Hendrik Andriesz
(-)
Geertruij
(-)
Marrigje Hendriks
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pieter Adriaans Hardenbol

Marrigje Hendriks 887

  • Marriage: Pieter Adriaans Hardenbol 887

  General Notes:

21 april 1566: Adriaan Hendricksz voor hem zelf, Aerndt Adriaensz als man en
voogd van Anna Hendrick Andriesdochter, Job Dirksz. Meusz als man en voogd van Dieuwer Hendricksdochter. Pieter Adriaensz, Hardeboll als man en als voogd van Marichgen Hendrick Andriesdochter, transporteren aan Geertruidt Hendrick Andriesz, zaliger nagelaten weduwe elk 1/6 gedeelte van 4 morgen land en 1 hond land op 'Twaelffhoeven ' gemeen met de erfgenamen van zaliger Lambrecht Macharis in een weerland van 9 morgen, belend ten noorden door Jan Corstandtsz, Vermaet en ten zuiden door de erfgenamen van Dirck de Ridder Gijsbertsz.

7 april 1610: testament van "Peter Aeriensz Herdenbol, sieck te bedde leggende ende Mariken Heindricks, sijn echte huijsvr....aenmerkende sij comparanten de brosheyt er menschelicker natuere ende datter geen dinck seeckerder en is dan die doot ende nyet onseckerder dan die uuere derselver." Voor deze akte ontslaat Mariken Heindricks haar echtgenoot uit haar voogdij en stelt Dirck Roelofsz. Stout, Schout, tot haar gekozen voogd. Zij legateren aan de langstlevende de lijftocht van de navolgende landen de gehele hofstede, daar zij comparanten nu tegenwoordig op en in zijn wonende, mitsgaders de "bongert, de halve saytweert gelegen voor de voorszegde hofstede, de gehele weyweert over de kayde buitendijcks", alle roerende goederen en huisraad 't zij houtwerk, linnen, tinnen, coeper, ijserwerck, beddegoed als anders. Na hun beider dood zullen al die goederen die Daniel van Dandt en Lisbet Peter Ariens, die goederen niet zullen mogen verkopen, verzetten of bewaren, maar alleen "de profijte daarvan trecken" Indien Daniel van Sandt voor zijn echtgenote Lisbeth Peters overlijden zal, dan mag Lisbeth met de goederen
doen wat zij wil. De goederen die de vier kinderen van Aert Petersz Hardenbol, hun comp. zaliger zoonskinderen, die geprocureerd zijn bij Griet Jans, die de huisvrouw van Aert Petersz. was, zullen gaan de goederen naar die zijde, daar zij vandaan komen. 887

Marrigje married Pieter Adriaans Hardenbol.887 (Pieter Adriaans Hardenbol was born in 1535 887 and died between 20 november 1610 and 24 july 1617 887.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.