Geertruij
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Hendrik Andriesz

Geertruij 887

  • Marriage: Hendrik Andriesz 887

  General Notes:

21 april 1566: Adriaan Hendricksz voor hem zelf, Aerndt Adriaensz als man en
voogd van Anna Hendrick Andriesdochter, Job Dirksz. Meusz als man en voogd van Dieuwer Hendricksdochter. Pieter Adriaensz, Hardeboll als man en als voogd van Marichgen Hendrick Andriesdochter, transporteren aan Geertruidt Hendrick Andriesz, zaliger nagelaten weduwe elk 1/6 gedeelte van 4 morgen land en 1 hond land op 'Twaelffhoeven ' gemeen met de erfgenamen van zaliger Lambrecht Macharis in een weerland van 9 morgen, belend ten noorden door Jan Corstandtsz, Vermaet en ten zuiden door de erfgenamen van Dirck de Ridder Gijsbertsz . 887

Geertruij married Hendrik Andriesz.887

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.