Adriaan Dirks Boele
(Circa 1550-1620)
Fijgje Gerrits Appelmoes
(Circa 1565-Between 1626)
Laurens Laurensz
(Circa 1565-Before 1625)
Heijltje Ingens
(Circa 1570-)
Gerrit Ariens Boele
(Circa 1590-)
Jannigje Laurensdr
(Circa 1600-)
Arie Gerrits Boele
(1626-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jannigje Crijns

Arie Gerrits Boele 74

  • Christened: 15 march 1626, Goudriaan 74
  • Marriage: Jannigje Crijns 19 december 1655, Goudriaan 74

  General Notes:

26. 15-12-1672
Comp. Janneken Crijnen, huijsvr. van Arij Gerritsz. Boel, won. Goudriaan, out 46 jaer, verklaring op verzoek van de kinderen van Cornelis Gielen, won. aen de Baseldijck onder de lande van Arkel,

40. 27-10-1673
Comp. Cornelis van der Licht, baljuw en Arij Gerritsz Boel beijde won. Goudriaan, verklaring op verzoek van de waersmannen, Comp. Janneken Crynen, huysvr. van Ary Gerritsz. Boel, won. Goudriaan, out 46 jaer, verklaring op verzoek van de kinderen van Cornelis Gielen, won. aen de Baseldijck onder de lande van Arkel,

65. 10-12-1674
Comp. Arij Gerrits Boel, vervangende en zich sterk makende voor zijn broeder ende verdere erfgenamen van Janneken Louwens desselfs moeder, verhuert aan Jacob Arijens Vonck, won. jegenwoordig tot Giessendam een seeckere hofstede met huijs en berg, omtrent 23 mergen 4 hond en 25 roeden lants, gelegen op de zuijtzijde van Goudriaan

71. 2-4-1675
Comp. Cornelis Pieters Broer, ouderling, mede erfgenaam voor part van Willem Lauwen salr. sijn swager en geeft procuratie aan Arij Gerrits Boel, won. alhier; Arij Gerrits Vonck won. in Overslingerlant, Tonis Dirx won. onder 't land van Arkel aen Laege Giessen,

f187 3-8-1677
Cornelis Pieters Broer ende Arij Gerrits Boel won. beijde alhier als mede erfgenamen van Willem Lauwen

135. 15-1-1680
Comp. Adriaen Gerrits Boel, won. op de Zuijtzijde van Goudriaen, voor hem selven en zich sterkmakende voor de verdere erfgenamen van Willem Lourents zalr. overleden binnen dese dorpe, betreft een obligatie, 360

  Christening Notes:

Getuigen: Engen Laurens, Gerrit Ariens Fonck, Anna Goris, Hendrick Ariens Boel, Leendert Maurits en Seijchen Gerrits.

Arie married Jannigje Crijns, daughter of Crijn Jans and Machteld Cornelisdr, on 19 december 1655 in Goudriaan.74 (Jannigje Crijns was born in Goudriaan 74 and was christened on 19 december 1627 in Goudriaan 74.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.