arrow arrow
Dirk Theunisz van der Wel
(-)
Jannigje Jans
(-)
Gerrit Claas Jans van Rijnsburg
(-)
Beertje Dirks van der Wel
(-1651)
Neeltje Gerrits van Rijnsburg
(-1645)

 

Family Links

Spouses/Children::
Barend Dirk Aarts van Reumsthofstede

Neeltje Gerrits van Rijnsburg 128,1779

  • Marriage: Barend Dirk Aarts van Reumsthofstede 13 february 1641, Utrecht 128,1779
  • Died: 18 august 1645, Utrecht 1779

  General Notes:

Testament
Datering: 24-06-1651
Aktenummer: 90
Datum: 24-06-1651
Soort akte: Testament
Notaris: C. VAN VECHTEN
Personen:
Testateur: Baertgen Dircxdochter van der Well
Echtgenoot: wed. Gerrit Claess
Woonplaats: Hoge Weyde
Erfgenaam: haar vier kinderen:
Erfgenaam: Neeltgen Gerrits van Rynsborch
Echtgenoot: Barent Dircxss van Reumpsthoffstede
Erfgenaam: Anthonis Gerritss van Rynsborch
Aktedatum: 24-06-1651
Object:
4 mergen lants - naar Anthonis Gerritss van Rynsborch -;
Gerecht: Hoochweyde
Verwijzingen: akte d.d. 16-9-1634 voor notaris N.N. Vyfhuysen
Bijzonderheden: kleinzoon Gerrit Barentss van Reumpsthoffstede ge´nstitueerd in een bedrag van f.500-0-0 of legitieme portie by oppositie
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a004

Akkoord - over betaling van f. 300-0-0 aan tweede party, waarby hy zal afzien van aanspraken op de renten van f. 500-0-0, waarin zyn zoon Gerrit Barentss van Reumptshoffstede door zyn grootmoeder is ge´nstitueerd
Datering: 29-10-1651
Aktenummer: 119
Datum: 29-10-1651
Soort akte: Akkoord
Samenvatting: over betaling van f. 300-0-0 aan tweede party, waarby hy zal afzien van aanspraken op de renten van f. 500-0-0, waarin zyn zoon Gerrit Barentss van Reumptshoffstede door zyn grootmoeder is ge´nstitueerd
Notaris: C. VAN VECHTEN
Personen: Eerste partij: mede-erven van Baertgen Dircxsdochter van der Well, in leven wed. Gerrit Claess van Rynsborch:
Eerste partij: Cornelis Gerritss van Rynsborch, zoon
Woonplaats: Utrecht
Eerste partij: Anthonis Gerritss van Rynsborch, zoon
Woonplaats: Hoochweyde
Eerste partij: Aeltgen Gerritsdochter van Rynsborch, dochter
Echtgenoot: wed. Dirck Gerritss van Rhyn
Woonplaats: De Vaert alias Vreeswyck
Eerste partij: Adriaen Wouterss van Vechten
Echtgenoot: x Claesgen Gerritsdochter van Rynsborch, dochter
Woonplaats: Utrecht
Tweede partij: Barent Dircxss van Reumptshoffstede
Echtgenoot: geh. met Neeltgen Gerrits van Rynsborch, zuster
Aktedatum: 29-10-1651
Verwijzingen: testament d.d. 24-6-1651 voor notaris C. van Vechten
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a004 128

Neeltje married Barend Dirk Aarts van Reumsthofstede on 13 february 1641 in Utrecht 128.,1779 (Barend Dirk Aarts van Reumsthofstede was born in Houten 1779 and died on 29 may 1708 in Utrecht 1779.)

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.