogblokland zuidw. Nijs Coenen van Muijlwijck, westw. de kinderen Nijs Adriaans van Muijlwijck, strekk. van de ½ dwarssloot vd wede en kinderen van Adriaan Rutten tot westw. t/d ½ dwarssloot van Aart Coenen van Muijlwijck* 98,561

Dionijs married Catalijntje Willem Dirks.98

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.