Cornelis Dolman
(Circa 1630-)

 

Family Links

Spouses/Children::
? ?

Cornelis Dolman

  • Born: Circa 1630
  • Marriage: ? ?

  General Notes:

Gezin is een verzameling (van Dolman-nen te Ankeveen).

Mogelijk uit de tak van Aart Simons Dolman, maar omdat zoon Theunis Cornelisz Dolman timmerman is, hier een andere mogelijke verwant:
GA Rotterdam, anhg Rhoon inv. nr. 1
Op 11-11-1660 compareerde Comelis Comelissen ‘in de wandelingh genaemt Dolleman’, timmerman in de heerlijkheid Rhoon en Pendrecht, als last en procuratie hebbende van de in Oud-Beijerland woonachtige Ariaentge Comelis, weduwe van Bastiaen Ariens, alsmede last en procuratie hebbende van Jan Willemsz. Boonman, als oom en voogd van de nagelaten weeskinderen van de voornoemde Bastiaen Aernoutsz. ‘anders genaemt Bastiaen in de Waert’, en transporteerde aan Marinus Oibairsz. een huis en erf genaamd ‘de Luick-houck’, alsmede een boomgaard, aan de Molendijck te Rhoon. Hij voldeed 200 gld. in gereed geld en voor het restant van 400 gld. werd dezelfde dag een custingbrief t.b.v. de verkopers opgemaakt. In de marge van deze akte staat genoteerd dat Pieter van de Vaeck als armmeester van Nieuw-Beijerland op 7-6- 1676 ter secretarie (te Rhoon) compareerde en had verklaard de laatste termijn van deze schuldbrief te hebben ontvangen.

Cornelis married ? ?.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.