arrow
Joost Corstiaans Stam
(1661-)
Annigje Jurriaans Bijsterveld
(Circa 1660-)
Maarten Hollander
(-)
Emmigje Schalks
(-)
Corstiaan Joosts Stam
(1685-)
Jannigje Maartens Hollander
(-)
Joost Corstiaans Stam
(1727-)

 

Family Links

Joost Corstiaans Stam 190,417

  • Christened: 6 april 1727, Werkendam 190

  General Notes:

Transporten Werkendam 2-5-1750:
Compareerde voor ons Diderik van Helden gesubstituut schout, Jan van Langen en Teunis van Wensen, schepenen van de dorpe van Werkendam, Geertruij Stam, meerderjarige jonge dogter, Arij Jooste Stam, als last hebbende van Elizabet Stam, ende vrouw van Maarten Stam, Geerit Kooijmans als in huwelijk hebbende Maaijken Stam, ende nog Arij Jooste Stam als voogd over Joost Korste Stam, te samen kinderen en erfgenamen van Korst Stam en Jannigje Maartense Hollander de welke comparante bekende ingevolge de approbatie van schout en geregte van deesen dorpe van dato den 10e april deeses jaars, verkogt te hebben en mits deesen wel ende wettelijk op te dragen te cederen en te transporteren aan en ten behoeven van Joost de Graaff hun swager vijf sesde parte in de helfte in een huijs en erve staande en gelegen in de Kijserstraat binnen deesen dorpe, waar van de andere helft leenroerig is, en het overige sesde part den verkrijger selfs is competeerende, belend oost . . . . . . . . . . west de steeg of P de Waart, suijden de Swemsloot en noorden de Kijserstraat, en dat met alle de conditie vrijdommen en servituijten en geregtighede van ouds en jegenwoordig daar toe behoorende, vrij ende onbelast, behoudens ende onvermindert den heer sijn regt gevrijd van de ondinare verponding 1748 en consent 1749 incluijs, belovende sij comparanten het selve getransporteerde de kooper wijders te sullen vrijen en waaren als regt is, onder verband als na regte, en dit alles om en voor een somme van 50 gulden, waar van de voornoemde comparante bekende voldaan en betaald te sijn, den laatste penning
met den eersten.
Aldus gedaan en gepasseerd ter secretarij van Werkendam, en ten oorkonde bij ons
substituut schout ende schepenen ten register getijkent den 2e maij 1750 417

  Christening Notes:

Getuigen: Arien en Leijntje Joosten Stam.

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.