Cornelis
(-)
? ?
(-)
Lubbert Cornelisz
(Circa 1585-Before 1615)
Crijntje Theunisdr
(Circa 1590-)
Theunis Lubberts
(Circa 1615-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Stijntje Pieters

Theunis Lubberts 24,55

  • Born: Circa 1615
  • Marriage: Stijntje Pieters Before 17 may 1636 55,344

  General Notes:

Woont met gezin in bij zijn schoonvader Peter Florisz.

RA Lakerveld 4 f14 en RA Lakerveld 25 acte 38, 17-5-1636:
Op 17 mei 1636 compareren Pieter Jansz. Haen, Jan Henricxz., Joost van Moortaenge, Tonis Lubbertsz. en Cornelis Fransz. als 'mans en voogden van haerluijder huijsvrouwen', Teuntge Peters, Neeltgen ]acobs weduwe van Floor Petersz., en Anna Fransdr. weduwe van Henrick Petersz., bijgestaan door Gerrit Jansz. Vergeer hun oom en dezelfde Vergeer en Peter Floren, vervangende Trijntgen Petersdr allen samen kinderen en erfgenamen van Haesgen Jan Vergeersdr, hun moeder. Zij verkopen aan Cornelis Cornelisz. van Noordeloos een "halffscheijdinge van 3 mergen lants" die zij gemeen hebben met hun vader in Cruijendael onder Lexmond.

RA Lexmond 5 f188, 25-10-1639: Peter Flooren maakt zijn laatste testament. Hij is ziek. Hij legateert aan zijn dochter en schoonzoon, Stijntje en Thonis Lubberts, de huur van de hofstede daar hij op woont en het deel van het huis, staande op de hofstede, dat zijn eigendom is. Ook krijgen zij de totale veestapel, alle huisraad en al zijn kleding. ook krijgt Stijntje nog f.100,- voordat de boedel verdeeld wordt onder zijn erfgenamen. Zij had dit nog tegoed uit haar moeders erfdeel.

RA Everdingen 10 f32v, 12-6-1648: Willempje Lubberts, geboren en wonende in Zijderveld, benoemt in haar lattste wilsbeschikking haar broer Thonis Lubberts tot voogd over haar beide zoons en aan haar schoonzuster Stijntje Peters vermaakt zij haar op één na beste rok.

RA Everdingen 11 f4, 15-1-1652: Willempje Lubberts en Jan Cornelisz van Schaik benoemen Thonis Lubberts tot hun procureur om mede in hun naan over te gaan tot scheiding van de boedel van hun overleden broer Cornelis Lubberts. 344

Theunis married Stijntje Pieters, daughter of Pieter Florisz and Haasje Jans Vergeer, before 17 may 1636 55.,344 (Stijntje Pieters was born circa 1615 and died between 24 march 1667-1673 344.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.