arrow
Hendrik Dirks Mors
(1527-Between 1603)
? ?
(-)
Cornelis Hendriks Uul
(Circa 1560-Between 1616)
IJchje Gerrits
(Circa 1560-After 1638)
Anna Cornelisdr Uul
(Circa 1580-Before 1641)

 

Family Links

Spouses/Children::
Cornelis Adriaans Ningens

Anna Cornelisdr Uul 152,157,170,291

  • Born: Circa 1580, Langerak 291
  • Marriage: Cornelis Adriaans Ningens 1606 152,157,291
  • Died: Before 20 april 1641, Langerak, before age 61 358

  General Notes:

SAD, ora Langerak 20, fol.111. 29-5-1620 Zijn gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Hendricks Uul, geassisteerd mit Bastiaan Cornelis haar zoon en voogd, dezelve Bastiaan Cornelis v.h.z., Dirrick Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Geertge Corss nagelaten weduwe van Jan Cornelis Uul geassisteerd met Bastiaan Cors haar broeder en voogd, Bastiaan Cornelis Uijl bloedvoogd van de nagelaten weeskinderen van Jan Cornelis, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis, Dirck Willems als man en voogd van Neeltghen Cornelis en hebben zij getransporteerd aan Gerrit Cornelisz Uul, hun zoon, broeder en zwager, zeker huis, erve met boomgaard, hennipwerven ende griendinge in een weer genaamd het Roelenweer. Zoals de comparan­ten man, vader ende schoonvader gekocht had van Cornelis Meppel, Jan Cornelis ende Cors Thijs. Het land zal verongeld worden voor één morgen.

SAD, ora Langerak 23, d.d. 8-7-1623. 8-7-1623: Gecompareerd zijn IJchgen Gerrits weduwe van Cornelis Hendriks Uul, geassisteerd met Gerrit Cornelis haar zoon en gecoren voogd in deze zake, dezelve Gerrit Cornelis, Bastiaen Cornelis, Pieter Cornelis, Thonis Cornelis, Cornelis Adriaens als man en voogd van Anna Cornelis ende Dirck Willems als man en voogd van Neeltgen Cornelis alle wonende in deze heerlijkheid. Bekenden gezamenlijk schuldig te zijn ten be­hoeve van Reijer van Vlooten, burger te Utrecht de somme van 200 carolus gulden tegen een jaarlijkse ren­te van 61/4%, te betalen jaarlijks op den eerste juli. Als onderpand geldt een weer land van 71/2 mergen. Het land is reeds belast met rentebrieven van 70 gulden competerende Willem Ceulla tot Schoonhoven, 400 gulden ten behoeve van Reijer van Vlooten, 300 gulden ten behoeve van de weduwe van Claes Swart tot Schoonhoven en 50 gulden ten behoeve van de weeskinderen van Thonis Willems.

SAD, ora Langerak 21, fol. 18. 10-3-1632: Op huiden is gecompareerd IJchgen Gerrits, weduwe van Cornelis Henricks, geassisteerd met Gerrit Cornelis en Thonis Cornelis hare zonen. Zij transporteerde voor de helft, Gerrit Cornelis voor 1/4 part, Cornelis Adriaans als man en voogd van Anna Cornelis voor 1/8 part, Dirrick Willems als man en voogd van Neeltgen Cornelis voor 1/16 part, Gerrit Cornelis als oom en voogd van de weeskinderen van Jan Cornelis mede voor part aan Cornelis Pieters Croock, Pieter Pieters, Neeltgen ende Lijsgen Peters de vrije eigendom van zeker weer lants van 71/2 mergen in deze heerlijkheid boven de Waal met huis, berg, betimmering en betelinge daarop staande. Strekkende hetzelve weer van de Leck ter halver oude landscheiding van Goudriaan toe.

Langerak WK.2 f93 20-4-1641
Jan Cornelisse, Adriaantje, Lijsje, Belije, Maritje en Emmigje Cornelisse alle mondigen kinderen, geass. met Hendrick Dirckse (aangetr. oom vaderszijde) en oom Teunis Cornelis en Gerrit Cornelis, als voogden van Cors en Dirckje Cornelisse, alle kinderen en erfgen. van Cornelis Adriaanse en Anna Cornelisse, zalgr.

f87 31-5-1641
Comp. Heindrick Dircksse man en voogd van Maritgen Adriaens, Wouter Pieters man en voogd van Annitge Adriaens, Willem Everts man en voogd van Eva Adriaens, Gerrit Corne­lissse UIJL voocht van Cornelis Corne­lisse, Emmiken en Dirckgen Cornelisse onm. weeskinderen en Jan Cornelis­se, Adriaentgen, Lijsgen, Belitgen en Martgen Cornelisse geass. met Hein­drick Dircks als schoonoom en voocht mondige en onm. kinderen van Cornelis Ariens (Ningens x Anneke Cornelis Uul))
Sander Gerrits tot Schoonhoven gem. voocht van de 2 onm. weeskinderen, Adriaen Aerts' man en voogd van Lijsbeth Damen', Thonis Damen, Cornelis Damen, Thonis Buwijn? als onm. weeskind van Daem Adriaens, Adriaentgen Jacobs wed. Dirrick Adriaens geass. met Jacob Dirricks hare zoon zich sterk makende voor de andere kinderen, Jannitge Andries geass. met Hendrick Dircks hare schoonoom en deselve met Wouter Pieters tesamen zich sterk makende voor Cornelis Andriesse, kinderen en erfgen. van Andries Adriaens zalgr. transp. aen Thonis Bastiaens de HEER 1/3 part in een weer van 9 mrg 1 hont strekkende (ln?) oostw. Bastiaen Corss cs westw. wed en kind. van Thonis Leenderts. 608

Anna married Cornelis Adriaans Ningens, son of Adriaan Cornelisz Ningens and Sijgje Andriesdr, in 1606 152,157.,291 (Cornelis Adriaans Ningens was born circa 1585 in Langerak 291,368 and died before 20 april 1641 in Langerak 368.)

  Marriage Notes:

Dit echtpaar had 8 kinderen. 291

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.