arrow arrow arrow arrow
Cornelis Lubberts Koppelaar
(Circa 1625-Between 1666)
Theuntje Jans Boef
(Circa 1615-)
Cornelis Sanders
(Circa 1630-)
Annigje Corsdr Smit
(Circa 1623-)
Jan Cornelisz Koppelaar
(Circa 1657-Before 1724)
Marrigje Cornelisdr van Langerak
(1661-Before 1724)
Theuntje Jans Koppelaar
(1686-1752)

 

Family Links

Spouses/Children::
Jan Jans de Bode

Theuntje Jans Koppelaar 63,99,101,460,627,629,630

  General Notes:

Jaarsveld Lidmatenreg. van de Ned. Herv. Kerk.
1706 Onder Hiskias Bogaard
Aengekomen met attestatie
Teuntje Jans Coppelaar van Tienhoven
1720 De volgende lidmaten.
Van den Dronkenbrug naar de Graav
31 Jan Janse de Bode
32 Teuntje h.v.
1729 Onder Ds. Johannes Vrolijk
In de Graaff
Jan Jansz. de Boode zijn h.v.
Teuntje
1738
Aan de Graaff
Jan Janse de Bode zijn h.v.
Teuntje Coppelaar

25-1-1724
Comp. Evert - ende Sander Koppelaer, Jan Jansse Bode, buermeester tot Jaersveld getrouwt met Teuntie Koppelaer, Maerten Koll in huwelijk hebbende Grietie Coppelaer, mitsgaders Arie Blois getrouwt met Gerbregt Coppelaer, ende nog Evert Coppelaer ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Jan Alblas in egte hebbende Annigje Coppelaer, en wijders nog Evert Coppelaer, Maerten Coll ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Cornelia Coppelaer, alle kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisse Coppelaer ende Mergje Cornelis, in leven e.l, constitueren Cornelis Coppelaer, den comparanten broeder en swaeger, om voor schout en schepenen onder Loosdorp te transporteren aen Herbert...., woonende onder Loosdorp, de onverdeelde helfte van sekere 2 mergen 75 roeden lant onder Loosdorp,

Akte inv.nr. U222a1, aktenr. 31, d.d. 04-06-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. J. VAN DE WEERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jansz de Bode
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntje Coppelaar
Woonplaats eerste partij: Jaarsveld
Naam tweede partij: Jan Cornelisz Bode, zoon
Naam echtgenote tweede partij: x Heyltje Colje
Woonplaats tweede partij: Lopick
Samenvatting inhoud akte: f 450,- vanwege lening 128,305,628

  Christening Notes:

Getuige: Lijsje Cornelis.

Theuntje married Jan Jans de Bode, son of Jan Jans de jonge de Bode and Jannigje Jans de Graaf 63,99,100,101,460.,627 (Jan Jans de Bode was born circa 1685 in Jaarsveld 99,101,627 and was buried on 20 may 1752 in Jaarsveld 100,460,627.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.