arrow
Jan Jans de Bode
(Circa 1615-)
Pietertje Jans van Zijl
(Circa 1621-Before 1657)
Jan Jans de jonge de Bode
(Circa 1643-Between 1713)
Jannigje Jans de Graaf
(Circa 1660-1712)
Jan Jans de Bode
(Circa 1685-1752)

 

Family Links

Spouses/Children::
Theuntje Jans Koppelaar

Jan Jans de Bode 99,101,460,627

  General Notes:

Schout van Jaarsveld. Burgermeester van Jaarsveld. Woont in huis 52b.

Zelfde?
- - - - - - -Jk
Johannes Janz BOODE, jm. van Jaarsveld tr. 22-11-1705 Jaarsveld
Neeltje Leendertdr STIGTER, jd. van Hoog-Blokland, att. uijt Lopik

Jaarsveld Lidmatenreg. van de Ned. Herv. Kerk.
1706 Onder Hiskias Bogaard
Aengenomen na opleiding en t.o.v. een ouderling
Jan Jans de Bode
1720 De volgende lidmaten.
Van den Dronkenbrug naar de Graav
31 Jan Janse de Bode
32 Teuntje h.v.
1729 Onder Ds. Johannes Vrolijk
In de Graaff
Jan Jansz. de Boode zijn h.v.
Teuntje
1738
Aan de Graaff
Jan Janse de Bode zijn h.v.
Teuntje Coppelaar

25-1-1724
Comp. Evert - ende Sander Koppelaer, Jan Jansse Bode, buermeester tot Jaersveld getrouwt met Teuntie Koppelaer, Maerten Koll in huwelijk hebbende Grietie Coppelaer, mitsgaders Arie Blois getrouwt met Gerbregt Coppelaer, ende nog Evert Coppelaer ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Jan Alblas in egte hebbende Annigje Coppelaer, en wijders nog Evert Coppelaer, Maerten Coll ende Arie Blois als het regt bij uijtcoop verkregen hebbende van Cornelia Coppelaer, alle kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisse Coppelaer ende Mergje Cornelis, in leven e.l, constitueren Cornelis Coppelaer, den comparanten broeder en swaeger, om voor schout en schepenen onder Loosdorp te transporteren aen Herbert...., woonende onder Loosdorp, de onverdeelde helfte van sekere 2 mergen 75 roeden lant onder Loosdorp,

Akte nr. U139a26-55, d.d. 3-8-1743
Soort Huur en verhuur
Notaris J.VAN DEN DOORSLAGH, UTRECHT
Actief 22-2-1700 tot 21-1-1764
Uittreksel:
Naam eerste comparant: erven Lambertus van Rossum
Naam eerste comparant: Thomas Pauw c.s.
Naam comparant ten andere zyde: Jan Janse de Boode
Beroep comparant t.a.z.: buurmeester
Woonplaats comparant t.a.z.: Jaarsvelt
Omschrijving onroerend goed: huysinge met berg en schuur en 5 en een half mergen boomgaard, griend, bouw en weyland
Gerecht w.o. het goed ligt: Jaarsveld, in de polder de Graaff

Akte nr. U139a30-33, d.d. 22-2-1748
Soort Procuratie
Notaris J.VAN DEN DOORSLAGH, UTRECHT
Actief 22-2-1700 tot 21-1-1764
Uittreksel:
Naam eerste comparant: Johan van Bommel
Echtgenote eerste party: wedr. Helena van Isselvelt
Naam comparant ter andere zyde: Jan Janse de Boode
Inhoud rechtshandeling: om te Jaarsveld aangifte te doen in verband met collaterale successie van de goederen die Helena Isselvelt nagelaten heeft aan haar zuster en zusterszoon.

Akte inv.nr. U222a1, aktenr. 31, d.d. 04-06-1753
Aktesoort Schuldbekentenis
Notaris P. J. VAN DE WEERT, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Jan Jansz de Bode
Naam echtgenote eerste partij: x Teuntje Coppelaar
Woonplaats eerste partij: Jaarsveld
Naam tweede partij: Jan Cornelisz Bode, zoon
Naam echtgenote tweede partij: x Heyltje Colje
Woonplaats tweede partij: Lopick
Samenvatting inhoud akte: f 450,- vanwege lening 63,555,627,628

Jan married Theuntje Jans Koppelaar, daughter of Jan Cornelisz Koppelaar and Marrigje Cornelisdr van Langerak 63,99,100,101,460.,627 (Theuntje Jans Koppelaar was christened on 25 december 1686 in Ameide 100,101,460,627,629,630 and died on 20 may 1752 in Jaarsveld 101.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.