Jacobje Huijberts
(Circa 1570-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Dirk Aart Gerrits

Jacobje Huijberts 601,967

  • Born: Circa 1570
  • Marriage: Dirk Aart Gerrits 601,967

  General Notes:

6-3-1636
Comp. Aert Dircx den oude en Aert Dircx den jonge mitsgaders Tonis en Huijbert Dircx, Berent Melten als man en voocht van Aeffgen Dircks ende Nelligen Dircx geass. met haer broer Aert den oude, tesamen kinderen en erfgenamen van Dirck Aert Gerrits haer vader en etc.
Jacobgen Huijberts haer moeder mag blijven wonen etc.

24-5-1652 f48v
Comp. Aert Dirx den oude en Aert Dirx de jonge, mitsgaders Tonis Dirx en Huijbert Dirx gebroeders en Gerrit Meertens man en voocht van hvr. mitsgaders Dirck Jans soon van Jan Cornelis bij Neeltge Dirx zalgr. mitsg. selve sterkmakende voor Cornelis Gielis getr. hebben een dr. van Claesgen? (Aeffgen) Dirx zalgr. alle erfgenamen van zalgr. Dirck Aert Gerrits ende Jacobgen Huijberts als ouders en grootouders trp. aen Jan H. Br 6 mrg. Lants oostw Gerrit en Mercelis Aelts 601

Jacobje married Dirk Aart Gerrits, son of Aart Gerrits and ? ? 601.,967 (Dirk Aart Gerrits was born circa 1570.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.