Egbert van Nieuwenhuizen
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Margriet Dirks Dorland

Egbert van Nieuwenhuizen 128

  • Marriage: Margriet Dirks Dorland 128

  General Notes:

Huur en verhuur
Datering: 18-04-1691
Aktenummer: 69
Datum: 18-04-1691
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: H. RIBBIUS
Aktedatum: 18-04-1691
Personen:
Verhuurder: Arien Gysen
Verhuurder: Egbert Nieuwenhuysen
Echtgenoot: x Grietje Dorlants
Huurder: Jan Jansz van Veeren
Woonplaats: Ankeveen
Onroerend goed: huysinge en twee schueren c.a.; de Ankeveensevaert
Belendingen: achter: Adriaen Pieter Bruynen zw: Claes Gerritsz Haen nw: Hendrick Jansz Moen
twee mergen veenlant; de Panweteringh
Belendingen: achter: Adriaen Pietersz Bruyn nw: Peter Dierten en Jacob Gerrit Dierten zw: Diert Gerritsz en Gerrit Jansz
een veenacker; den ouden Hoogh
Belendingen: achter: de gemeents acker zw: Arien Pieter Bruynen nw: staten van Utrecht
Gerecht: Ankeveen
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U94a002

Testament - lyftocht langstlevende
Datering: 13-09-1697
Aktenummer: 25
Datum: 13-09-1697
Soort akte: Testament
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting: lyftocht langstlevende
Aktedatum: 13-09-1697
Personen:
Testateur: Egbert van Nieuwenhuysen
Echtgenoot: x Margarita Dorlants
Beroep: meester roermaker
Woonplaats: Utrecht
Bijzonderheden: met benoeming van langstlevende tot voogd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U093a033

Uitkoop - uit de boedel van Margareta Dorlants en Egbert van Nieuwenhuysen
Aktenummer: 17
Datum: 13-08-1705
Soort akte: Uitkoop
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Samenvatting: uit de boedel van Margareta Dorlants en Egbert van Nieuwenhuysen
Personen:
Uitkoper: Margareta Dorlants
Echtgenoot: wed. Egbert van Nieuwenhuysen
Beroep: in leven meester roermaecker
Woonplaats: Utrecht, Vredenburgh
Erven Egbert van Nieuwenhuysen:
Tweede Partij: Willemina Nieuwenhuyse, zuster
Echtgenoot: wed. Erasmus Bosch
Bijzonderheden: onroerend goed blyft gemeen, gedurende het leven van Margareta Dorlants; uitkoopsom zal na haar overlyden voldaan worden
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a049

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 19
Datum: 14-08-1705
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
Personen:
Bruidegom: Leonardus Gouwenraeck
Echtgenoot: wedr. Maria van Driel
Beroep: meester roeremaecker
Woonplaats: Utrecht
Bruid: Margareta Dorlants
Echtgenoot: wed. Egbert van Nieuwenhuysen
Beroep: in leven meester roeremaecker in Utrecht
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U093a049

Akkoord - ter voldoening uitkoopsom, beloofd na scheiding van nalaten- schap van Egbert van Nieuwenhuyse aan 2e party, die zuster en enige erfgename is van Egbert van Nieuwenhuyse
Aktenummer: 163
Datum: 04-10-1714
Soort akte: Akkoord
Notaris: C. DE MUNNIK
Samenvatting: ter voldoening uitkoopsom, beloofd na scheiding van nalaten- schap van Egbert van Nieuwenhuyse aan 2e party, die zuster en enige erfgename is van Egbert van Nieuwenhuyse
Aktedatum: 04-10-1714
Personen:
Eerste Partij: Leonardus Gouwenrack
Echtgenoot: wedr. Margareta Dirxse Dorlants, eerder wed. Egbert van Nieuwenhuyse
Woonplaats: trecht, Vredenburg
Erven Margareta Dirxse Dorlants:
Jan Aartse Dorland:
Eerste Partij: Freeck Dirxse Dorlant
Echtgenoot: x Marretje Teunis
Eerste Partij: vordere erfgenamen
Tweede Partij: Willemina van Nieuwenhuyse
Echtgenoot: wed. Erasmus Bosch
Onroerend goed: helfte van huysinge, erve en grond - naar Willemina van Nieuwenhuyse -; Vredenburg
Belendingen: ow: uytgang van NN Penterman nw: Luyterse kerck
helfte in 2 woningen annex - naar Willemina van Nieuwenhuyse -; wz Alendorpsteeg aan de Marieplaats
Belendingen: zw: juffrouw NN de Roy ww: NN Proeys
helfte in huysinge, erve en grond; oz Springweg ontrent de Molesteeg
Belendingen: nw: erven NN van Hamelenberg, leydekker zw: Maximiliaan Bride, groefbidder
Naam object: de Verkeerde Knoop
helfte van huysinge; zz Hoge Jacobinastraat
Belendingen: ow: predikant NN van Baren nw: NN Mulder
Gerecht: Utrecht
Verwijzingen: procuratie d.d. 29-7-1714 voor notaris E. Mooy te Kortenhoef scheiding d.d. 15-8-1705 voor notaris H. van Woudenbergh transport d.d. 22-8-1693 voor gerecht van Utrecht transport d.d. 1-11-1694 voor gerecht van Utrecht
Bijzonderheden: wederhelft reeds op haar gedevolveerd
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U155a001 128

Egbert married Margriet Dirks Dorland, daughter of Dirk Aarts Dorland and Grietje Bruijns.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.