Maarten Dirks Appel
(Circa 1610-)
Geertje Hendriks
(Circa 1615-)
Grietje Maartens Appel
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Maarten Jacobs Verbrugge

2. Walraven Thomasz van Veenendaal

Grietje Maartens Appel 601,1879

  • Born: Lexmond 1879
  • Marriage: (1): Maarten Jacobs Verbrugge 18 may 1670, Gouda 601,1879
  • Marriage: (2): Walraven Thomasz van Veenendaal 601

  General Notes:

4-8-1678 RA.10 042 rentebrief
Comp. Jacob Pietersz [Coppelaer] wonende op Meerkerk als oom en voocht van Claes Pietersz zijn broeder nagelaten onmondige kinderen van geprocureerd bij bij Swaentien Dircksdr [Boon] met namen Peter Claesz out ca 21 jaar en Claes Claesz zijn schuldig aan Geerigje Henricksdr weduwe van Meerten Dircksz Appel 350gl. van verlopen ongelden sedert 1669 t/m 1677 onder andere hout en werkloon nu een rentebrief van 350 gl. en jaarlijks 6% rente te betalen.
Marge 6-5-1707
Comp. Peter Claesz en Claes Claesz nu mondige kinderen van Swaentje Dircksdr en
vertoonde en copie van een brief van Walraven Veenendael en Grietje Meertens Appel mede erfgenamen van Gerrigje Henricks het capt. met rente was afgelost

16-1-1680 RA.10 uijtcoop
Comp. Gerrigen Henricks weduwe van Meerten Dircks Appel in leven gemeenlands timmerman met Dirck Ambueren schout tot Lexmond haer gecoren voogt in dese tereenre en Bernt Cassis Garshoven borgemeester te Ameijde als grootvader en voogt van de 2 onmondige kinderen van zijn zoon Dirck geprocureert bij Jopien Mertens Appel met naame Meerten en Maritgen Garshoven en Grietien Mertens Appel als moeder en voochtesse van haer 2 onmondige kinderen bij Meerten Jacobs Verbrugge met name Dirck Mertens en Meerten Mertens, en Wilmtie Mertens Appel mundigedr. terandere zijde

21-6-1682, 11#
Comp. Gerrichje Hendrix, wede van Maerten Dircks Appel testeert aan haar dochters Grietge en Willemtge Maertens nevens Marichje Dircks Garshoven dochter van Jopje Maertens x Dirck Barents Garshoven. Zij begeert dat Marten Dircks Garshoven broeder van voors Marichje Dircx zal hebben de mans hemden en klederen door haar zalgr. man en zoon zijn nagelaten, hij is nu nog onm. in jaren.

3-12-1682 Lexmond RA.11 transport
Comp. Peter Jansz Spanhaeck wonende op Arnhem transporteert aan Walraven Tomasz Veenendaal en Grietge Meertensdr [Appel] echteluijden 3 8e parten van een huijsinge op de westzijde van Lexmond,

9-4-1684, 33 en 21-6-1684, 38#
Comp. Gerrigje Hendrix, wede van Marten Dirx Appel, won. Lexmond, haar dr. Grietge Martens vooruit f 500,- mitsg. Marten Dircks Garshoven zoon van haar dr. Jobje Martens zalgr alle hemden en klederen bij haar man en zoon nagelaten, haar 2 dr.'s Grietge en Willemtje Martens Appel en Marten en Marichgen Dircks Garshoven nog onm. in haar moeders plaatse geld en sieraden etc. in 3 portie's

7-9-1685 RA.12 lootcedulle
Comp. Walraven Tomas Veenendaal als in huwelijk hebbende Grietje Meertens Appel die mede comp. mitsg. Arien Jans Porte als in huwelijk hebbende Willempje Martens Appel ende Marten Ariens Cruijck als testamentaire voogt over Marten Dircks en Marigje Dircks Garshoven kinderen van Dirck Garshoven ende Jopge Martens Appel. Als kinderen en kintskinderen erfgenamen van zaliger Marten Dircksz Appel ende Gerrichje Henricx

10-8-1693, 43#
Comp. Walraven Tomas Venendaal en Grietge Martens Appel, echteluijden, won. tot Lexmond, testeren, legaat aan Jacobus - en Lijsbeth Tomas Venendaal, zijn broer en zuster, de kinderen van Hermanis Tomas Venendaal, zalgr. en zijn halfzuster Fijtge Tomas Venendaal, tot universele erfgenamen Marichje Dirx GARSHOVEN, Jopje Cnelis dochter van Willempje Martens zijn Comp. vrouws zuster,

25-4-1716 RA.15 accoord
Comp. Walraven Veenendael weduwnaar van Grietje Meertens Appel ter eenre en Huijgh Jansz Prins als in huwelijk hebbende Jopije Appel, enigste erfgen. van haer moeij ter andere zijde 601

Grietje married Maarten Jacobs Verbrugge on 18 may 1670 in Gouda 601.,1879 (Maarten Jacobs Verbrugge was born in Gouda 1879.)

Grietje also married Walraven Thomasz van Veenendaal, son of Thomas Walravens van Veenendaal and ? ?.601 (Walraven Thomasz van Veenendaal was christened on 23 october 1653 in Lexmond 437.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.