Gijsbert Ernsts de Rooij
(-)
Neeltje Bastiaans van de Breesteeg
(-)
Johanna Gijsberts de Rooij
(Circa 1695-Before 1737)

 

Family Links

Spouses/Children::
Herman Cornelisz Staal

Johanna Gijsberts de Rooij 48,68

  • Born: Circa 1695
  • Marriage: Herman Cornelisz Staal 19 october 1720 48,68
  • Died: Before 20 april 1737, before age 42 68

  General Notes:

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer: 56
Datum: 19-10-1720
Soort akte: Huwelijkse voorwaarden
Notaris: D. HOUTMAN
Personen:
Bruidegom: Hermannus Cornelisz Staell
Woonplaats: De Bilt
Assistent: Cornelis Jansz Stael, vader
Woonplaats: De Bilt
Bruid: Johanna Gysberts de Roy
Woonplaats: De Bilt
Assistent: Neeltie Bastiaens van Bresteeg, moeder
Echtgenoot: wed. Gysbert Eersten de Roy
Woonplaats: De Bilt
Bijzonderheden: met kwitantie d.d. 30-11-1720
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U127a014

Scheiding
Aktenummer: 38
Datum: 18-08-1725
Soort akte: Scheiding
Notaris: H. DONS
Personen:
Erven Neeltje Bastiaens van de Breesteeg, in leven wed. Gysbert Eersten de Roy:
Eerste Partij: Hendrik van Zoest
Echtgenoot: x Maria Gysbertss de Roy, eerder wed. Jan van Dyck
Eerste Partij: Hermannus Stael
Echtgenoot: x Johanna Gysbertse de Roy
Eerste Partij: Willem Gysbertss de Roy, 24 jaar
Eerste Partij: Eerst Gysbertss de Roy, 23 jaar
Eerste Partij: Catharina Gysbertss de Roy, 21 jaar
Eerste Partij: Jacomina Gysbertss de Roy, 18 jaar
Voogd: Adriaen Corneliss van den Hoeven
Voogd: Bruynis Aelbertss Schouten
onroerend goed: hofstede, huysinge c.a. met 3 mergen lant - naar Willem Gysbertse de Roy -;
Gerecht: De Bilt
zuyderhelfte van 14 mergen lant; Oostbroekerwegh
Belendingen: achter: den Hooftdyk nw: Hendrik van Zoest zw: NN heer van Rynhuysen
Gerecht: De Bilt, Buervelt
6 mergen in 8 mergen lants;
Belendingen: naast: NN heer van Houdringen
Gerecht: De Bilt, Runnebeek
1/2 mergen;
Belendingen: naast: voorschreven lant
Gerecht: De Bilt
2 mergen 453 roeden bouland; Loydyk
Belendingen: achter: Bisschopswetering
Gerecht: De Bilt
noorderhelfte van 14 mergen lants - naar Hendrik van Zoest -; Oostbroekerwegh
Belendingen: achter: Hooftdyk nw: convent 't Vrouwenclooster zw: Willem Gysbertss de Roy
Gerecht: De Bilt Buervelt
Verwijzingen: voogdbenoeming d.d. 30-7-1725 door hof van Utrecht schuldbekentenis d.d. 18-7-1718 voor notaris M. van Lobbrecht schuldbekentenis d.d. 26-2-1721 voor notaris D. Houtman schuldbekentenis d.d. 7-12-1714 voor notaris E. Verryken
Bijzonderheden: met boedelbeschryving en taxatie; in de marge: kwitanties
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U160a007

Voogdbenoeming - over zyn onmondige kinderen
Aktenummer: 28
Datum: 20-04-1737
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: J. VAN DEN DOORSLAG
Samenvatting: over zyn onmondige kinderen
Personen:
Constituant: Harman Cornelisz Staal
Echtgenoot: wedr. Johanna Gysberts de Roy
Geconstitueerde: Claas van Driebergen
Echtgenoot: geh. met Catharina de Roy
Geconstitueerde: Antoni van Scherpenseel
Echtgenoot: geh. met Maria de Roy
Verwijzingen: testament, 21-5-1736, voor het gerecht van Vreeswyk
Bijzonderheden: tevens acceptatie van deze voogdy door Claes van Driebergen en Antoni van Scherpenseel
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U139a022 68

Johanna married Herman Cornelisz Staal, son of Cornelis Jans Staal and Machteld Adriaans van Oostbroek, on 19 october 1720 48.,68 (Herman Cornelisz Staal was born circa 1695.)

  Marriage Notes:

Huwelijkse voorwaarden. 68

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.