arrow
Cornelis Ningens
(Circa 1549-)
? ?
(-)
Andries Arie Corsz
(Circa 1550-Before 1637)
? ?
(-)
Adriaan Cornelisz Ningens
(Circa 1565-Before 1632)
Sijgje Andriesdr
(-Before 1632)
Cornelis Adriaans Ningens
(Circa 1585-Before 1641)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anna Cornelisdr Uul

Cornelis Adriaans Ningens 152,157

  • Born: Circa 1585, Langerak 291,368
  • Marriage: Anna Cornelisdr Uul 1606 152,157,291
  • Died: Before 20 april 1641, Langerak, before age 56 368

  General Notes:

Gerechtsbode.

SAD, ora Langerak 20, fol.111. 29-5-1620 Zijn gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Hendricks Uul, geassisteerd mit Bastiaan Cornelis haar zoon en voogd, dezelve Bastiaan Cornelis v.h.z., Dirrick Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Geertge Corss nagelaten weduwe van Jan Cornelis Uul geassisteerd met Bastiaan Cors haar broeder en voogd, Bastiaan Cornelis Uijl bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Cornelis, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis, Dirck Willems als man en voogd van Neeltghen Cornelis en hebben zij getransporteerd aan Gerrit Cornelisz Uul, hun zoon, broeder en zwager, zeker huis, erve met boomgaard, hennipwerven ende griendinge in een weer genaamd het Roelenweer. Zoals de comparan­ten man, vader ende schoonvader gekocht had van Cornelis Meppel, Jan Cornelis ende Cors Thijs. Het land zal verongeld worden voor één morgen.

SAD, weeskamer Langerak 2, fol. 16v. 1-9-1620: Geertgen Cors, weduwe van Jan Cornelisse Uul, geassisteerd met Bastiaan Corsz, haar broer en Daniel Bastiaans haar oom, ter eenre, en Gerrit Cornelis [Uul] en Cornelis Adriaans omen en bloedvoogden van de weeskinderen, ter andere zijde, zijn overeengekomen. Geertgen Cors zal blij­ven in het bezit van alle goederen, land, huis, inboedel, telbare have en alle andere bezittingen, alle in-en uitschulden. [...] Daartegen belooft Geertgen haar kinderen, Adriaantge 51/2, Machteltge 31/2 en Cornelis 11/2 jaar, te onderhouden en naar school te laten gaan. Zodra de kinderen mondig zijn geworden, zal elk kind zijn rechte derde part hebben van omtrent een halve morgen land dat Jan Cornelis had geërfd van Cornelis Hendricks Uul, zijn vader, in een weer van 71/2 mergen. Indien een van de weeskinderen in zijn onmundigen jaren komt te overlijden, sal zijn/haar gedeelte van het ene kind op het andere erven Als onderpand voor hetgeen zij beloofd heeft stelt Geertgen Corss de helft van twee morgen land die haar over haar vaders erffenisse in twee weren onverdeeld aanbe­storven zijn. Te weten in een weer van zeven mergen één hont, daar Bastiaan Cors nu op woont en nog in een weer van zes mergen, daar Henrickgen Corss [moet zijn Cornelis] de kinderen bestemoe­der nu ter tijd op woont.

SAD, ora Langerak 23, d.d. 8-7-1623. 8-7-1623: Gecompareerd zijn IJchgen Gerrits weduwe van Cornelis Hendriks Uul, geassisteerd met Gerrit Cornelis haar zoon en gecoren voogd in deze zake, dezelve Gerrit Cornelis, Bastiaen Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Cornelis Adriaens als man en voogd van Anna Cornelis ende Dirck Willems als man en voogd van Neeltgen Cornelis alle wonende in deze heerlijkheid. Bekenden gezamenlijk schuldig te zijn ten be­hoeve van Reijer van Vlooten, burger te Utrecht de somme van 200 carolus gulden tegen een jaarlijkse ren­te van 61/4%, te betalen jaarlijks op den eerste juli. Als onderpand geldt een weer land van 71/2 mergen. Het land is reeds belast met rentebrieven van 70 gulden competerende Willem Ceulla tot Schoonhoven, 400 gulden ten behoeve van Reijer van Vlooten, 300 gulden ten behoeve van de weduwe van Claes Swart tot Schoonhoven en 50 gulden ten behoeve van de weeskinderen van Thonis Willems.

