Willem Herberts Hals
(-)

 

Family Links

Spouses/Children::
Pleuntje Ariens de Hek

Willem Herberts Hals 506

  • Marriage: Pleuntje Ariens de Hek 506

  General Notes:

16-9-1661
Willem Reyersz, Herman Pietersz VAN BOCKHOUT als voogd v/d kinderen van za Reyer Willemsz VAN DER LINDE X(?) Neeltgen Jacobsd, mitsgaders v/d kinderen van Bastiaen Teeuwen X IJgjen Jacobs, Sijchjen Jacobs wde van Pieter Ariens Vellekoper geassisteerd met haar gekozen voogd Cornelis Claessen, mr Leendert DE HECK voor hem zelf mitsgaders als voogd v/d kinderen van zijn broer za Teunis Ariensz DE HECK en van zijn zuster Maeijchen Ariens DE HECK, en laatstelijk nog (doorgestreept Gerrit) Willem Herbertsz HALS X Pleuntgen Ariens DE HECK, allen erfgenamen van mr Gillis Aertsz in leven schoolmr in de Cappel alhier X Elisabeth Gillis, tr aan Gillis Ariensz DE HECK won alhier en medeerfgenaam, een huis en erf, zw Jan Pauwelsz COELEWIJN en nw de opslag v/d Overwaard.

23-5-1670
BACKER schout, Cornelis Cornelissen BOUMAN en Cuijnder Ghysen CLOP schepenen.
Georgius VELTHUIJSEN predikant alhier, tr aan Willem Herbersen HALS en diens kinderen door hem in echte verwekt aan za Pleuntgen Ariens DE HECK, een huis met toebehoren a/d binnenkant v/d Hogedijk op de Bovenpolder voor een weer genaamd Heer van Papendrechts weer. 506

Willem married Pleuntje Ariens de Hek, daughter of Arie Leenderts de Hek and Neeltje Jillisdr.506

Home | Table of Contents | Surnames | Name List

Steun deze site

Website generated with Legacy Family Tree.

Creative Commons License
This page by Oscar den Uijl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.