Hendrik Verveer
(Circa 1620-)
? ?
(-)
Cornelis Hendriks Verveer
(Circa 1670-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Aaltje Theunisdr Compeer

Cornelis Hendriks Verveer 874,1003,1361

  • Born: Circa 1670, Willige Langerak 874,1003
  • Marriage: Aaltje Theunisdr Compeer 16 january 1698, Langerak 1003,1361

  General Notes:

Akte inv.nr.U93a54, aktenr. 7, d.d. 07-01-1708
Aktesoort Toestemming
Notaris H. VAN WOUDENBERGH, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrit Corneliss
Naam echtgenote eerste partij: x Cornelia Tonis Compeer
Woonplaats eerste partij: Langeraeck
Naam tweede partij: Cornelis Henricks Verveer
Naam echtgenote tweede partij: x Aeltje Tonis Compeer
Samenvatting inhoud akte: tot recht van overpad over land in Langerak

f194v 1-6-1709
testament van Cornelis Verveer, Gijsbert Verveer is hele broeder en de kinderen van Pieternella Verveer x Jan de Bruijn en Jan en Cornelis Verveer zijn halve broeders.

Akte inv.nr. U125a1, aktenr. 216, d.d. 01-06-1709
Aktesoort Testament
Notaris H. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Cornelis Verveer
Beroep eerste partij: mr wolkammer
Woonplaats eerste partij: Utrecht, Springweg, omtrent de Marieplaats
Naam tweede partij: Gysbert Verveer, broer
Naam tweede partij: de kinderen van Peternella Verveer by Jan de Bruyn
Naam tweede partij: Johan Verveer, halfbroer
Naam tweede partij: Cornelis Verveer, halfbroer
Bijzonderheden: met benoeming van Johan Verveer en Cornelis Verveer tot voogden en executeurs

7 januari 1710: testament van Cornelis Hendricksz. Verveer en Aaltje Tonis Compeer, echtelieden op Tienhoven.

Akte inv.nr. U125a1, aktenr. 249, d.d. 16-09-1713
Aktesoort Koop en verkoop
Notaris H. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: Gerrichie van Niekerken
Naam echtgenote eerste partij: wed. Arien Cornelisse Vernier
Woonplaats eerste partij: Nederlangbroek
Naam tweede partij: Cornelis Verveer den jonge
Naam gemachtigde tweede partij: q.q.: Gerardt de Bruyn
Soort onroerend goed: huysinge c.a.
Ligging onroerend goed: Brink, omtrent de kerk
Gerecht onroerend goed: Nederlangbroek
Bijzonderheden: huis afkomstig uit de boedel van Jacobje Gerrit Volkertse
Bijzonderheden: Gerardt de Bruyn, medeërfgenaam van Cornelis Verveer den oude en Cornelis Verveer den jonge, fideicommissaire medeërfgenaam van Cornelis Verveer den oude
Bijzonderheden: met procuratie tot transport op Gerrit Aartse Vernier, Volkert Aartse Vernier en Dirk van de Wildecamp

Akte inv.nr. U125a1, aktenr. 259, d.d. 11-05-1714
Aktesoort Kwitantie
Notaris H. HOUTMAN, UTRECHT
Uittreksel:
Naam eerste partij: erven Cornelis Verveer den ouden:
Naam eerste partij: Gerard de Bruyn
Naam eerste partij: Ghysbert Verveer
Naam eerste partij: Johan Verveer
Naam eerste partij: Cornelis Verveer
Naam eerste partij: Petronella Verveer, moeder van Gerard de Bruyn
Naam eerste partij: overigen
Naam tweede partij: Huybert Janse Verlaan
Woonplaats tweede partij: Wilnis, aan het Kruys
Samenvatting inhoud akte: voor aflossing plecht
Verwijzingen: procuratie 22-11-1713 voor nots. H. Houtman
Verwijzingen: plecht 2-12-1710 voor het gerecht van Wilnis
Bijzonderheden: met procuratie tot cassatie van de plecht op Anthoni Smits en zyn zoon Johan Smits

15 juli 1726: Testament van Hendrik Hardenbol en Aaltje Teunis Compeer, weleer weduwe van Cornelis Verveer, wonende te Tienhoven, hij gezond en zij ziek te bed. Hij vermaakt aan haar het vruchtgebruijk van al zijn goederen en zij legateert aan haar man ƒ1.200,-- en de helft van de inboedel en andere goederen tot de bouwerij. Zij stelt tot haar erfgenaam haar voorzoon Hendrik Verveer en tot voogden Johannes Spijker, schepen te Ameide, en Evert Coppelaar te Tienhoven. 385,407,881,1307

Cornelis married Aaltje Theunisdr Compeer, daughter of Theunis Cornelisz Compeer and ? ?, on 16 january 1698 in Langerak 1003.,1361 (Aaltje Theunisdr Compeer was born circa 1665 in Langerak 1307.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.