SAD, ora Langerak 20, fol. 177. 9-12-1628: Compareerde Bastiaan Cornelis en transporteerde ten behoeve van Cornelis Adriaans, ge­rechtsbode dezer heerlijkheid, zijn zwager het gerechte 1/16 deel van een weer land van 71/2 mergen met aenpaert van huisinge, betimmeringe en betelinge daarop staande. Zoveel hij comparant over de erffenisse van zijn vader daar in gerechtigd is.

SAD, ora Langerak 21, fol. 18. 10-3-1632: Op huiden is gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Henricks, geassisteerd met Gerrit Cornelis en Thonis Cornelis hare zonen. Zij transporteerde voor de helft, Gerrit Cornelis voor 1/4 part, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis voor 1/8 part, Dirrick Willems als man en voogd van Neeltgen Cornelis voor 1/16 part, Gerrit Cornelis als oom en voogd van de weeskinderen van Jan Cornelis mede voor part aan Cornelis Pieters Croock, Pieter Pieters, Neeltgen ende Lijsgen Peters de vrije eigendom van zeker weer lants van 71/2 mergen in deze heerlijkheid boven de Waal met huis, berg, betimmering en betelinge daarop staande. Strekkende hetzelve weer van de Leck ter halver oude landscheiding van Goudriaan toe.

Langerak WK.2 f93 20-4-1641
Jan Cornelisse, Adriaantje, Lijsje, Belije, Maritje en Emmigje Cornelisse alle mondigen kinderen, geass. met Hendrick Dirckse (aangetr. oom vaderszijde) en oom Teunis Cornelis en Gerrit Cornelis, als voogden van Cors en Dirckje Cornelisse, alle kinderen en erfgen. van Cornelis Adriaanse en Anna Cornelisse, zalgr.

SAD, ora Langerak 21, fol. 87. 31-5-1641: Compareerde Hendrick Dircks als man en voogd van Maritgen Adriaans, Wouter Pieters man en voogd van Annitge Adriaans, Willem Everts als man en voogd van Eva Adriaans, Gerrit Corne­lissse Uijl als voogd van Cornelis Cornelis, Emmiken en Dirckgen Cornelis onmondige weeskinderen en Jan Cornelisse, Adriaantgen, Lijsgen, Belitgen en Martgen Cornelisse geassisteerd met Heindrick Dircks haerlieder schoonoom en voogd mondige en onmondige kinderen van Cornelis Ariens (x Anneke Cornelis Uul) Sander Gerrits Huls boekhouder tot Schoonhoven en gemachtigde voogd van de twee onmondige weeskinderen, Adriaan Aarts man en voogd van Lijsbeth Damen, Thonis Damen, Cornelis Damen, tezamen mundige als onmundige kinderen van Daam Adriaans, Adriaantgen Jacobs weduwe van Dirrick Adriaans geassisteerd met Jacob Dirricks hare zoon zich sterk makende voor de andere kinderen, Jannitge Andries geassisteerd met Hendrick Dircks hare schoonoom en deselve Hendrick Dircks en Wouter Pieters tezamen zich sterkmakende voor Cornelis Andries, kinderen en erfgenamen van Andries Adriaans zaliger ende hebben zij comparanten getransporteerd aan Thonis Bastiaans de Heer 1/4 part in een weer van negen mergen één hont strekkende vande diepte van de Lek tot de landscheiding van Noordeloos. Het land was de comparanten aangekomen door het overlijden van Neeltgen Adriaens haerlieder zuster, schoonzuster ende moije respective. oostw. Bastiaen Corss cs westw. wed en kind. van Thonis Leenderts. 157,169

Cornelis married Anna Cornelisdr Uul, daughter of Cornelis Hendriks Uul and IJchje Gerrits, in 1606 152,157.,291 (Anna Cornelisdr Uul was born circa 1580 in Langerak 291 and died before 20 april 1641 in Langerak 358.)

  Marriage Notes:

Dit echtpaar had 8 kinderen. 291

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.