Jan
(-)
? ?
(-)
Thomas
(Circa 1590-)
Elisabeth Jans
(Circa 1595-)
Gijsbert Thomasz van Zeijst
(-Between 1674)

 

Family Links

Spouses/Children::
Anna-Maria Florisdr

Gijsbert Thomasz van Zeijst 128

  • Marriage: Anna-Maria Florisdr 128
  • Died: Between 1 july 1674 and 28 september 1674 128

  General Notes:

Wordt genoemd als neef van de kinderen van Gijsbert Hendriks van Steenwijk x Adriaantje Cornelisdr, zijn broers worden in die akte niet genoemd.

Ruiter, in 1667 in garnizoen te Doesburg.

Repudiatie - van de nalatenschap van Claes Thomass van Seyst
Datering: 20-06-1667
Aktenummer: 49
Datum: 20-06-1667
Soort akte: Repudiatie
Samenvatting: van de nalatenschap van Claes Thomass van Seyst
Notaris: C. VAN VECHTEN
Aktedatum: 20-06-1667
Personen:
Verwerper: Jan Thomass van Seyst
Woonplaats: Werchoven
Verwerper: Cornelis Thomass van Seyst
Woonplaats: Werchoven
Verwerper: Anthonis Thomass van Seyst
Woonplaats: in 't Haentgen aen de Blauwcapell
Verwerper: Ghysbert Thomass van Seyst
Beroep: ruyter in guarnisoen tot Doesborch
Verwerper: de twee onmondige kinderen van Henrick Thomass van Seyst
Ontvanger: Catharina Pauwelsdochter van der Velde
Echtgenoot: wed. Claes Thomass van Seyst, broer en oom
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a012

Procuratie - om voor gerecht van Jutphaas te transporteren ten behoeve van Cornelis van Holtgraeff, bakker en burger van Utrecht, een plecht van f.300-0-0, gevestigd op halve morgen land met huis en beplanting
Datering: 01-07-1674
Aktenummer: 160
Datum: 01-07-1674
Soort akte: Procuratie
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: om voor gerecht van Jutphaas te transporteren ten behoeve van Cornelis van Holtgraeff, bakker en burger van Utrecht, een plecht van f.300-0-0, gevestigd op halve morgen land met huis en beplanting
Aktedatum: 01-07-1674
Personen:
Erven ab intestato Maria Willems van Brugge:
Woonplaats: De Bilt
Constituant: Henrick Gysbertsz
Woonplaats: achter De Bilt
Constituant: Johan Gysbertsz
Constituant: Geertruydt Gysberts
Woonplaats: Oostveen, Voordorp
Constituant: Ghysbert Thomas van Seyst
Beroep: ruyter
Geconstitueerde: Cornelis van Vechten den jongen
Beroep: notaris 's hoofs van Utrecht en boeckvercoper Utrecht
Constituant: Cornelis Gysbertsz
Verwijzingen: plecht d.d. 25-3-1657 voor gerecht van Jutphaas
Bijzonderheden: Maria Willems van Brugge was een nicht van haar erfgenamen; Ghysbert Thomasz van Seyst is een neef van overige comparanten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a015

Kwitantie - voor ontvangst van roerende goederen en brieven en papieren uit de nalatenschap van Maria Willems van Brugge
Datering: 28-09-1674
Aktenummer: 189
Datum: 28-09-1674
Soort akte: Kwitantie
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: voor ontvangst van roerende goederen en brieven en papieren uit de nalatenschap van Maria Willems van Brugge
Aktedatum: 28-09-1674
Personen:
Erfgenamen van Maria Willems van Brugge:
Eerste Partij: Cornelis Gysbertsz, neef
Woonplaats: De Bilt
Eerste Partij: Henrick Gysbertsz, neef
Woonplaats: De Bilt
Eerste Partij: Johan Gysbertsz, neef
Woonplaats: De Bilt
Eerste Partij: Geertruydt Gysberts, nicht
Woonplaats: Oostveen, Voordorp
Eerste Partij: onmondige zoon van Anna Maria Floris (Anna Marie Flores), neef
Voogd: Anna Maria Floris, moeder
Echtgenoot: wed. Ghysbert Thomasz
Beroep: in leven ruyter
Woonplaats: Amersfoort
Tweede Partij: Peter van Oostrum
Beroep: gesworen lantmeter 's hoofs van Utrecht
Bijzonderheden: Maria Willems van Brugge woonde in Utrecht en overleed ten huize van Peter van Oostrum
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a015 128

Gijsbert married Anna-Maria Florisdr.128

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.