Cornelis
(-)
? ?
(-)
Lubbert Cornelisz
(Circa 1585-Before 1615)

 

Family Links

Spouses/Children::
Crijntje Theunisdr

Lubbert Cornelisz 344

  • Born: Circa 1585
  • Marriage: Crijntje Theunisdr 344
  • Died: Before 1 april 1615, before age 30 344

  General Notes:

RA Everdingen 1 s.f., 1-5-1607: Hendrik Cornelisz transporteert t.b.v. zijn broer Lubbert 3 morgen land op Overzijderveld. Door de koop krijgt hij een schuld van f.300,- waarover hij 6,25% rente betaalt. De schuld is op 25-6-1609 voldaan.

RA Everdingen 1 s.f., 13-6-1609: Lubbert koopt van Evert Reijers een akker land van één morgen, genaamd de "brootakker" te Overzijderveld.

RA Everdingen 1 s.f., 9-1-1610: Lubbert heeft een schuld van f.150,-, waarover hij jaarlijks 6,25% rente betaalt aan Aart Jan Joostens.

RA Everdingen 1 s.f., 1-4-1615: Boedelscheiding na het overlijden van Lubbert Cornelisz. Crijntje Thoenisdr komt als weduwe van Lubbert Cornelisz tot een verdeling van de boedel tussen haar en haar acht onmondige kinderen, waaronder Thonis Lubberts. De kinderen worden vertegenwoordigd door hun ooms Willem en Hendrik Cornelisz. 344

Lubbert married Crijntje Theunisdr.344 (Crijntje Theunisdr was born circa 1590.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.