Jan Gijsberts Rink
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Bastiaantje Huijberts

Jan Gijsberts Rink 600

  • Marriage: Bastiaantje Huijberts 600

  General Notes:

nr 23 27-3-1656
Tonis en Stees Huijberts won te Oosterwijk, Tonis Willems X Burghje Huijberts, Arien
Arienss JONGENAEN won op Leuven X Geertje Huijberts, Jan Tonis X Haeske Huijberts en Bastiaentje Huiberts X Jan Gijsberts RINCK za, tesamen kinderen en erfgenamen van Huijbert Stees X Aelke Bastiaens in hun leven gew hebb te Oosterwijk, deling als volgt:
Stees Huiberts: een hofstede op Oosterwijk waarop hij nu woont groot 3 m, ow de wde van Conelis Govertss en Teunis Huibertss, ww de kerk van Gorcum, strekk v/d halve oelsloot af achter t/d tiendweg toe,
Tonis Willems nom ux en Arien Arienss Jongen Aen (?) nom ux: 2 ackers groot 1 m gelegen als voren, ow Marcus VAN OSCH en ww de hofstede van Jvr DE MEIJERT, strekk voor v/d wde van Looij Jans heijnthuijn af t/d halve tiendweg toe (welke 2 akkers zij op 29-6-1648 hadden getransporteerd aan Peter Dircxs DE GREEF),
Tonis Huijberts: de helft van 1 m gelegen als voren gemeen met de wde van Cornelis Goevertss die de wederhelft bezit, ow de voorn wde en ww de voorn hofstede van Stees Huijbertss, strekk voor v/d halve oelsloot af t/d halve tiendweg toe; nog do oosthelft van 1 m gelegen als voren, ow de wde van Peeter Floren en ww de kerk van Gorcum, strekk v/d halve tiendweg af t/d volgende 2 m toe; nog de noordelijke helft in 2 m als voren, strekk voor v/d voorn akker af t/d halve broeckgraeff toe,
Jan Teunis: de westzijde van voorn akker en de zuidhelft in de voorn 2 m beiden aanbedeeld aan Tonis Huijbertss. 600

Jan married Bastiaantje Huijberts, daughter of Huijbert Steesz and Aaltje Bastiaans.600

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.