arrow arrow arrow arrow
Pieter Hendriks Brouwer
(Circa 1595-)
Barbara Dirks Natschoen
(Circa 1600-)
Gerrit Cornelisz Uul
(Circa 1585-Between 1641)
Niesje Pieters
(1588-Before 1636)
Hendrik Pieters Brouwer
(1626-1673)
Annigje Gerrits den Uijl
(1629-After 1691)
Pieter Hendriks Brouwer
(1659-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Jans Pancken

Pieter Hendriks Brouwer 140,141

  • Christened: 28 september 1659, Goudriaan 141,142
  • Marriage: Aaltje Jans Pancken 10 december 1679, Ottoland 139

  General Notes:

Goudriaan Not. archief nr.4566
123. 18-8-1679
Comp. Pieter Heijndricksz. geass. met Arij Pieters Brouwer, wonende beide in Goudriaan en Arij Jansz. won. aan de Giessen, hebben vercocht aan Annetien Heijdricks bejaarde dochter mede won. Goudriaen, meubels etc.,

130. 10-10-1679
Comp. Anna Hendrix, bej. ongeh. dochter, won. op de Suijtsijde van desen dorpe, testeert, verwijst naar dispositie voor notaris Adriaen Ooms te Nieuwpoort den 14-9-1675; begeert dat Pieter Hendricksz. soone van Heijndirck Pietersz. Brouwer salr. haer test. neve bij 'r gemelde testament geinstitueerd wordt in 2/3e parten van een helft van alle test. naergelaeten goederen, en prelegateert bij dese aen Pieter Hendricks. d'eene helft en aan Arij Pietersz. Brouwer haar neve won. binnen dese dorpe ende Ariaentie Pieters Brouwer huijsvr. van Arij Jansz. won. in Peursum d'andere helft; legateert alleen een gouden ring aan Aeffgien Willems dochter van Willem Arijens, won. tot Streef-kerk en aan de gemene armen van Goudriaan de helft van een werffken sijnde leenroerig aan den Huijse ende Baronij van Langerak, gelegen in Goudriaan,

131. 26-11-1679
Comp. Pieter Heijndricksz. Brouwer, j.m. won. de Suijtsijde van Goudriaen, toecomende bruijdegom geass. met Annetie Gerrits desselfs moeder, Adriaen Pieters Brouwer out schepen van Goudriaen desselfs oom en Arij Jansz. won. in Peursum desselfs behoutoom ter eenre ende Aeltie Jans Pancken, j.d. won. in Ottelandt geass. met haer vader ende moeder Jan Teunisz. Pancken en Ariaentie Leenderts ter andere zijde, huw. voorwaarden,

139

  Christening Notes:

Getuigen: Arien Pieters, Metje Pieters, Pieter Gerrits

Pieter married Aaltje Jans Pancken, daughter of Jan Theunisz Pancken and Adriaantje Leenderts Bock, on 10 december 1679 in Ottoland.139 (Aaltje Jans Pancken was born circa 1655 in Ottoland 139.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.