Laurens Laurensz
(Circa 1565-Before 1625)
Heijltje Ingens
(Circa 1570-)
Jannigje Laurensdr
(Circa 1600-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Gerrit Ariens Boele

Jannigje Laurensdr 1321

  • Born: Circa 1600, Goudriaan 1321
  • Marriage: Gerrit Ariens Boele 5 march 1623, Goudriaan 1321

  General Notes:

19-5-1670
Jacob Cornelisz, wonende Nieuwland x Geertie Claes en Willem Teunisse Campsteeck x Ariaentje Aelewijns voor haar zelve en zich sterkmakende voor Fop Claesse in eigendom hebbende 7 mrg. 4 hont en 75 roeden te eenre en Jan Teunisse Verlecq en Abraham Ariense armmr. te Noordeloos in die qualit. eigenaars van 2 mrg. en 88 roeden en 8 voet, Piter Jorisse (Jansse?) wonende Sliedrecht voor haar zelve en gemachtigd door zijn zuster eigenaars van 1 mrg. 44 roeden en 4 voet, Ingen Geritse Boele voor zijn moeder Jannigje Lauwe en voor zijn oom Willem Lauwe, eigenaars van 3 hont en 92 roeden. Tesamen 11 mrg. 4 hont gelegen noordz van Goudriaan, strekkende vd Goudriaanse Agt td Że Achterdijcksloot toe, boven de erven van Jan Damense.
Dit land is op 9-4-1617 voor de tijd van 50 jaar gecaveld geweest. Verlenging van gemeeschappelijke exploitatie.
Get. Pieter Janse! Hofwegen?

65. 10-12-1674
Comp. Arij Gerrits Boel, vervangende en zich sterk makende voor zijn broeder ende verdere erfgenamen van Janneken Louwens desselfs moeder, verhuert aan Jacob Arijens Vonck, won. jegenwoordig tot Giessendam een seeckere hofstede met huijs en berg, omtrent 23 mergen 4 hond en 25 roeden lants, gelegen op de zuijtzijde van Goudriaan

133. 21-12-1679
Comp. Gerrit Jansz., won. op de Noortsijde van Goudriaen, out omtrent 71 jaeren, Ernst Crijnen van Dijck, mede won. op de Noortsijde van Goudriaen out omtrent 65 jaeren, verklaring op verzoek van Aert Aertsz. de Bas, won. in Nederslingerland, dat sijn noch seer wel kennelijk is, dat Anna Louwen in haer leven gewoond hebbende en overleden in Nederslingelant is geweest een gehele suster van Jannetien Louwen salr. in haer leven gew. en overleden op dese dorpe; gevende voor redenen van wetenschap sij attestanten dat sijluijden sijn van kintsbedagen aff in Goudriaen opgevoet ende voorn. Anna en Jannetie Louwen van haer jonckheijt wel hebben gekent, 593,986

Jannigje married Gerrit Ariens Boele, son of Adriaan Dirks Boele and Fijgje Gerrits Appelmoes, on 5 march 1623 in Goudriaan.1321 (Gerrit Ariens Boele was born circa 1590 in Goudriaan 1407.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.