Maarten Ariens Vermeer
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pleuntje Ariens

Maarten Ariens Vermeer 2485

  • Marriage: Pleuntje Ariens 2485

  General Notes:

folio 335: 24 apr. 1600.
Comp. Corn. Louwerisz Jongheneel, voor hem Selffven, Aert Aryensz, voor hem Selven, Aryen Aryensz, voor hem selven, Pyeter Leenderts, man en voocht van Marritge Louwendr, Jan Aryensz Bussch, man en voocht van Utsgen Aryensz, ende den voors. Aert Aryensz, vervanghende in deessen Maerten Aryensz Vermeer, man en voocht van Applonia Aryensdr., Corn. Cornsz Jonghe Suytbroecker, man en voocht van Marritghe Aryensdr, Ende Louweris Cornsz, voor
hem selven, Claes Claess, man en voocht van Ploentge Corn, ende den selffden Claes Claess, vervanghende in deessen Pr. Cornz, als man en voocht van Marritge Corndr, ende Ghysbrecht Cornz, man en voocht van Neeltge Corndr., Jan Jacobss, man en voocht van Annetge Corndr., ende Louweris Cornz, vervanghende Cryn Cornz, ende den selffden Louweris ende Corn. Louweris, als voechden van Mychyel Cornz, alle kinderen van Corn. Louwerisz. Ouweneel, Leenart Claesz, voor hem selven, ende den selffde Leennart Claess vervanghende Dirck Baerentsz, Leennaart Donysz, man en voocht van Marritge Claesdr, Corn. Louwerisz, als voocht, met Baerent Donysz, van de onmondyghe kinderen, by naemen Maritge Baerentsdr ende van Neeltge Baerentsdr ende van Corn. Baerentsz, kinderen van Leentghe Louwen Dochter, in haer Leeven huysvrouwe van Baerent Donysz, Alle de voors. psoenen ps. kinderen off kintskinderen van Leentghe Cornelisdr., huysvrouwe gheweest van Adrijaen Aertsz, beyde Deesser weerelt overleeden, ende bekenden verticht te hebben. 2485

Maarten married Pleuntje Ariens, daughter of Arie Aarts and Leentje Cornelisdr.2485

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.