Gijsbert Jans van Dijk
(-Before 1681)

 

Family Links

Spouses/Children::
1. Dirkje Dirks
2. Stephania Stevens Smetser

Gijsbert Jans van Dijk 402

  • Marriage: (1): Dirkje Dirks 402
  • Marriage: (2): Stephania Stevens Smetser 4 january 1671, Vleuten 402
  • Died: Before 29 january 1681 402

  General Notes:

Woont in 1663 en bij tweede huwelijk in Vleuten.

Procuratie - om van Frederick Ruysch, hoofd-officier van Utrecht de aflossing te ontvangen van een plecht van f 1.000,- gevestigd op 15 morgen land aan de Eng te Themaat, leenroerig aan de proosdy van Oudmunster te Utrecht en om deze plecht vervolgens te laten casseren
Aktenummer: 85
Datum: 21-04-1663
Soort akte: Procuratie
Notaris: J. VAN AELST
Samenvatting: om van Frederick Ruysch, hoofd-officier van Utrecht de aflossing te ontvangen van een plecht van f 1.000,- gevestigd op 15 morgen land aan de Eng te Themaat, leenroerig aan de proosdy van Oudmunster te Utrecht en om deze plecht vervolgens te laten casseren
Personen:
De erven Cornelis Peterss Natschoe:
Constituant: Jan Huybertss
Echtgenoot: x Aechjen Jans
Woonplaats: Oudenrhyn
Constituant: Peter Janss
Woonplaats: Haerlem
Constituant: Jan Gerritss
Echtgenoot: x Marie Boone
Woonplaats: Dendermonde
Constituant: Peter Janss van Soest
Woonplaats: Maersen
De erven Aeltgen Costers, in leven weduwe van Cornelis Peterss Natschoe:
Constituant: Laurens Rutgerss van Amerongen
Echtgenoot: x Jannichien Cornelis
Beroep: gerechtsbode tot Vleuten
Constituant: Cornelis Corneliss van Dyck
Woonplaats: Soetermeer
Constituant: Jan van Dyck
Woonplaats: Haerlem
Constituant: Gysbert Janss van Dyck
Woonplaats: Vleuten
Constituant: Cornelis Willemss Treurniet
Beroep: smit
Woonplaats: Jutphaes
Constituant: Henrick Willemss Treurniet, broer van Cornelis Willemss
Woonplaats: Amsterdam
Constituant: Cornelis Dirckss
Echtgenoot: x Merrichien Willems
Woonplaats: Jutphaes
Constituant: Gerrit Janss Muys
Echtgenoot: x Annichien Willems
Woonplaats: Jutphaes
Geconstitueerde: Claes Laurenss van Amerongen
Woonplaats: Vleuten
Verwijzingen: procuratie d.d. 20-4-1663 N.S. voor het gerecht van Dendermonde plecht d.d. 25-6-1659 voor de leenkamer van de proosdy van Oud-munster
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a001

Repudiatie - van de nalatenschap van Stephania Stevens Smetser
Datering: 12-03-1681
Aktenummer: 154
Datum: 12-03-1681
Soort akte: Repudiatie
Notaris: J. VAN AELST
Samenvatting: van de nalatenschap van Stephania Stevens Smetser
Aktedatum: 12-03-1681
Personen:
Verwerper: Jacob Henrickss van Appeldoorn
Echtgenoot: wedr. Stephania Stevens Smetser, eerst weduwe van Geysbert Janss van Dyck
Beroep: timmerman
Woonplaats: Vleuten
Verwerper: Meyndert Janss van Ceulen
Woonplaats: buyten de Catharynenpoort
Bijzonderheden: tweede comparant is aangetrouwd oom en naaste in den bloede van de kinderen van Stephania Stevens
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a002

Openbare verkoping
Datering: 21-05-1681
Aktenummer: 159-1
Datum: 21-05-1681
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: J. VAN AELST
Aktedatum: 21-05-1681
Personen: Verkoper: de erven Gerrit Henrickss van Bylevelt en Joosgen Cornelis, in leven echtelieden
Koper: Johan van der Laeck
Beroep: schout tot Vleuten
Borg: Isack van Rhyn
Borg: Johan van Balen
Onroerend goed: 5 mergen lants; Looslooth
Belendingen: achter: Indyck ow: capittel van Oudemunster ww: de weduwe van Steven van Suylen
Gerecht: Gerverscop op Breudycxvelt
huysinge, schuyr ende backhuys; Herenwech
Belendingen: achter: Weteringe ww: de erven Gysbert Janss van Dyck ow: Willem Peterss Wever off seecker steechgen
Gerecht: Vleuten op de gront van de erven NN de Wael van Vronesteyn
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U049a002 68,402

Gijsbert married Dirkje Dirks.402

Gijsbert also married Stephania Stevens Smetser on 4 january 1671 in Vleuten.402 (Stephania Stevens Smetser was born circa 1645 and died in 1681 in Vleuten 68.)

  Marriage Notes:

Civiel. 402

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.